KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Raija Lummi, Kokoomus, 71

Oma esittely

Lehtori Lapin ammattikorkeakoulussa. Kaksosten äiti. Perheeseen kuuluu myös lasten isä, mieheni. Olen 2. kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Harrastan kuorolaulua ja viullunsoittoa sekä puutarhanhoitoa ja marjastusta. Kirjoitan säännöllisesti lehtiin ajankohtaisista aiheista. Olen henkeen ja vereen Lapin puolestapuhuja koulu-, yrittäjyys ja kulttuuriasioissa. Siksi olen ehdolla ek-vaaleissa vuonna 2015.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Raija Lummi:

Leikkauksia on pakko tehdä, mutta ne on suunnattava järkevästi. Meillä on etuuksia, joitka ovat vanhaa perua ja joita ei tarvita. Näistä esimerkki on subjektiivinen päivähoito-oikeus, sillä tämä oikeus kuuluu vain palvelua tarvitseville, ei kaikille automaattisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Raija Lummi:

Ketkä ovat hyvin ansaitsevia? Ne, joita nyt rokotetaan palkkatuloissa ovat keskituloista. Tämä on väärin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Raija Lummi:

Jos vaihtoehtona on ulkomailta ostettu kallis sähkö tai kivihiili energian lähteenä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Raija Lummi:

Kyllä, kivihiilen. Turpeen ja maakaasun käyttöä voisi tutkia eli miten saada se ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen keinoin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Raija Lummi:

Rakenteita on muokattava. Julkisen sektorin painopiste tulee olla palveluissa, ei rakenteissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Raija Lummi:

Suomi on Pohjolassa ja ainoa maa, jossa puhutaan suomalais-ugrilaizta kieltä. Olisimme täysin yksin Pohjolassa ilman ruotsin kieltä ja kulltturi pohjaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Raija Lummi:

Työ pitää ihmmisen virkeänä ja kiinnostavana työmarkkinoilla. Työ antaa itsetuntoa, mutta työstä pitää sada aina parempi korvaus kuin siitä, että ei ota työtä vastaan, jos on työnhakija saa korvausta työnhauta. Sairaus on eri asia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Raija Lummi:

Luonnollisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Raija Lummi:

Nykyinen käytäntö riittää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Raija Lummi:

Pakko ei ole hyvä asia. Järki on.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Raija Lummi:

Sopimuksista pitää pitää kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Raija Lummi:

Kyllä, tietyin ehdoin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Raija Lummi:

Tukevat toisiaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Raija Lummi:

Ruotsissa vapaus aiheutti ongelmia ja väärinkäytöstä, harmaata taloutta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Raija Lummi:

EU turvaa rauhan ja yleisen liikkuvuuden.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Raija Lummi:

Olemme jo Natossa ns. tuulikaapissa. Nyt on seurattava tilannetta. Kansan päätös pitää olla vankka jäsenyydelle, muuten ei.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Raija Lummi:

Suomen oma puolustus on ensiarvoisen tärkeää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Raija Lummi:

Suomi tarvitsee työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Raija Lummi:

Tämä on tasa-arvokysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Raija Lummi:

Humanitaarisen avun kannalta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Raija Lummi:

Opettajana olen eri mieltä. Asiaa pitää lähestyä opiskelijan kannalta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Raija Lummi:

Arvopohja on tärkeä. Perinne ja kulttuuri.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Raija Lummi:

Tarpeen ja valinnan vapauden vuoksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Raija Lummi:

Veroja ei tule korottaa hinnalla millä hyvänsä. Jos esim. sosiaalietuus on epäoikeudenmukainen tai ylimääräinen,veroja ei tule sen vuoksikorottaa. Vain apua tarvitsevat tarvitsevat apua, eivät muut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Raija Lummi:

Huonosti muotoiltu väite. Eivät tuloerot, lahjakkuus tai ahkeruus liity toisiinsa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Raija Lummi:

Nykyisissä sosiaalieduissa tai palveluissa on taustana 70-luku.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Raija Lummi:

Kestävä kehitys j syntymättömien sukuvpolvien tarpeet on huomioitava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset