KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Liisa Mariapori, Perussuomalaiset, 40

Oma esittely

Oikeustaistelija, joka voitti Suomen valtion EIT:ssä 13 vuoden oikeustaistelun jälkeen. "Verottaja tappolinjalla"- ja" Yrittäjän oikeusturva ja harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa"-kirjan kirjoittaja. Vuoden lappilainen, vuoden rovaniemeläinen, Jatunin hurtta, Naistoimittajien kellokas. Kellokkaaksi minut valittiin kansalaisrohkeudesta, jota olin osoittanut vaatiessani oikeudenmukaista verotusta ja puolustaessani yrittäjiä verottajan kohtuuttomuuksia vastaan. Tehdessäni asiasta julkisen olin puuttunut yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan. Yrittäjiin kohdistuvat verotarkastuskertomukset perustuvat edelleen verotarkastajien tekemiin johtopäätöksiin, eivätkä verolainsäädäntöön, joten tämä on tulevalla hallituskaudella saatava ehdottomasti muuttumaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Liisa Mariapori:

Suomen talous on saatava kuntoon. On tarkoin harkittava, mistä palveluista voidaan luopua ja mitä etuuksia mahdollisesti leikata. Köyhyysloukussa olevien etuuksia pitää vastaavasti nostaa. Suomi ei voi enää velkaantua. Mielestäni pitäisi perustaa asiantuntijaryhmä, joka hoitaa kokonaisvaltaisesti Suomen talouden kuntoon. Talouden kuntoon saattaminen pitää aloittaa kuntataloudesta tutkimalla kuntien tytäryhtiöiden monopoliasema ja mahdollinen monopoliaseman väärinkäyttö ja kartellit.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Liisa Mariapori:

Verojen maksu pitää kohdistaa sinne, missä on maksukykyä. Yrittäjien maastapako pitää estää yrittäjien oikeusturvaa parantamalla ja oikeudenmukaisella verotuksella. Nyt kun yli 30.000 yritystä on jo muuttanut pois Suomesta ja muuttovirta sen kun jatkuu, ei meillä kohta ole edes hyvin palkattuja työntekijöitä, joiden palkkaveroa voitaisiin kiristää. Asia nähtävä kokonaisuutena.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Liisa Mariapori:

Kun Suomella on yli 6,1 milj. ha metsää, pitäisi mielestäni näitä hyödyntämällä hoitaa Suomen energiatalous kestävälle pohjalle ottamalla bioenergia käyttöön. Minä lisäisin ensisijaisesti bioenergian ja vesivoiman käyttöä ja vasta tämän jälkeen katsoisin, onko ydinvoiman lisäys tarpeellinen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Liisa Mariapori:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä tulee luopua vuoteen 2025 mennessä. Turvetuotanto olisi minusta yksi hyvä vaihtoehto energialle. Turvetuotanto toisi kaivattuja työpaikkoja maaseudulle ja oikealla suunnittelulla turvetuotannon vesistölle aiheuttamat haittavaikutukset saataisiin pienennettyä ja rajattua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Liisa Mariapori:

Suomen julkinen sektori on aivan liian suuri, eikä se oikeasti tuota mitään. Julkinen sektori estää myös omalla toimillaan mm. yritysten perustaminen, työllistämisen jne. Määräyksiä määräysten perään, jotta kukaan ei ehdi enää tekemään varsinaista työtään, kun viranomaismääräyksiä on niin paljon, että yrittäjän koko päivätyöaika menee kaikenlaisten tietojen antamiseen ja varmistamiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Liisa Mariapori:

Kielivalikoima pitää olla mahdollisimman laaja, jotta jokainen voi opiskella jo alusta alkaen haluamaansa kieltä. Ruotsia on myös voitava opiskella, mutta mikään muu kieli kuin suomi ei saisi olla pakollista. Pienen kansan etu on, että meillä on mahdollisimman kattava kielitaito, jotta kykenemme käymään kauppaa muiden valtioiden kanssa. Kiina, Japani ja Intia ovat maita, joiden kanssa tulevaisuudessa käydään kauppaa, joten kieliohjelmien pitäisi ottaa myös tämä huomioon.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Liisa Mariapori:

Minusta kaikkien velvollisuus on tehdä työtä, eikä nostaa sosiaaliavustuksia. Tätä taustaa vasten pitäisi kaikilla olla velvollisuus ottaa vastaan tarjottua työtä. Tosiasia on, että kaikki työ on arvokasta, joten miksi joillekin pitäisi antaa mahdollisuus olla tekemättä mitään? Tietenkin terveydelliset yms. syyt pitää työllistymisessä ottaa huomioon, mutta periaatteessa ei ole muita esteitä ottaa tarjottua työpaikkaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Liisa Mariapori:

Tämä johtaisi eriarvoisuuteen vanhusten hoidossa. Kaikki me olemme maksaneet samanlaisista palveluista koko ikämme, joten ei olisi kohtuullista, että vanhana toiset maksaisivat enemmän kuin toiset.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Liisa Mariapori:

Suomi on kaikkien rajoitusten luvattu maa. Meitä holhotaan ja rajoitetaan ihan liikaa. Jokainen yrittäjä pitäköön yritystään auki niin kauan, kun se kannattaa. Miksi ihmeessä näitä aukioloaikoja pitäisi rajata. Meillä on päiväihmisiä ja meillä on yöihmisiä, annetaan siis ihmisten päättää ravintoloiden aukioloajoista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Liisa Mariapori:

Kunnat hoitavat hyvin eri lailla tehtäviään ja kuntien lukumäärällä ei ratkaista mitään. Eri alueet pitää pysyä asuttuina ja kuntien pitää itse saada hoitaa omat asiansa. Pakkokeinoja ei ehdottomasti tule ottaa käyttöön, koska sillä aiheutetaan vain täydellinen kaaos kuntasektorille. Suuri ei aina välttämättä ole tehokkain tapa hoitaa asioita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Liisa Mariapori:

Työehtosopimusten yleissitovuudella on tapettu 500.000 yritystä. Tämä siitäkin huolimatta, että pientyönantajat eivät ole koskaan kuuluneet neuvottelupöytään, jossa palkkojen korotuksista on päätetty. Palkat pitää voida maksaa työnantajan maksukyvyn mukaan. Pitää voida tarjota osa-aikatyötä, tilapäistyötä, pienipalkkaista työtä ja sitten kääntää muut tuet taipumaan tätä täydentävään suuntaa. Onhan aina parempi, että tehdään jotain kuin että ei tehdä mitään, vaan nostetaan korvauksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Liisa Mariapori:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna ja valtion on tuettava tätä asumista tarpeen mukaan. Alueiden omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta on myös lisättävä ja alueen asukkaiden on pystyttävä vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen. Suurkeskusten luomisessa ei ole mitään järkeä. Alueiden omaleimaisuus on Suomelle vain eduksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Liisa Mariapori:

Mikäli kysymys tarkoittaa sitä, että julkisten ja yksityisten palvelujen pitäisi olla saman hintaisia, niin kannatan ajatusta. Yksityisten terveyspalvelujen pitäisi tukea julkista terveyspalvelua, mutta yksityisten palvelujen hinnat eivät saisi nousta pilviin. Pääpaino pitää kuitenkin aina olla julkisissa terveyspalveluissa, joihin kaikille taataan saatavuus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Liisa Mariapori:

Lähipalvelut pitää taata kaikille. Ei ole järkevää tehdä isoja sote-alueita, jossa potilasta kiikutetaan satoja kilometrejä hoitoa saamaan. Suurin osa palveluista pitää saada lähipalveluina ja vain erikoistapauksissa hoito voi olla vähän kauempana.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Liisa Mariapori:

Taksit voisivat minusta kilpailla vapaasti niin kuin me kaikki muutkin. Ne, jotka ylihinnoittelevat itsensä, putoavat automaattisesti pois. Kysynnän ja tarjonnan laki pelaa minusta myös taksien kohdalla. Turhat valtion rajoitukset pitää poistaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Liisa Mariapori:

EU:sta emme ole saaneet mitään, mistä voisin sanoa olevani valmis maksamaan 1000 miljoonaa kuukaudessa. Tämän 1000 miljoonaa kuukaudessa käyttäisin mielelläni suomalaisten työttömien työllistämiseen, vanhusten hoidon parantamiseen, lapsiperheiden toimeentulon tukemiseen jne. EU:ssa ei ole mitään, mitä me suomalaiset olisimme vailla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Liisa Mariapori:

Oli erinomaisen hyvä, että Suomi jäi ulos rahoitusmarkkinaverosta. Suomen ei pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon ja muutenkin Suomen pitäisi kokonaisuutena miettiä sitä, pitäisikö Suomen erota EU:sta ja eurosta kokonaan. Onko siis parempi hoitaa Suomen ja suomalaisten asiat kuntoon, kuin yrittää ylläpitää EU:ta senkin uhalla, että oman maan kansalaiset kuolevat nälkään?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Liisa Mariapori:

Mikäli Venäjä tosissaan tavoittelee vuoden 1914 rajoja, niin Suomelle ei jää muuta mahdollisuutta kuin liittyä nopeasti Natoon. Pallo on nyt venäläisillä. Natoa vastustan siitä syystä, että mahdollinen sota käytäisiin Suomen maaperällä ja sitä en halua, mutta jos toisena vaihtoehtona on, että Venäjä miehittää Suomen, niin kyllä Nato-kortti on siinä tapauksessa otettava käyttöön.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Liisa Mariapori:

Suomen puolustus on nykyisessä maailman tilanteessa turvattava. Venäjä uhkailee Suomea koko ajan, joten ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin antaa Puolustusvoimille enemmän rahaa. Näkisin kuitenkin tärkeänä, että mikään maa ei valmistautuisi sotaan, vaan eläisimme sovussa kaikkien kanssa. Laiha sopu on aina parempi kuin lihava riita. Suomi ei kuitenkaan ole halukas sotaan kenenkään kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Liisa Mariapori:

Työperäistä maahanmuuttoa ei pidä helpottaa niin kauan kun oman maan kansalaiset ja nuoret ovat työttömänä. Ensiksi pitää työllistää kaikki suomalaiset ja vasten sen jälkeen mahdollisesti myöntää työlupia. Meillä on kova urakka edessämme, jotta saamme kaikki noin 650.000 työtöntä työllistettyä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Liisa Mariapori:

Homo- ja lesboparit eivät koskaan muodosta oikeaa perhettä, joten heillä ei pitäisi olla myöskään samoja oikeuksia kuin heteropareilla. Ymmärrän, että esim. verotuksellisista syistä heillä voisi olla jokin avioliittoon verrattava yhteenliittymä esim. sopimusliitto, jolloin perintöverotus tapahtuisi I veroluokan mukaan, mutta adoptio.oikeutta heillä ei pidä olla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Liisa Mariapori:

Täällä Rovaniemellä on paljon huonossa taloudellisessa asemassa olevia suomalaisia, joiden talous on ensin saatava kuntoon. Perustetaan ensin vastaanottokeskuksia, johon voivat tulla kaikki pulassa olevat suomalaiset, asunnottomat, köyhät, lapsiperheet jne. ja pistetään heidän asiansa kuntoon.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Liisa Mariapori:

Minun lapsuudessani sanottiin, että se joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Tässä vanhassa sananlaskussa on paljon perää. Meitä opettaja hakkasi karttakepillä ja nurkassa sai olla yhtenään, kun oli vilkas ja nokkela keksimään kaikkea uutta. En toki kannata tätä vanhaa kuria, mutta joku hyvä välimuoto siitä voisi olla paikallaan. Vastuuta ja vastuuntuntoa minusta pitäisi kouluissa lisätä. Oppilaat eivät voi ajatella vain itseään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Liisa Mariapori:

Näin on. Näillä eväillä on hyvä tehdä myös uskottavaa ja kestävän kehityksen politiikkaa. Meidän poliitikkojen täytyy tietää, mihin suuntaan kehitämme maata ja mikä on sen arvopohja. Minun arvopohjana ovat juuri noissa kolmessa asiassa, koti, uskonto ja isänmaa. Koti on kaikille rakas, uskonnonvapaus erinomainen ja isänmaamme Suomi on se, mistä en mistään hinnasta luovu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Liisa Mariapori:

On paljon palveluita, jotka voitaisiin ulkoistaa ja samalla kilpailuttaa, mutta samalla tulisi myös yrittämisen esteet poistaa ja yrittäjien oikeusturvaa parantaa. Mutta aivan ensiksi pitäisi tätä mieletöntä byrokratiaa vähentää. Tämä ihan överiksi mennyt valvonta pitäisi poistaa kokonaisuudessaan ja harmaan talouden työryhmät lakkauttaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Liisa Mariapori:

Veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto tilanteessa, jossa ei tiedetä, mitä palveluita ja keneltä, aiotaan leikata. Veronkorotuksissa olisi otettava huomioon, että vain niiden veroja voidaan korottaa, joilla on riittävästi tuloja. Tähän saakka kunnat ja valtio ovat korottaneet veroja laskematta sitä, mihin veronkorotusraja oikeasti pitää sijoittaa. Esim. veroja korotetaan vain nille, joiden tulotaso ylittää 20.000 €.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Liisa Mariapori:

On tietenkin niin, että ahkeruudesta ja lahjakkuudesta pitää palkita, mutta erot eivät voi olla miljoonia €. Kukaan meistä ei tee niin arvokasta ja luovaa työtä, että siitä pitäisi maksaa kohtuuttoman suuri palkka. Yleensä se on niin, että yhteisö tekee tulokseen ja yksi tai kaksi johtajaa nostaa ylisuuria palkkoja, Tällaista kehitystä ei voi hyväksyä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Liisa Mariapori:

On järkevää käydä koko palvelu- ja sosiaalietuussektori läpi ja poistaa järjestelmästä kaikki vääristymät ja väärinkäytökset. Kuntien omistamat tytäryhtiöt esim. ovat liian raskaita julkiselle taloudelle. KAS Oy perii ylisuuria vuokria, joiden vuoksien maksajina ovat kunnat itse toimeentulotukien kautta. Sama tapahtuu veden ja sähkön tytäryhtiöissä. Kunta käyttää monopoliasemaansa väärin ja yhtiöittää kaikki ja nostaa hinnat pilviin. Tällä tavalla palvelut tulevat kalliiksi myös kunnille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Liisa Mariapori:

Tietenkin molemmat ovat tärkeitä asioita, mutta ensin täytyy hoitaa talouskasvu ja työpaikkojen luominen. On turha puhua mistään huoltosuhteesta, kun nuoret ovat työttömänä vanhemmista puhumattakaan. Kannattaa siirtyä puhumaan huoltosuhteesta, jossa eläkeläiset elättävät noin 1 miljoonaa suomalaista. Tätä taustaa vasten näemme lopputuloksen helpommin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Liisa Mariapori:

Samaa mieltä olen siitä, että kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön, mutta usein on kuitenkin niin, että ihmisten tarpeet on asetettava ympäristön tarpeiden edelle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset