KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pirita Nenonen, Perussuomalaiset, 42

Oma esittely

Olen ammatiltani sairaanhoitaja-kätilö. Harrastan käsitöitä, palapelien kokoamista ja lukemista. Toimin kaupunginvaltuutettuna toista kautta ja olen eduskunnassa Tasa-arvoneuvottelukunnassa jäsenenä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pirita Nenonen:

Suomen etuuksia voidaan käyttää helposti hyväksi, etuuksien kriteerit tulee olla selvärajaiset. Palveluissa ja etuuksissa tulee ottaa huomioon myös Suomen kansalaisuus. Meidän suomalaisten ei tule olla koko maailman pankki.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pirita Nenonen:

Palkkaukset nousevat eniten monesti vain jo muutenkin hyvin tienaavilla. Ne maksavat veroja, joilla siihen on oikeasti mahdollisuuksia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pirita Nenonen:

Meillä on paljon valjastamatonta ja puhdasta vesivoimaa käytettävissä. Myös puuhakkeen käyttö energiavarana tulee huomioida.Ydinvoimasta saataisiin paljon energiaa, mutta sen jätteet ovat ihmiselle ja luonnolle vaarallisia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pirita Nenonen:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua. Suomen tulee olla mahdollisimman omavarainen energiataloudessaan, joten turve ja puuhake, vesivoima sekä myös maakaasu tulee olla Suomen energiamuotoja

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pirita Nenonen:

Julkinen sektori pitää huolen siitä, että jokainen Suomessa asuva saa tarvittavat palvelut niin terveydenhuollon kuin vapaa-ajan puolella riippumatta ihmisen tulotasosta. Palvelujen hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pirita Nenonen:

Oppilaille on annettava vapaus valita. Mielestäni koulussa tulee olla ns. pakollinen valinnainen kieli, jolloin oppilas voi tulevaisuuden tarpeen mukaan valita tarvitsemansa kielen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pirita Nenonen:

On kohtuutonta laittaa työtön työnhakija mahdollisesti työhön, johon ei ole koulutusta tai vaatia muuttamaan työnperässä toiselle paikkakunnalle ( Voi olla, että työttömällä perhe, jossa toisella puolisolla vakityö ja lapset koulussa.) On kohtuutonta hajottaa perhe tällaisella velvoitteella. Nykyiset velvoitteet olla yhteydessä tarjottuun työpaikkaan on mielestäni riittävät. Työnantajalla on kuitenkin oikeus valita työntekijänsä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pirita Nenonen:

Kyllä jokaisen tulee ottaa vastuu myös omasta hoivasta. Jokaiselle tulee taata perushoiva omaisuudesta riippumatta, mutta mielestäni jokainen voi omaisuuttaan käyttää perushoivasta ylittäviin lisäpalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pirita Nenonen:

Pakko vastata etten osaa sanoa, kun itse käytän niin vähän näitä palveluita. Yleensäkin erilaisten yritysten aukioloajat tulee mielestäni olla sellaisia, kun yrittäjä haluaa niiden olevan, kunhan vain muistetaan työaikalain puitteissa työt tehdä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pirita Nenonen:

Mielestäni mitään kuntaa ei tule pakottaa yhdistymään toiseen kuntaan. Kuntien yhdistämisellä toiminta-alue laajenee, mutta ikävä kyllä palvelut keskittyvät pienelle alalle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pirita Nenonen:

Kun sopimukset tehdään niin siinä määritellään myös palkkataso. Suomessa on pitkässä juoksussa palkkoja hivutettu askel kerrallaan ylöspäin ja takaisin paluu on vaikeaa. Suomen palkkataso on kuitenkin aika matala verrattuna päivittäiseen kulutustuotteiden hintaan ja asumiskustannuksiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pirita Nenonen:

Kyllä se on niin, ettei kaikki suomalaiset mahdu asumaan kehä III sisäpuolelle. Levottomuudet lisääntyvät tiheästi asutuilla alueilla helpommin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pirita Nenonen:

On muistettava, että yksityisten on tehtävä voittoa omalla tuotannollaan, ns. nollatulosta ei voida tehdä. Julkinen puoli hoitaa asioita niillä rahoilla joita on käytettävissä eikä voi tehdä tulosta. Jokainen tietää mitä tapahtuu, jos voittoa pitää saada?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pirita Nenonen:

Kyllä varsinkin täällä Lapissa huolta aiheuttaa Sote alueen suuruus, joka on 51% Suomen pinta-alasta. Tuleeko kaikki kunnat kuulluksi Sote-alueen päätöksen teossa? Miten järjestetään ns. lähipalvelut Lapin alueella. Onko se liikkuva terveysbussi?

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pirita Nenonen:

Taksimäärät suurentuisivat ja kilpailu taksien välillä kovenisi. Mietin myös miten voitaisiin ehkäistä mahdollista "pimeää" ajoa, koska hinnoittelu olisi monen kirjavaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pirita Nenonen:

Suomelle tulee EU:n kautta paljon erilaisia maksuvelvoitteita ja toisaalta erilaisten direktiivien muodossa rajoitteita, jotka eivät sovellu välttämättä Suomen olosuhteisiin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pirita Nenonen:

Rahoitusmarkkina veron kustannukset siirtyisivät osittain kuluttajien maksamaksi. Heikentäisikö mahdollisesti rahoitusmarkkinavero arvopapereilla käytävää kauppaa Suomessa, siirtyisikö markkinat muualle?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pirita Nenonen:

Suomen on pyrittävä pysymään mahdollisimman kauan itsenäisenä. Naton jäsenyys maksaisi 4% bruttokansantuotteesta, jos tämä ollaan valmiita maksamaan jäsenyydestä Natoon voinemme sijoittaa sen saman summan Suomen puollustusmäärärahoihin. Naton jäsenyys toisi myös velvoitteita suomalaisten sotilaiden osallistumisesta sotaan, jossa Nato on mukana. Mielestäni on väärin, että velvoitettaisiin maamme miehet ja naiset sotimaan vain siksi, että kuulumme sotilasliittoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pirita Nenonen:

Maamme puolustus on tärkeää. Jo Ukrainan tapaus osoittaa, että koskaan ei voi olla varma mitä tapahtuu maailmalla. Toisaalta terrori-iskut ovat yleistyneet myös Euroopassa muualla, joten varauduttava on.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pirita Nenonen:

Olen samaa mieltä siksi, että EU- ja ETA-alueellakin on tällä hetkellä paljon työttömyyttä. On tärkeää saada työpaikka ensisijaisesti alueella asuville.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pirita Nenonen:

Täydellinen rakkaus ei vaadi avioliittoa. Kaksi aikuista samaa sukupuolta omaavaa voivat mielestäni tehdä keskenään mitä haluavat. Kirkkoamme emme voi vaatia vihkimään kuitenkaan oppiensa vastaisesti. Aina on puhuttu, että avioliiitto on miehen ja naisen välinen asia. Mitä tulee adoptioon. Lapsen oikeuksien julistus jo sen kiteyttää hyvin Lapsella on oikeus äitiin ja isään ja tämä ei mielestäni toteudu kahden samaa sukupuolen välisessä suhteessa. Äiti on nainen ja isä mies.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pirita Nenonen:

Toisaalta meillä on jo omassa kunnassa vastaanottokeskus, joten toista ei tarvitse perustaa. Mielestäni kunnilla tulee olla oikeus katsoa taloudellista tilannettaan onko heillä oikeasti vara ottaa vastaanottokeskus hoteisiinsa. Vaikka valtio avustaa turvapaikanhakijoiden kuluissa, ne kulut tulevat realistiseksi 3v. kuluttua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pirita Nenonen:

Nykyisin mielestäni paapotaan lapsia kouluissa. Jos koululainen tekee jotain ei opettajilla oikeasti ole mitään mahdollisuuksia siihen puuttua. Olen kuullut, että joissakin kouluissa on jälki-istunnot kielletty.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pirita Nenonen:

Uskontoa en haluaisi sotkea politiikkaan. Uskontoja on niin monenlaisia ja niiden ohjaus tulee olla yksilöllistä. Isänmaa tulee olla aina etusijalla, kun päätöksiä tehdään niin Suomessa kuin Eu:ssa. Koti kuuluu jokaiselle ja voidaan ajatella, että Suomi on meidän kaikkien yhteinen koti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pirita Nenonen:

yksityiset yritykset eivät voi ottaa monopoliasemaa, koska silloin vähävaraisimmat eivät pysty palveluja vastaanottamaan niiden hintapolitiikan vuoksi. Yksityisten tarkoitus on tuottaa voittoa, julkinen pitää palvelujen hinnat matalammalla tasolla ja kaikkien saatavilla. Yksityiset voivat olla täydentävänä julkisten rinnalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pirita Nenonen:

Julkisella puolella on paljon erilaisia palveluja, joita julkisen puolen ei tarvitse niin laajasti tuottaa kuin nyt tehdään, esim. vapaa-ajan palveluissa (urheilu, teatteri, museotoiminta, musiikki)

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pirita Nenonen:

On hyvä, että palkitaan ahkeruudesta. On kuitenkin muistettava, että kriteerit tulee olla kaikille sitten samat, jotta näitä tavoiteltaisiin. Uskon siihen, että jokainen ihminen on lahjakas ja ahkera omalla alueellaan ja tavallaan. Palkkaeroja toisaalta vähentää se, että veronmaksukyky on luokiteltava sen mukaan kenellä on siihen vara.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pirita Nenonen:

Kuten aiemmin vapaa-ajan palvelujen puolella yksilön vastuuta tulee lisätä. Myös tukijärjestelmiä tulee tarkastella kriittisesti niin, ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään ja toisaalta tuet kohtaavat juuri niitä tarvitsevia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pirita Nenonen:

Suomessa on paljon luontoa, on myös huolehdittava ettei kaupunkialueen ainoaa vihreää puistoa tuhota.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pirita Nenonen:

Aina tulee arvioida haitat mitä luonnolle tulee. Mikäli haitat ovat hyötyä suuremmat on hanke lopetettava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset