KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jarmo Juntunen, Perussuomalaiset, 37

Oma esittely

Olen yrittäjä/toimittaja ja kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestön EOK ry:n perustajajäsen ja toiminnanjohtaja. Toimin luottamustehtävissä Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna ja olen kaupunginhallituksen jäsen/ryhmäjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jarmo Juntunen:

Tarvittavat rakenteelliset uudistukset toteutettava, jotta talous ja työllisyys saadaan nousuun. Velkaantumiskehitykseen on puututtava hyvin suunnitelmallisesti. Leikkauksia voidaan tehdä muun muassa kehitysavusta, EU-jäsenmaksusta, puoluetuista ja hallinnon leikkaamisella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jarmo Juntunen:

Suurituloisten palkkaveroa on kiristettävä. Pääomatulojen verotusta kiristettävä 30 prosenttiin ja siihen lievä progressio. Lakisääteisille eläkkeille 5000 euron katto. Työnantajan eläkemaksuja alennettava alle 30- ja yli 55-vuotiailta, että työllisyys paranisi näissä ikäryhmissä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jarmo Juntunen:

Kotimaiseen uusiutuvaan energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja osotovoimaa. Kotimaisen uusiutuvan energiaomavaraisuuden nostaminen on nostettava energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Maamme kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää kohtuullista energian hintaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jarmo Juntunen:

Kivihiili ja maakaasu voidaan korvata bioenergialla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jarmo Juntunen:

Yksinkertaistetaan enemmän ja kehitetään samalla sopivasti. Nyt tarvitaan muutoksia koskien sekä palvelurakenteita että toimintatapoja. Tavoitteena on oltava toiminnan taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen. On syytä miettiä ja selvittää, minkälaisen julkisen sektorin tämän kokoinen maa tarvitsee.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jarmo Juntunen:

Ruotsia tarvitaan jatkossakin, mutta opetuksen pakollisuus istuu huonosti kansainvälistyvään yhteiskuntaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jarmo Juntunen:

Todennäköisesti osa nuorista työttömistä on valmiita lähtemään koulutusta vastaavan työn perässä toiselle paikkakunnalle/toiseen maahan. Velvoite vastaanottaa työtä voi olla taloudellisesti kannattamatonta, on myös huomioitava pitkät välimatkat ja työmatkaan käytettävä aika. On turhaa puhua vanhempien ja lasten välisestä laatuajasta mikäli vanhempien työaika työmatkoineen on päivässä esimerkiksi 11 tuntia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jarmo Juntunen:

Vanhuksille tulee turvata hoivapalvelut ilman vanhukselle kuuluvan omaisuuden myyntiä. Esimerkiksi vanhuksen omistamassa talossa/asunnossa voi asua hänen läheisiään. Ei heiltä saa kattoa päältä viedä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jarmo Juntunen:

Ravintolat takaavat leivän suoraan tai välillisesti tuhansille suomalaisille ja toimeentulon kymmenille tuhansille suomalaisille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jarmo Juntunen:

Pakolla tehdyt kuntaliitokset heikentäisivät demokratiaa ja palveluita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jarmo Juntunen:

Puolustan työehtosopimusten yleissitovuutta. Työmarkkinoiden joustavuutta voidaan lisätä laajentamalla paikallista sopimusta yleissitovien alakohtaisten sopimusten sisällä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jarmo Juntunen:

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata- ja tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Sillä luodaan myös toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät toimimaan maamme reuna-alueilla, ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko Suomi asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jarmo Juntunen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava yhdenvertaisesti kaikille Suomen kansalaisille. Yhteiskunnan ei tule merkittävästi ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisen sektorin tuottamiseksi, koska yksityisen sektorin perustarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Riskinä on myös se, että palveluja ulkoistamalla palvelujen saanti heikkenisi pienillä paikkakunnilla ja hinnat karkaisivat käsistä julkisella rahoituksella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jarmo Juntunen:

Ne kunnat, jotka eivät saa oikeutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja menettävät työpaikkojen lisäksi myös verotuloja. Kuntien tulisi saada itsenäisesti päättää miten vaaditun tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tai hankitaan kustannustehokkaasti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jarmo Juntunen:

Suomessa on toimiva, turvallinen, vastuunsa ja velvoitteensa hoitava taksijärjestelmä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jarmo Juntunen:

Ei liittovaltiolle, kyllä talousyhteistyölle. Hyväksyn Suomen eurojäsenyyden toistaiseksi olemassa olevana tosiasiana, joka kuitenkin voi muuttua. Kannatan EU:n tuomista lähelle kansalaisia. Euroopan yhdentymisen alkuperäinen ajatus oli turvata rauha yhdistämällä taloudelliset edut. Kannatan tätä EU:n perusideaa. Massiivinen EU-sääntely tuottaa erilaisten tulkintojen seurauksena vakavia oikeusturvaongelmia. Taloudellinen yhteisvastuu eri jäsenmaiden välillä on sekä moraalitonta että järjetöntä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jarmo Juntunen:

Rahoitusmarkkinavero olisi toteutuessaan haitallinen kaikille EU-maille. Se söisi kasvua ja työpaikkoja ja vääristäisi markkinoita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jarmo Juntunen:

Poliittista yksimielisyyttä Nato-jäsenyydestä ei ole olemassa. Tällä hetkellä on parempi keskittyä Suomen oman puolustuskyvyn parantamiseen ja määrärahojen turvaamiseen. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä pitää järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jarmo Juntunen:

Mikäli määrärahoja ei nosteta, ei puolustusvoimat pysty huolehtimaan tehtävistään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jarmo Juntunen:

Korkea työttömyys maassamme viestii sitä, että Suomen ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jarmo Juntunen:

Jokainen pariskunta voi minun puolestani olla avio- tai pariliitossa. Yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme on vahvistettava. Adoptio-oikeuteen liittyen on muistettava, että lapsella on oikeus vanhempiin, ei päinvastoin. Kyse on aina lapsen oikeuksista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jarmo Juntunen:

Kuntien ei tule vastaanottaa pakolaisia pelkästään erilaisten valtion antamien tukien toivossa. Kuntien ei pidä perustaa vastaanottokeskuksia alueilleen työpaikkojen toivossa. Kunta voi järjestää asukkailleen mielipidekyselyn ennen päätäöksentekoa. Kunnan asukkaiden demokraattista mielipidettä on kunnioitettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jarmo Juntunen:

Koulun pelisääntöjen tulee olla lapsen oikeuksia kunnioittavia. Kiusaamiseen on puututtava määrätietoisesti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jarmo Juntunen:

Yhteiskuntarakenteiden tulee mahdollistaa ihmisyyden toteuttaminen eli yhteiskunnan tulee perustua ensisijaisesti henkisille arvoille. Yhteiskunnallisen toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. En usko oikeistolaiseen rahavaltaan enkä vasemmistolaiseen järjestelmävaltaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jarmo Juntunen:

Yhteiskunnan ei tule merkittävästi ulkoistaa palveluita yksityisen sektorin tuottamiseksi, koska yksityisen sektorin perustarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Riskinä on myös se, että palveluja ulkoistamalla palvelujen saanti heikkenisi pienillä paikkakunnilla ja hinnat karkaisivat käsistä julkisella rahoituksella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jarmo Juntunen:

Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa leikkauksia ja veronkorotuksia ei voida välttää, mutta rohkeilla rakenneuudistuksilla painetta niihin voidaan pienentää. Ongelmia ei tule lakaista maton alle. Tosiasiat on tunnustettava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jarmo Juntunen:

Työntekoa ja ahkeruutta ei saa rangaista, päinvastoin. Yleisesti olen huolissanio siitä, että palkka- ja tuloerot rikkovat kansallista yhtenäisyyttä kohtuuttomasta ja yksipuolisesta rahanjaosta vaikka työ tehdään yhdessä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jarmo Juntunen:

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa vahingoittaa ja tuhota. Pienituloiset eläkeläiset, työttömät ja lapsiperheet tarvitsevat tukea. Ihmisiä ei saa jättää milloinkaan ahdinkoon vaikeassakaan taloudellisessa tilanteessa. Valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jarmo Juntunen:

Suomen tulee kaikin keinoin pitää kiinni teollisuuden kilpailukyvystä. Tarvitsemme teollisuuden työpaikkoja noustaksemme talouskriisistä ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nykyisillä energia- ja ilmastopoliittisilla tavoitteilla hidastetaan talouden kasvua ja aiheutetaan työttömyyttä teollisuudessa. Suomen tulee neuvotella uudelleen EU:n rikkidirektiivi, joka nostaa elintärkeiden merikuljetustemme hintaa epäreilulla tavalla toisiin jäsenmaihin nähden.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jarmo Juntunen:

Ihmisellä on oikeus hengittää, syödä ja juoda sekä liikkua ympäristössään niin, ettei hänen terveytensä ole uhattuna. Talvivaara on yksi esimerkki siitä, mitä haittoja hanke voi ympäristölle aiheuttaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset