KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Liisa Helin, Perussuomalaiset, 36

Oma esittely

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja tällä hetkellä opiskelen hallintotieteitä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Liisa Helin:

Vaikka valtionlainojen korot ovat alhaiset, tulisi pyrkiä siihen, että lisävelkaa ei oteta, sillä tulevat sukupolvet joutuvat ne maksamaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Liisa Helin:

Tuloveropohjaa tulisi tarkistaa ylöspäin korkeampien tulojen kohdalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Liisa Helin:

Energaitehokkuutta lisäämällä voimme vähentää sähkön kulutusta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Liisa Helin:

Kivihiilen ja maakaasun käytöstä tulee luopua, koska niiden käytössä olemme riippuvaisia tuontienergiasta. Turpeen käyttöä voidaan hyvin lisätä vuotuisen kasvun verran.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Liisa Helin:

Julkisen sektorin pienentäminen tulisi aloittaa ministeriöistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Liisa Helin:

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma sisältää erilaisia "pakollisia" opintoja. Kielten opiskelussa voitaisiin valinnaisuutta ja kielitarjontaa lisätä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Liisa Helin:

Työtä tarjottaessa pitäisi aina ottaa huomioon ihmisen senhetkinen elämäntilanne ja ammattitaito. Ei niin, että jos et ota vastaan tulee "karenssia" heti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Liisa Helin:

Mielestäni ihmisillä pitää olla yhtäläiset oikeuden kunnolliseen hoitoon varallisuudesta riippumatta. Varakkaat ostavat itselleen palveluita jo nyt.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Liisa Helin:

Yrityksien pitää saada pitää ovensa auki silloin kun haluavat. Kyllä asiakkaiden määrä vaikutttaa aukipitämisen innokkuuteen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Liisa Helin:

Kunnat tekevät jo nyt yhteistyötä toistensa kanssa niissä puitteissa jonka katsovat tarpeelliseksi. Jos kunta tuntee pärjäävänsä itsenäisenä, ei sitä pidä pakolla liittää mihinkään.,

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Liisa Helin:

Yritykset maksavat sivukuluja työntekijöistään. Niitä pienentämällä saataisiin työpaikkoja lisää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Liisa Helin:

Kyllä suomalaisten pitää saada valita missä asuvat.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Liisa Helin:

Sote-uudistuksessa pyritään siihen, että palveluiden tuottaminen on kuntien tai kuntayhtymien vastuulla. Yhtäläinen laatu pitää varmistaa. Kunnat ja kuntayhtymät tekevät päätökset ostavatko palveluita yrityksiltä ja kuinka paljon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Liisa Helin:

Kunnat tai kuntayhtymät tuottavat palvelut. Jos päätöksenteko viedään niiltä pois, paikallisuus kärsii. Sote-uudistuksessa puhutaan liikaa terveyspalveluista sosiaalipalveluiden kustannuksella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Liisa Helin:

On aivan hyvä säännellä hintoja ja taksilupia, jotta taksiyrittäjien elinkelpoisuus säilyy.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Liisa Helin:

Alhaiset korot ovat hyvä asia, mutta mitä muuta hyötyä EU:sta on, en tiedä. Suomessa on byrokratiaa omasta takaa riittävästi, ilman että sitä pitää vielä EU:n taholta lisätä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Liisa Helin:

Ei pidä mennä mukaan tähän veroon, jos se ei ole yleisesti maailmalla käytössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Liisa Helin:

Suomen pitäisi selvittää mitä kustannuksia Natoon meno aiheuttaa, ennen kuin lähdetään valmistelemaan hakemista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Liisa Helin:

Suomen pitää pysyä kyvykkäänä puolustaa maataan ja kansaansa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Liisa Helin:

EU:n kansalaisilla on EU:n alueella vapaa liikkuvuus ja oikeus tehdä työtä. Työllistetään ensin jo maassa olevat työttömät maahanmuuttajat.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Liisa Helin:

Hyväksyn avioliitto-oikeuden, mutta adoptio-oikeutta en hyväksy.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Liisa Helin:

Meillä on jo vastaaottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Liisa Helin:

Koululaisia kohdellaan kouluissa sen mukaan kuin laki antaa myöten. Lasten kasvatusvastuu on vanhemmilla, jota kouluissa tuetaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Liisa Helin:

Suomalaisia perinteitä on hyvä noudattaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Liisa Helin:

Julkisista palveluista löytyy varmasti sellaisia palveluita, joita voitaisiin ulkoistaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Liisa Helin:

Mieluummin veronkorotuksia isotuloisille.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Liisa Helin:

Suuria tuloeroja ei voi hyväksyä lahjakkuuden tai ahkeruuden perusteella. Pienituloiset ovat varmasti myös ahkeria ja lahjakkaita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Liisa Helin:

Uusia innovaatioita ja verkostoitumista kaivataan palveluntuotannossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Liisa Helin:

Suomessa ollaan onneksi ympäristötietoisia, joten harvoin nämä asiat ovat ristiriidassa. Globaalisti kylläkin pitää ajatella ympäristöasioita. Ympärisötuhot eivät tue talouskasvua tai työllisyyttä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Liisa Helin:

Ympäristövaikutukset on hyvä ottaa huomioon päätöksenteossa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset