KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sara Tuisku, Kokoomus, 76

Oma esittely

Olen luokanopettaja Rovaniemeltä. Olen syntynyt ja kasvanut Lapissa. Valmistuin kasvatustieteidenmaisteriksi Lapin yliopistosta 2009. Olen perheellinen, kahden lapsen äiti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sara Tuisku:

Velaksi elämisen on loputtava. Emme voi jättää tuleville sukupolville velkataakkaa hoidettavakseen. Järkevöittämällä rakenteitamme meidän on mahdollista tuottaa palveluja paremmin ja tehokkaammin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sara Tuisku:

Palkkaverotus on Suomessa erittäin kireää. Mitä suurempi palkka sitä kireämmin Suomessa verotetaan verrattaessa kansainväliseen tasoon. Ei ole oikein että palkasta yli puolet menee veroihin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sara Tuisku:

Öljystä ja kivihiilestä yli 90 prosenttia ja maakaasusta 100 prosenttia tulee Venäjältä. Meidän tulee päästä eroon riippuvuudesta suhteessa Venäjään. Ydinvoimasta tulee siirtyä vähitellen kehittämään bioenergiaa sekä aurinkoenergiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sara Tuisku:

Liian tiukkoja aikatauluja luopumiselle meidän ei tule asettaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sara Tuisku:

Julkiset menot ovat 57 prosenttia bruttokansantuotteesta ja niiden taso on palautettava takaisin 50%.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sara Tuisku:

Suomi on laaja maa ja alueelliset erot ovat esim. kieli-vaatimusten osalta hyvin erilaisia. Lisäisin kansalaisten valinnanvapautta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sara Tuisku:

Työn tekemisen tulee aina olla kannattavampaa kuin kotiin jäämisen. Koulustus ja kokemus tulee ottaa huomioon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sara Tuisku:

Ei ole tasa-arvoista, että vanhus joka esimerkiksi omistaa asunnon on velvoitettu myymään asuntonsa ja maksamaan hoidostaan enemmän kuin vanhus joka ei omista asuntoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sara Tuisku:

Alkoholin ongelmakäyttö ei vähene ravintoloiden aukioloa rajoittamalla, sillä alkoholin käyttö on anniskeluravintoloissa valvottua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sara Tuisku:

Pakko on aina keinona huono, mutta tilanne alkaa olla kestämätön joissain osissa Suomea.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sara Tuisku:

Ensisijaisesti yritysverolainsäädäntöä tulee muuttaa kannustavammaksi ja työntekijöistä aiheutuvia välillisiä kustannuksia leikata.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sara Tuisku:

Valtion tulee tehdä investointeja ympäri Suomea. Väkisin ei maata voida pitää asutettuna. Enemminkin yritysten ja sitä kautta työpaikkojen syntyyn vaikuttaviin tekijöihin tulee vaikuttaa edesauttavasti. Toimintaedellytysten yrittäjyyteen ja työllisyyteen tulee olla kunnossa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sara Tuisku:

Asiakkaan valinnanvapaus tulee olla keskiössä. Raha seuraa asiakasta -periaatteella toimitaan esim. Ruotsissa ja kansalaiset ovat erittäin tyytyväisiä palveluiden laatuun ja saavutettavuuteen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sara Tuisku:

Kunnat voivat edelleen tuottaa palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sara Tuisku:

Mikäli tämä kyetään tekemään niin että taksipalveluiden saatavuus myös ns. hiljaisena aikana ei vaarannu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sara Tuisku:

EU on epäonnistunut eurokriisimaiden rahoittamisessa. Meidän ei tule maksaa Kreikan velkoja. Tämä kehitys ei voi jatkua. Suomen on kuitenkin asemoiduttava länteen. Olemme osa Eurooppaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sara Tuisku:

Vero vaikuttaisi negatiivisesti Suomen kansantalouteen: suomalaisten työllisyyteen sekä yritystoiminnan edellytyksiin, ja sitä kautta myös kerättäviin työeläkevaroihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sara Tuisku:

Tarvitsemme tueksemme vahvan puolustusliiton. Suomen puolustus tulee kuitenkin ensisijaisesti olla kunnossa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sara Tuisku:

Vuosien 2013-2015 budjettikehyksissä on puolustusbudjettia leikattu yhteensä laskettuna 575 miljoonaa euroa. Enää ei voida leikata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sara Tuisku:

Meillä on töitä jotka pitää tehdä, mutta johon ei saada suomalaisia tekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sara Tuisku:

Avioliitto oikeudet tulee olla samat. Kysymys on tasa-arvosta. Lähtökohtaisesti adoptoidulla lapsella tulee olla oikeus sekä äitiin että isään, mutta mikäli lapselle ei tällaista perhettä löydy, niin en näe syytä miksi kaksi samaa sukupuolta olevaa eivät lasta voisi adoptoida.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sara Tuisku:

Meidän tulee pystyä turvapaikanhakijoista myös huolehtimaan. Kunnan varallisuus vaikuttaa myös asiaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sara Tuisku:

Kasvatus tapahtuu yhteistyössä koulun ja kodin kanssa ja koti on ensisijaisesti paikka missä vanhempien tehtävänä on huolehtia lastensa kasvattamisesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sara Tuisku:

Pitää kuitenkin tiedostaa maailman muuttuminen ympärillämme ja kyetä mukautumaan siihen. Vanhat arvot ovat tärkeitä, mutta päivitettynä nykyajan vaatimuksiin. Ei niiden arvo siitä kärsi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sara Tuisku:

Tuen yritystoimintaa kaikin tavoin uusien työpaikkojen luomiseksi, mutta ulkoistamisessa on kyettävä varmistamaan myös palvelun laatu..

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sara Tuisku:

Verotusta ei voida enää kiristää, sillä tavallisen kansalaisen maksukyky on jo heikentynyt liikaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sara Tuisku:

Ahkeruudesta ja kovasta työnteosta tulee saada sitä vastaava palkka.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sara Tuisku:

Palvelurakenteita ja palvelutuotantoa tulee uudistaa, sen sijaan sosiaalietuuksien vähentämistä tarkastelisin kriittisemmin tänä massatyöttömyyden aikana. Tällä hetkellä syömme enemmän kuin tienaamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sara Tuisku:

Lapin osalta esim. kaivosteollisuudessa ei tule mennä pelkästään syntyvien työpaikkojen ehdoilla. Lapissa puhdas luonto on tärkein rikkaus. Matkailu on kasvava elinkeino ja elää Lapin luonnosta. Meillä on vastuumme myös jälkipolvia kohtaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sara Tuisku:

Erityisesti Lapissa puhdas luonto on merkityksellinen matkailuelinkeinolle, jota ei saa vaarantaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset