KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anna-Liisa Lämsä, Kokoomus, 72

Oma esittely

Olen Anna-Liisa Lämsä (os. Laitinen), 52-vuotias perheenäiti, kasvatustieteen tohtori, kasvatus- ja sosiaalialan tutkija, kouluttaja ja tietokirjailija. Pääteemani eduskuntavaaleissa on syrjäytymisen ehkäisy. Keskeisiä keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn ovat koulutus, työllisyys ja lähiyhteisön tuki. Näiden myös työn ja tutkimusten kautta minulle tutuiksi tulleiden asioiden eteen teen töitä ja niihin haluan päättäjänä vaikuttaa. En ole koskaan pelännyt haasteita, vaan olen valmis pistämään itseni likoon. Tämä pätee niin työhön ja yksityiselämääni kuin myös politiikkaan. Minulla on tietoa, taitoa ja tahtoa vaikuttaa asioihin, joita pidän tärkeinä. Asiat eivät muutu päivittelemällä, miksi kukaan ei tee mitään. Muutos vaatii aina tekijänsä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Palvelujen päällekkäisyyttä täytyy karsia ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Päällekkäisten palvelujen tavoitteet voivat olla myös ristiriidassa keskenään, niin että ne estävät kaikkien palvelujen tavoitteiden saavuttamisen ja tehty työ menee hukkaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Rajan vetäminen, ketkä hyvin ansaitsevia, on haasteellista, eivätkä pelkät nettotulot kerro koko totuutta. Herkästi kiristykset vaikuttaisivat myös keskituloisiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Teollisuuden energiansaanti on turvattava ja tarvittava energia on tuotettava mahdollisuuksien mukaan kotimaassa

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Kuntien velvoitteiden määrä ja sen myötä julkinen sektori on kasvanut. Tarpeen miettiä, mitkä tehtävät kuuluvat oikeasti julkiselle sektorille. Myös palvelujen ehtoja ja sitä, kuka saa mitäkin palvelua on syytä tarkastella kriittisesti

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Työnteon tulee olla aina kannattavmpaa kuin joutenolo.Velvoitteiden kiristäminen ei tätä takaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Näin tapahtuu osin jo nykyisin. Yksityisissä hoitokodeissa mahdollinen palveluseteli kattaa osan kuluista, loppujen jäädessä asukkaan tai hänen omaistensa kustannettaviksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Ensisijaisia ovat vapaaehtoiset kuntaliitokset. Pakko on äärimmäinen ratkaisu, esimerkiksi tilanteissa, joissa kunnan kuntalaisille tarjottavia palveluja ei saada muutoin varmistettua

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anna-Liisa Lämsä:

En usko siihen, että yritykset käyttäisivät palkka-alen kautta saatavat varat uusiin työpaikkoihin

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Muissa maissa sotepalvelujen tuotanto monituottajamallin avulla on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi tuottaa palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Tarveharkinta mahdollistaa työperäisen maahanmuuton tilanteissa, joissa työvoimalle todellinen tarve. Tarveharkinnan säilyttäminen on nykyisessä työttömyystilanteessa perusteltua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Juridiset avio-oikeudet ok. Adoptio-oikeuteen suhtaudun varauksellisemmin

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Jämäkkyys esimerkiksi työrauhan ylläpitämisessä paikallaan. Kuriin täytyy kuitenkin liittyä myös koululaisten aito kohtaaminen ja välittäminen. Myös rajat ovat rakkautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Nämä edelleen perusarvoja

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Harkittava tilanne- ja tapauskohtaisesti, mikä paras tapa tuottaa palveluja kustannustehokkuus huomioiden. Monien palvelujen järjestämisvastuu julkisella sektorilla, joka voi kuitenkin ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Korkeampi tulotaso liittyy yleensä korkeampaan koulutustasoon ja siihen että ihminen on panostanut aikaa ja rahaa koulutukseensa. Tuolle panostukselle on lupa odottaa vastinetta, samoin kuin sille että enemmän työhön panostava saa tekemästään työstä korvauksen

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Nykyisellään palvelurakenne pirstaloitunut, mikä tuottaa palvelujen turhaa päällekkäisyyttä, joka tulee kalliiksi. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat asiakkaan kokonaisvaltaisemman kohtaamisen ja palvelujen oikean kohdentamisen

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anna-Liisa Lämsä:

Ei hinnalla millä hyvänsä. Työllisyyden edistäminen on tärkeää, mutta sen hintana ei saa olla lasku, joka jää tulevien sukupolvien maksettavaksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset