KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vesa Puuronen, Vasemmistoliitto, 26

Oma esittely

Yhteiskuntatieteiden tohtori, professori, Oulun yliopisto, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen, Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, liittynyt vasemmistolaiseen poliittiseen liikkeeseen vuonna 1973.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vesa Puuronen:

Suomen velkaantuminen ei ole kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, joten sen laskuun saaminen ei ole täysin välttämätöntä. Tärkeämpää tällä htekellä on ylläpitää hyvää palvelutasoa, työpaikkoja ja sitä kautta kysyntää. Leikkaukset johtavat kysynnän pinenetyessä itse itseään voimistavaan kierteeseen, jonka johdosta taloudellinen tilanne heikkenee ja velkataakka kasvaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vesa Puuronen:

Verotus on hyvinvointiyhteiskunnassa tärkein tasa-arvoa ylläpitävä mekanismi. Sen periaatteena on ottaa rikkailta ja antaa köyhille, hyvätuloisten palkkaverotuksen kiristäminen on edellä mainitusta syystä perusteltua. Lisäksi koska pienituloisten saamat verovaroin rahoitetut sosiaalietuudet menevät suoraan kulutukseen hyvätuloisten, jotka säästävät osan rahoistaan, verotuksen kiristäminen lisää myös kysyntää, joka on välttämätöntä talouden tilanteen kohentamiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vesa Puuronen:

Suomi ei tarvitse ydinvoimaa, koska sensijaan on mahdollista rakentaa uusituviin luonnonvaroihin perustuvaa energiantuotantokapasiteettia. Erityisesti bioenergian tuotannolla on myös työllistäviä vaikutuksia. Ydinvoima on lisäksi merkittävä ympäristöriski.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vesa Puuronen:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä luopuminen tai ainakin niiden käytön merkittävä vähentäminen voi olla mahdollista kymmenessä vuodessa mutta turpeen käytön lopettaminen ei ole järkevää. Turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara mutta sen paikallistaloudellinen merkitys on Suomen turvetuotantoalueilla suuri. Turvetta on mahdollista korvata vähitellen puusta saatavilla polttoaineilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vesa Puuronen:

Tämä on oikeiston tärkeimpiä vääriä väitteitä. Kyse on ideolgisesta uskomuksesta, joka lähtee siitä, että mitä pienempi valtio eli julkinen sektori on sitä paremmin markkinat voivat toimia ja tuottaa hyvinvointia. Markkinoiden vapaus on kuitenkin kapitalistisen yhteiskunnan ongelmien aiheuttaja. Tarvitaan valtiota eli julkista sektoria kontrolloimaan markkinoita sekä tuottamaan kohtuuhintaisia palveluita, jotka ovat pienituloistenkin saavutettavissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vesa Puuronen:

Ruotsin osaaminen on osa suomalaista kulttuuriperintöä, eikä siitä ole syytä luopua. Itä-Suomessa tosin ruotsin opetuksen voisi korvata venäjän ja Lapissa saamenkielen opiskelulla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vesa Puuronen:

Vaatimukset ovat nytkin jo liian kierät. Niitä tulisi pikemminkin höllentää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vesa Puuronen:

Joissakin tapauksissa erityisesti suurten omaisuuksien omistajien osalta näin voisi menetellä. Köyhien ihmisten asuntoja tai pieniä maapalasia ei kuitenkaan tulisi tähän käyttää. Pitäisi säätää laki omaisuuden käytöstä, jossa määriteltäisiin käytöstä vapaan omaisuuden yläraja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Vesa Puuronen:

Joissakin tapauksissa alkoholin anniskelusäännöksiä olisi hyvä löyhentää ja jopa kokonaan purkaa. Aukioloajat ovat yksi tällainen tapaus.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vesa Puuronen:

Kunnat ja kunnallinen itsehallinto ovat tärkeitä demokratian, erityisesti lähidemokratian säilymisen kannalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vesa Puuronen:

Työehtosopimuksissa määritellään palkkataso työnantajien ja työntekijäjärjestöjen neuvotteluissa. Tähän ei tule puuttua. Työpaikkoja on mahdollista luoda muillakin keinoilla, kuten esimerkiksi julkisilla investoineilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vesa Puuronen:

Tämä on itsestään selvää, ihmisillä on oikeus asua missä haluavat, ihmiset ovat onnellsiempia maaseudulla kuin kaupungeissa. Palveluiden ja infrastruktuurin säilyttämisen vuoksi valtion tuki maaseutukunnille ja maaseutumaisille kaupungeille (Lieksa, Nurmes, Rovaniemi, Kemijärvi jne) on välttämätöntä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vesa Puuronen:

Yksityisten terveyspalveluiden ylläpitäminen kela-korvauksilla tulee lopettaa. Ei ole tarpeen ylläpitää yksityistä järjestelmää joka rapauttaa julkista järjestelmää ja tuottaa suuria voittoja, joista ei makseta Suomeen veroja, ulkomaisille sijoittajille. Rikkaat voivat tietysti ostaa palvelunsa mistä haluavat, vaikka yksityisiltä, mutta verovaroja niiden tukemiseen ei tule käyttää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vesa Puuronen:

Kunnissa on paras asiantuntemus palvelujen tarpeesta ja myös niiden tuottamisesta, siksi vallan pitää säilyä mahdollsimman pitkälle paikallisella tasolla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vesa Puuronen:

Takseja on nykyjärjestelmän puitteissa kohtuullisesti saatavilla ja palvelujen hinnatkin ovat kohtuullisia. Tässä asiassa sääntely toimii.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vesa Puuronen:

EU:n on tehnyt Suomen taloudellisen tilanteen hankalaksi. EU:n keskuspankin päätökset, joilla yritetään elvyttää taloutta ovat kuitenkin oikeansuuntaisia. EU:N Ukrainan politiikka on vahingoittanut Suomen taloutta enemmän kuin Keskuspankin mahdolliset toimet sitä ovat tällä hetkellä auttaneet. Jos EURO:n arvon lasku johtaa viennin elpymiseen hyöty voi kuitenkin kasvaa haittaa suuremmaksi. Alhaiset korot ovat positiivinen asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vesa Puuronen:

Rahoitusmarkkinavero olisi pieni askel pääomamarkkiniden valvonnan suuntaan ja siksi Suomenkin pitäisi osallistua siihe.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vesa Puuronen:

NATO on USA:N johtama sotilasliitto, joka palvelee ensisijassa USA:n sotilaallisia ja poliittisia päämääriä. Suomen ei tule mennä tällaisen maailmanrauhaa vaarantavan liittouman jäseneksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vesa Puuronen:

Puolustusvoimille ei ole tarpeen antaa enempää rahaa. Nykyinen rahoitus on riittävä ja senkin pienentämistä tulisi vakavasti harkita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Vesa Puuronen:

Tämä niin sanottu tarveharkinta syrjii EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia työntekijöitä, siksi se pitäisi poistaa. Kun ulkomaalaisia työntekijöitä otetaan / tulee Suomeen olennaista on se, että työsopimuksia tehtäessä noudatetaan suomalaisia työehtoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Vesa Puuronen:

Ihmisten eriarvoinen kohtelu sukupuolisen suuuntautumisen johdosta ei ole perusteltua.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Vesa Puuronen:

Suomella on velvollisuus auttaa turvaa tarvitsevia ihmisiä. erityisesti maan syrjäseuduille on monikulttuurisuuden edistämiseksi hyvä sijoittaa vastaanottokeskuksia, joilla on myös merkittäviä työllisyysvaikutuksia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vesa Puuronen:

Tiukempi kuri ei paranna koulua vaan heikentää sitä, koska se murtaa oppilaan ja opettajan välistä luottamusta ja heikentää niin opettajan työmotivaatiota kuin oppilaan opiskelumotivaatiota. Opettajilla on jo nykyisellään riittävät kurinpidolliset keinot käytössään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vesa Puuronen:

Koti, uskonto ja isänmää ovat Kokoomuspuolueen vanhoillisia porvarillisia arvoja. Olen Vasemmistoliiton ehdokas enkä niin ollen tietystikään lähde niistä. Minun arvoni ovat lähempänä Ranskan suurenvallankumouksen arvoja. Minun tärkeimmät arvoni ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vesa Puuronen:

Ei tule yksityistää. Yksityistämisvaatimukset perustuvat uskomuksiin, että yksityiset palvelut ovat laadukkaampia ja että ne tuotetaan tehokkaamin. Näille uskomuksille ei ole osoitettavissa mitään näyttöä. Yksityistäminen mahdollistaa rahanteon, mistä syystä niitä halutaan lisää. Tarkoitus on saattaa kaikki yhteiskunnan toiminnot voittoa tuottavan toiminnan piiriin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vesa Puuronen:

Verotus on paras tapa tuottaa tasa-arvoa. Siksi niiden korttaminen on parempi asia kuin epätasa-arvoa tuottavat palvelujen leikkaukset.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vesa Puuronen:

Ihmiset tuloerot ja heidän lahjakkuutensa ja ahkeruutensa väliset erot eivät ole riippuvaisia toisistaan. Ahkera ja lahjakas ihminen voi olla pienituloinen ja köyhä ja vastaavasti laiska ja tyhmä ihminen (perijä tai lottovoittaja) voi olla rikas tai hänellä voi olla suuret tulot. Pääasia olisi, että kaikilla ihmisillä olisi riittävät tulot, mikä voidaan varmistaa poliittisin, tuloeroja kaventavin päätöksiin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vesa Puuronen:

Väestön ikääntyessä julkisia palveluita täytyy laajentaa ja parantaa. Julkisen talouden arhoituskriisin ratkaiseminen on kiinni poliittisista päätöksistä, joilla verotusta voidaan kiristää ja muita valtion tulonhankkimiskeinoja parantaa. Valtion tulonhankkimiskeinojen parantaminen voi edellyttää tulevaisuudessa esimerkiksi pankkitoiminnan valtiollistamista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vesa Puuronen:

Ihminen on riippuvainen luonnosta ja siksi ympäristönsuojelu on aina pidettävä etusijalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset