KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Pikkarainen, Vasemmistoliitto, 24

Oma esittely

Olen työttömyysputkessa oleva entinen Kemijärven sellutehtaan työläinen. Työskentelin sellutehtaan voimalaitoksella yli 30 vuotta. Kunnallispolitiikkaa olen tehnyt yli 30 vuotta, mistä sain viime joulukuussa kunnallisneuvoksen arvonimen. Olen tehnyt Lapin Radioon ja Radio Perämereen Pikkaraisen kirjakammia yli 20 vuotta, yhteensä reilut 1000 pakinaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Pikkarainen:

Suomi ei ole liiaksi velkaantunut mutta velkaantumisen kasvu on liian nopea eli velkaantumisen kasvua pitää selvästi hillitä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Pikkarainen:

Suomen verotus on viime vuosina lieventynyt erityisesti hyvin ansaitsevilla. Niiden pitää maksaa enemmän vero,a joilla on veronmaksukykyä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Pikkarainen:

Kunhan saisivat jo rakeneteilla olevat laitokset toimimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Pikkarainen:

Kivihiilen käyttö pitää minimoida mutta turpeen ja maakaasun käyttöä on syytä jatkaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Pikkarainen:

Kun vientiteollisuutta (metsäteollisuus) on tarpeettomasti ajettu alas on julkisen sektorin suhteellinen osuus kasvanut.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Pikkarainen:

Ruotsin kieli on vain kulttuurinen rikkaus meille suomalaisille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha Pikkarainen:

Velvoitteet eivät auta, jos ei työtä ole tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Pikkarainen:

Näinhän tehdään jo osittain nytkin ympärivuorokautisessa hoivassa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Pikkarainen:

Nykyinen alkoholitarjonnan vapaus on riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Pikkarainen:

Kunnallista itsehallintoa on syytä kunnioittaa, vaikka yhdistämistarpeita onkin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Pikkarainen:

Paikallinen sopiminen on mahdollista jo tänäänkin myös alle sopimusten tason määräaikaisesti. Asiat on vain sovittava yhdessä. Mitään työnantajan yksipuolista määräämistä ei pidä sallia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Pikkarainen:

Ellei tukitoimia tehdä nykyistä reippaammin, kaksi kolmasosaa Suomesta tyhjenee.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Pikkarainen:

Ihmisten sairauksilla ja hädällä ei pidä yksityisen ja ulkomaisen pääoman rikastua.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Pikkarainen:

Suunniteltu sote-uudistus on oikeansuuntainen mutta vaatii pientä viilausta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Pikkarainen:

Nykyinen taksilupajärjestelmä on toimiva ja riittävä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Pikkarainen:

Iso yhteinen talousalue luo Suomelle sellaista turvaa maailmanmarkkinoiden heilahteluissa, jota sillä ei yksin olisi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Pikkarainen:

Ei missään tapauksessa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha Pikkarainen:

Nykyiset määrärahat riittävät.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Pikkarainen:

Eiköhän me pärjätä omilla ja EU- ja ETA-alueen työttömillä, joita on sentään miljoonia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Pikkarainen:

Parisuhde ja sen oikeudet eivät saa olla sukupuolikysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha Pikkarainen:

Pakolaisia mahtuu hyvin myös Kemijärvelle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Pikkarainen:

Kyse on mielestäni enemmän koululaisten oikeudesta opiskella ja opettajien oikeudesta opettaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juha Pikkarainen:

Naillä arvoilla on perusteltu aivan vastakkaisia asioita joten niiden olisi jo aika antaa olla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Pikkarainen:

Miksi jonkun pitäisi rahastaa julkisilla palveluilla?

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Pikkarainen:

Verojen maksaminen on isänmaallista toimintaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Pikkarainen:

Tolkuton määrä rahaa ei ole ainoa palkinto.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Pikkarainen:

Suomen julkinen talous kestää nykyisen palvelutason, kunhan ihmisten veronmaksukyvystä huolehditaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Pikkarainen:

Tämmöistä ristiriitaa ei pidä ainakaan omien, yleiset normit ylittävien vaatimusten takia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Pikkarainen:

Meidän pitää ajatella myös tulevia sukupolvia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset