KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Moisanen, Vasemmistoliitto, 22

Oma esittely

Uusperheen vauva-arjen pyörittämisen rinnalla opiskelen toista ammattikorkeakoulututkintoa. Luottamustehtäviä on vuosien varrella kertynyt useita. Olen Vasemmistoliiton toinen varapuheenjohtaja, varakansanedustaja, Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Lapin liiton hallituksen, koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston ja Postin hallintoneuvoston jäsen. Meri-Lapin seutuhallituksen puheenjohtajana toimin vielä tämän kevään ja viime syksynä tulin valituksi Kemin seurakunnan kirkkovaltuuston jäseneksi. Rakastan villasukkia ja haaveilen pääseväni ensikesänä lavatansseihin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Moisanen:

Leikkaaminen palveluista ja etuisuuksista heikentää työllisyyttä ja ostovoimaa. Suomella on vielä varaa ottaa lisää velkaa, nyt kun korkotaso on matala. Lisävelan otto tulee kohdentaa alueellisiin hankkeisiin, kuten teiden ja julkisten kiinteistöjen peruskorjauksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Moisanen:

Kaikkia tuloja, niin ansio- kuin pääomatuloja tulee verottaa saman progressiivisen asteikon mukaan, jolloin kaikkein pienimpien verotaakkaa voidaan keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Moisanen:

Nykyinen ja nyt rakenteilla oleva kapasitetti riittää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Moisanen:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua, mutta luopuminen turpeen käytöstä olisi taloudellisesti kannattamatonta, sillä sen työllistävät vaikutukset etenkin maakunnissa ja investoinnit kaukolämpö- tai yhteistuotantoon (lämpö ja sähkö) menetettäisiin. Maakaasu (lng) on juuri nyt alueellisesti merkittävien investointien kohteena, joten siitäkään en luopuisi kymmenen vuoden sisällä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Moisanen:

Nyt kun vienti on heikkoa ja monissa yrityksissä kamppaillaan tuottavuuden rajoilla, näyttäytyy julkinen sektori suurena työllistäjänä. Julkisen sektorin pienentämisellä lisätään työttömyyttä ja syvennetään entisestään lamaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Moisanen:

On suomalaisten etu osata molempia virallisia kieliä. Lapissa saamen kolmen kielen säilyminen opetuksessa ja kielipesien tukeminen, sekä opiskelu myös muualla tulee olla tulevaisuudessakin mahdollista. Samalla tulee tukea myös muiden kielien opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Moisanen:

Työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta ennen kuin velvoitteita työn vastaanottamisesta kiristetään tulee lainsäädännöllä taata minimi työaika ja -palkka, jolla tulee toimeen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Moisanen:

Varallisuus ei saa vaikuttaa hoivapalveluiden tasoon tai niiden saatavuuteen. Olisi toki paikallaan, että ihmiset käyttäisivät omaisuutensa silloin, kun voivat siitä vielä itse nauttia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Moisanen:

Aukioloaikojen säätely on sekä asiakkaiden, että työntekijöiden turva.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Moisanen:

Kuntien määrä tulisi saada vähenemään, sillä nykyisellä kuntakentällä ei voida vastata palveluiden tuottamiseen ja pienten kuntien talous on haavoittuvainen. Samalla palvelut ovat jo nyt eriytyneet ja eriarvoistuneet eri kuntien välillä. Pakkoa ei kuitenkaan tule käyttää, vaan kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Moisanen:

Palkkoja alentamalla ei luoda uutta työtä tai paranneta työn tuottavuutta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Moisanen:

Aluepolitiikalla on valtavan suuri merkitys, sillä me emme voi tietää, mistä toimialasta löytyy tulevan kasvun eväät. Lappiin muuttaa hiihtolomakaudella suurin osa suomaisista ja jos siellä ei ole verovaroin tarjottuja palveluita ( poliisi, terveydenhuolto, tiet...) niin ne olisivat todella kaukana. Biotalouden raaka-aineet ovat myös harvaanasutulla alueella, joten etenkin tiestön kunto tulee olla hyvä, jotta puu tai hake saadaan metsistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Moisanen:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee tuottaa julkisesti, julkisella rahoituksella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Moisanen:

Palveluiden tuottamiseen tarvitaan leveämpiä hartioita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Moisanen:

Nykyinen malli on hyvä ja tasapuolinen asiakkaan näkökulmasta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Moisanen:

Aidosti demokraattinen, ihmisten ehdoilla toimiva EU olisi vieläkin hyödyllisempi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Moisanen:

Liikepankit tarvitsevat säätelyä, sillä emmehän me muutoin olisi näin hankalassa taloudellisessa tilanteessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Moisanen:

Suomen ei tule valmistella tällä, eikä tulevillakaan vaalikausilla Natoon liittymistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Moisanen:

Ei ole oikein, että yhdelle toimialalle annetaan lisää rahaa ja muilta vaaditaan suuria säästöjä. Ennemmin ruokaa vähävaraisen perheen pöytään, kuin aseita puolustusvoimille.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Moisanen:

Pahimmassa tapauksessa meille muodostuisi kahdet matalapalkkaiset työmarkkinat.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Moisanen:

Lain edessä jokaisen tulee olla samanarvoinen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Moisanen:

Meillä vastaanottokeskus jo löytyy.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Moisanen:

Tiukempi kuri ei varmasti näkyisi parempina oppimistuloksina. Koululle on muutoinki sysätty liikaa kasvatusvastuuta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Moisanen:

Me elämme globaalissa maailmassa, joten emme voi sulkea silmiämme ja käpertyä oman maan rajojen sisälle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Moisanen:

Julkiset palvelut tulee tulevaisuudessakin tuottaa julkisina ja niiden rahoitus hoitaa verovaroin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Moisanen:

Rakenteita tulee uudistaa ja etsiä säästöjä sekä purkaa tehottomia järjestelmiä, mutta talous saadaan korjattua verovuodot tukkimalla ja muuttamalla verotusta oikeudenmukaisemmaksi, ulottamalla progressio myös pääomatuloihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Moisanen:

Suuret tuloerot kasvattavat eriarvoisuutta ja luovat yhteiskuntaan epätasapainoa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Moisanen:

Jos verovuodot ja harmaa talous saadaan nujerrettua, niin julkiseen talouteen saadaan lisää euroja, joilla hyvinvointivaltion rakenteita voidaan ylläpitää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Moisanen:

Ympäristöä tulee suojella myös tuleville sukupolville, mutta täytyy myös tällä sukupolvella olla mahdollisuus luoda uutta työtä ja työllistää itsensä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Moisanen:

Ympäristöä tulee suojella ja ympäristövaikutukset arvioida, mutta jos on mahdollista löytää keinot yhteensovittaa ympäristöarvot ja esimerkiksi teollinen toiminta, niin en luopuisi kaikista hankkeista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset