KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Ekorre-Nummikari, Vasemmistoliitto, 17

Oma esittely

Olen 47-vuotias kemiläinen kaupunginvaltuutettu. Tällä hetkellä opiskelen Lapin AMK:n Tornion yksikössä liiketaloutta tavoitteena valmistua tradenomiksi. Tyttäreni opiskelee samaa alaa ja asustanee vaalipäivänä jo Rovaniemellä yhdessä poikaystävänsä kanssa. Pilven reunalla asustaa toinen lapsistani, enkelipoika Riku. Vaalikampanjan lähtökohtana omat arvoni: tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja rohkeus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Perusasia, eli valtion velka ei toimi samalla tavalla kuin yksityisen ihmisen velka, tämä olisi muistettava sekä päättäjien että äänestäjien. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja sen toimivuus kaikille sen kansalaisille on taattava verovaroin. Palvelurakenteisiin voidaan tarttua. Etuusjärjestelmien kirjavuus ja byrokraattisuus voidaan purkaa. Samalta luukulta annettava tuki tuo lopulta säästöjä, mutta se vähentää merkittävästi myös yksittäisen ihmisen nöyryyttämistä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Hyvin ansaitseva on aika vaikeasti selitettävä. Tällä hetkellä opiskelevalle yli 1500€ tulot kuukaudessa ovat jo hyvät. Mutta todellisuudessa koen, että osinkotulojen ja palkkatulojen verotusaste olisi kuljettava johdonmukaisesti. 100 000€ kuulostaa hurjalta vuositulolta, mutta jos toinen puoliso hoitaa kuutta alaikäistä lasta kotona, niin toisaalta se se hyvin ansaitseva voi olla hieman vaikeasti määriteltävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

En ole täysin poissulkemassa ydinvoiman lisärakentamista, mutta tällä hetkellä toivoisin ydinvoiman rakentamisen tapahtuvan vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa, ja en usko että niitä löytyy ihan lähivuosina.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

En ole vahvimmillani puhuttaessa energiataloudesta. Kivihiilen ja maakaasun osalta meidän on löydettävä vaihtoehtoja. Turpeen suhteen olen sitä mieltä että soita on suojeltava, mutta olisiko siinä kuitenkin jonkinlaista kehittämisen mahdollisuutta. EU:n lobbausjoukoissa taitaa olla eniten juuri näiden uusiutumattomien energiavarojen käyttäjien puolestapuhujia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Kuntien julkista hallintoa voidaan selkiyttää ja tehdä muutoksia, joissa työnkuva vaihtuu. On kuitenkin muistettava, että julkinen sektori on muutakin kuin nimettömät virkamiehet. Hoitajat, opettajat, lumiauran kuljettajat..Toistamiseen jo mainitsen hyvinvointiyhteiskunnan, jos sen purkaminen on tavoitteena, niin silloin julkiseen sektoriin puututaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Mitä Ruotsin pitää pakolla opiskella? Ruotsin kielen opiskelusta suomalaisessa koulujärjestelmässä tässä taitaa olla kuitenkin kyse? Ruotsin rajapinnassa asuvana koen olevani onnellinen, kun selviydyn tarvittaessa arjen asioissa ruotsin kielellä. Pakkoruotsin määrää vähentäisin, ja mahdollistaisin halukkaille lisäopinnot.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Velvoitteita osallistumaan työllistämistä tukeviin toimenpiteisiin voidaan kiristää, mutta pitkät työmatkat, vaikeat työajat ja täysin sopimaton työ eivät edesauta työllisyyttä. Ihmisiä nöyryyttämällä emme paranna työttömien mahdollisuuksia palata työelämän pariin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Tälläkin hetkellä palveluista maksetaan tulojen mukaisesti. Koen, että on oikeudenmukaista että jos on varallisuutta, niin sitä voidaan käyttää myös hoivapalveluiden maksamiseen. Surullisinta on huomata, että omaiset haluavat säästää perinnöstään, kun pienelläkin panostuksella elämänlaatua voisi parantaa. Mutta ei voida velvoittaa että esimerkiksi olisi myytävä arvokas koti sen takia ja kotona asuva puoliso joutuisi muuttamaan pois.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Jokainen yrittäjä voisi itse harkita, onko kannattavaa pitää auki klo 04 vai 04.30 saakka. Ehkä merkittävin tekijä olisi millaisessa ympäristössä ravintola sijaitsee. Jos aiheuttaa meluhaittaa lähialueen asukkaille, niin silloin olisi taattava jonkinlainen rauha, edes aamuyön tunneille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Suomalaisessa yhteiskunnassa eri alueiden elinvoimaisuutta voidaan varmistaa kuntien liittämisellä yhteeen , mutta koska päättäjinä on ihmisiä, niin pakonomaiset keinot saattavat aiheuttaa vain refleksiomaista vastustusta. Rohkeita päättäjiä tarvitaa lähitulevaisuudessa enemmän myös kuntapäätösten tekemisessä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Työehtosopimukset takaavat sekä työntekijöille mutta myös työnantajille reilun pohjan.Etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien inhimmillinen kohtelu varmistetaan työehtosopimusten noudattamisella. Myös ns.nolla-sopimukset tulee kieltää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Lapissa asuvana tämä taitaa olla helpoin vastaus. ( ei ollutkaan, kissavastaus oli..)Valtion pitää tukea verovaroin tehtävin investoinnein, että mahdollistamme asumisen ympäri Suomen. Vuonna 2015 esim. toimivat tietoliikenneverkot turvaavat monen kylän asukkaalle arjen sujumisen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Palveluita voidaan hankkia yksityisiltä tuottajilta, etenkin alueen omilta yrittäjiltä ja yhteisöiltä. Veroparatiiseihin veronsa maksavat kansainväliset suuryritykset yrittävät saada hallintaansa juuri verovaroin maksettuja palveluita. Eikö tässä ole aivan liian suuri ristiriita ihan näin tavallisen akan logiikallakin ajateltuna????

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Jos sote-uudistusta tehdään, niin tottakai pitäisi kyetä hallintomalleissa ja tuotantomalleissa ottamaan huomioon alueen erityispiirteet. Palvelujen tuottaminen vaatii kunnilta myös vastuuta ja toivonkin että sote-uudistuksessa juuri tasa-arvoinen palvelurakenne koko Suomeen olisi se lähtökohta. Kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia järjestää samanlaisia palveluita. Rohkeutta ja mielikuvitusta sote-sopan keittämisessä kyllä tarvitaan!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Suomessa on toimiva järjestelmä, ainakin asiakkaan näkökulmasta. Taksien luotettavuus ja hyvät palvelut ovat varmasti maailman parasta luokkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Vaikka olemme tällä hetkellä maksaja-roolissa, uskon että EU:n kautta saamat hyödyt ovat vielä suuremmat. EU:n byrokratia pitäisi vain keikauttaa ja purkaa vanhat ja kangistuneet toimintamallit.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Rahoitusmarkkinaveron avulla voimme olla turvaamassa koko EU:n alueella talouskriisen aiheuttamia notkahduksia. Verolla tartutaan kiinni myös eniten talouskriisiä aiheuttaviin harmaan talouden ongelmiin ja erityisesti veroparatiisien kitkemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Tahdon, että rauhan rakentajana Suomi vahvistaa asemaansa vain ja ainoastaan pysymällä puolueettomana maana. Sodalla uhkaillaan, mutta olisko parempi että se sota estettäisiin kokonaan? Siinä tehtävässä Suomella voisi olla ratkaiseva merkitys. Natoon päin ovat eniten kallellaan ne jotka toivovat sodan tulemista tai haluavat miellyttää USA:n markkinavoimia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Suomen asevoimien tulee olla toimivat ja maineensa veroiset, mutta jo edellisessä vastauksessa toivoin, että Suomi ei keskittyisi sodan rakentamiseen vaan sen ehkäisemiseen. Kun kilpavarustelu naapureiden välillä nousee huippuunsa niin aina siinä joku hermostuu, oli sitten kyseessä lumilingoista tai panssarivaunuista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Minun yksi arvoistani on solidaarisuus, se koskee myös ruotsalaista putkimiestä ja venäläistä tulkkia. Minäkin toivon vielä pääseväni töihin ulkomaille valmistumiseni jälkeen. Rikollisten tai jo maasta häädettyjen ulkomaalaisten osalta raja on pidettävä kiinni. Ihonväri sinänsä tai kansallisuus ei voi olla yksittäisen ihmisen kohdalla merkitsevä tekijä työluvan saamiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Minusta ei tee parempaa ihmistä tai vanhempaa se, että olen hetero. Ei minusta tee huonompaa vanhempaa vaikka olen eronnut. Mikä minusta tekee paremman vanhemman? - Rakkaus ja välittäminen. Pelkästään seksuaalinen suhtautuminen ei tee ihmisestä huonompaa taikka parempaa, hyvän vanhemman heistäkin tekee vain rakkaus ja välittäminen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Meillä on jo vastaanottokeskus ja edelleen olen sitä mieltä että meillä on hyvinvointiyhteiskunnassa oikeus ja velvollisuus välittää sekä lähellä asuvista, kaukana kärsivistä että ohikulkevista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Opettajien ja vanhempien yhteistyö luo vankan pohjan lapsen kasvuympäristölle. Opettajien ammattitaitoa on omalla auktoriteetilla varmistaa jokaisen koululaisen turvallinen koulunkäynti. Tiukempi kuri mielletään helposti sallivaan väkivaltaan ja minun mielestä lasten koskemattomuus pitää taata!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Olen ateisti, uskon ihmisiin. Kotini vaihtuu aina muuttaessani, isänmaa voisi olla välillä myös äitien maa.Uskonnon avulla halutaa liian usein kurjistaa etenkin "väärin uskovien" oikeuksia. Se ei ole inhimillistä ja oikeudenmukaista politiikkaa. Edellä mainitut arvot voi jokainen halutessaan pitää vahvoina omassa arjessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Paikallisten yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö on eri asia kuin suuryritysten halu ottaa julkisiin palveluihin käytettävät veroeurot veroparatiisien säästötileille kasvamaan korkoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Olen saanut verorahoilla syöpälapseni hoidon, toisen lapseni koulutuksen ja itselleni turvallisen ja suhteellisen vakaan elämän. Olen maksanut veroja ja olen valmis maksamaan veroja, jotta vanhempieni turvallinen elämä taataan julkisin palveluin, kun he ikääntyessään tarvitsevat hoivapalveluita.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Ihmisten lahjakkuudet eivät onneksi riipu vielä tulotasosta, mutta jos haluamme estää köyhän ihmisen mahdollisuuden kehittyä ja käyttää omaa lahjaansa, olemme väärillä jäljillä. Äitini on surrut eniten elämässään sitä, että köyhänä sotaorpona hänellä ei ollut mahdollisuutta koulutukseen. Matemaattisen älynsä avulla hänestä olisi voinut tulla vaikka matemaatikko. Millaiset eväät haluamme antaa omille lapsillemme?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Palvelurakennetta tulee käydä läpi. Itse olen perustulomallin ja yhden luukun periaatteen kehittämisen kannalla. Tuolloin myös ihmisen nöyryyttäminen vähenisi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Luontoa voidaan kunnioittaa vaikka kehittäisimme Lappiin kaivosteollisuutta ja rakentaisimme sitä kautta lisää työpaikkoja talouskasvun tukemiseksi. Talvivaaran kaltaiset epäonnistumiset luovat helposti myös mielikuvan, että tietynlaiset omakohtaiset taloudelliset sidonnaisuudet saattavat heikentää päätöksenteossa harkintakykyä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Ekorre-Nummikari:

Olen sanonut, että Lappi elää luonnosta ja luonto antaa meille paljon. Se antaa myös puuta ja kaivannaisvarantoja. Puita halaamalla emme saa työtä lisää. Kiviä silittämällä ei masu täyty. Mutta edelleenkin, kun kunnioitamme luontoa ja annamme sille oikean arvon, meidän on helpompi tehdä ratkaisuja, joissa saamme luonnon tarjoamat mahdollisuudet käyttöön järkevästi. Luontoa ei pidä kuitenkaan tarkoituksenmukaisesti tuhota!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset