KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Torvinen, Perussuomalaiset, 46

Oma esittely

Oikeustieteen maisteri, varatuomari

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Matti Torvinen:

Yhteiskunta on perhe pienoiskoossa. Enemmän ei voi käyttää kuin on millä vastata velkaansa. Velkaantuminen on keskeytettävä siinä vaiheessa kun se on kestämätön yhteiskunnan ts. perheen hyvinvoinnin kannalta. On käytävä arvokeskustelu mistä ja mitä palveluja leikataan. Leikkaus merkitsee sitä, että joistain palveluista ei luovuta mutta niiden käytöstä on maksettava. Sinällään ilmaista palvelua ei ole,kulut maksetaan aina kansankunnan yhyeisestä taloudesta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matti Torvinen:

Hyvinvointi kasaantuu aina pienelle osalle kansaa. Tämä merkitsee että pohjoismaisen yhteiskuntamallin mukaan verotus ja kulut kohdistetaan tulojen mukaan. Suurituloisilla on varaa maksaa suuremmat verot kuin pienen eläkkeen tai sosiaaliedun ihmisillä. Verotukselle tulee kuitenkin olla katto.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matti Torvinen:

Hyvinvointi edellyttää panostusta energian saantiin. Ydinvoima on hallittuna hyvä vaihtoehto energian saannille. Liian mittaviin ydinvoimainvestointeihin ei ole tarvetta mennä. Nykyiset hankkeet tulee saattaa alulle ja loppuun. Uutta jatkoa tulee harkita myöhemmin erikseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matti Torvinen:

Suomalainen hyvinvointi ei tarvitse nykyisen laajuisesti kivihiilen käyttöä. Kannatan turpeen ja maakaasun käyttöä. Suomalaiset suot ja metsät kestävät nykyisen kulutuksen ja niiden käyttöä ei tule kohtuuttomasti kahlita. Täydellistä stoppia edes kivihiilen käytölle ei ole järkevää suunnitella. On seurattava maailman kehitystä ja toimittava sen mukaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Matti Torvinen:

Suomi ei kestä nykyisen laajuista ja kokoista julkista sektoria. Hyvinvointi on voitava rakentaa yhdistämällä entistä enemmän yksityinen ja julkinen palveluntarjonta. Liiallinen panostus yksityiseen ei myös ole tarpeen, hyvinvointiyhteiskunnan perusta horjuu. Liiallinen panostus julkiseen sektoriin lisää byrkoratiaa ja luo kuluja itsessään. Yhteinen malli julkinen / yksityinen on paras.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Matti Torvinen:

Valinnan vapaus on ajan henki. Ruotsi ei ole enää pakollinen aine, sitä ei yhteiskunta enää tarvitse.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matti Torvinen:

MIkäli henkilö hallitsee alan ja hänellä on siihen kyky sekä koulutus ei ole syytä hyväksyä kategoorisesti, en halua tehdä tuota työtä väitettä. Jos työ ei kelpaa, eikä siihen ole selkeää ja järkevää perustetta, menettää sosiaalisia etuja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Torvinen:

On kohtuutonta, että säästeliäs ihminen saa rangaistuksen siitä että on säästeliäs. On luotava malli, jossa tietty omaisuuden määrä ei enää kasvata hoivakustannuksia. On väärin jos samassa hoivakodissa (esimerkki on totta) toinen maksaa 5 000 / kk ja toinen 800 / kk. Joku mättää silloin ja kohtelee ihmisiä eriarvoisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Torvinen:

Alkoholin myyntiajat ovat tätä nykyä ihan hyvät. Liiallinen vapauttelu saattaa lisätä yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenoja kohtuuttomasti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Torvinen:

Kuntien määrää on voitava vähentää mutta radikaali lain avulla tapahtuva määrän leikkaaminen on vastoin kansanluonnettamme. On selvitettävä asioita ja vasta viimeisenä tahtona on lain avulla pakkoliitos. Kokonaisvaltainen yhteistyö on huomattavasti parempi ja toimivampi tapa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matti Torvinen:

En kannata villiä menoa Suomen työpaikoilla. Työmies ja -nainen on palkkansa ansainnut.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Matti Torvinen:

Maamme on elänyt vääristyneessä asennossa koko Itsenäisyyden ajan. Lappi, Kainuu ja Itä-Suomi ovat ylläpitäneet maamme hyvinvointia luontonsa ja määperänsä kustannuksella. Koko maan tukeminen on panostus tulevaisuuteen. Tätä maata ei tueta todellisuudessa verovaroin. Verovarojen ohjaus vaikkapa Lappiin on palautus siihen, mitä yhteiskunta on imenyt Lapista. Vesivoima jota Lappi tuottaa, tuo miljoona euroa Etelä-Suomelle, Lappi saa saman rahan vuodessa. Tämä ei voi jatkua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Torvinen:

Sote-uudistus pitää painottaa yhteiskunnan ja yksityisen palvelun varaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että monikansalliset veroparatiisiyhtiöt kuorivat kerman päältä. Meillä tulee ottaa oppia Ruotsin mallista ja pyrkiä panostamaan kuntien yhteistyöhön voimallisesti ja luovumme liiallisesti byrokratiaan perustuvasta mallista. Kunnat eivät voi olla yhteiskunnan maksuautomaatteja sosiaali- ja terveyshuollossa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Torvinen:

Sekamalli, jossa kunnilla on myös rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoanana on hyvä. Tätä pitää nyt harkita tarkoin ja viedä eteenpäin ilman kiirettä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matti Torvinen:

Villi meno tällä toimialueella ei ole millään tavalla perusteltu. Koko maassa on oltava taksien palveluja. Kaiken palvelun vapauttaminen rapauttaa yhteiskunnan toimivuuden Lapissa ja Itä-Suomessa. Villi ja jopa lainvastainen meno alkaa suurissa kaupungeissa. Ei hyvä ajatus ollenkaan, antaa taksitoiminta villiin menoon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Matti Torvinen:

Nykymenossa Suomi on häviäjä. Me olemme liian nöyriä ja heikkoja nykyisellä tavalla toimien.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Torvinen:

Suomen tulee seurata maailman kehitystä mutta nyt vielä ei ole aika harkita liittymistä Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Torvinen:

Uskottava puolustus merkitsee uskottavaa Puolusvoimia. Maavoimien iskukyky tulee taata ja saattaa nykyaikaiselle tasolle. Rahaa on pantava nyt uudistamiseen ja suljetut varuskunnat tulee avata uudelleen tai on rakennettava uudenajan mallin varuskuntia. Ukrainan ja Venäjäön riitelystä on otettava oppia. Ilmavoimat on saatava pysymään nykyajan tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Torvinen:

Tämä on harkittava aina tapauskohtaisesti. Päättömästi ja ilman suunnittelua siihen ei pidä lähteä. Nykyinen malli ei kuitenkaan enää ole toimiva. Yksityistä ja lähipalvelua on lisättävä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matti Torvinen:

Tämä kysymys on ratkaistava harkiten ja kukin työpaikkojen luomisen kohde erikseen tarkastellen. Suuri siirtymä suuntaan tai toiseen ei ole järkevää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset