KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomo Juntikka, Kokoomus, 68

Oma esittely

Olen eläkkeellä oleva yrittäjä ja kolmen lapsen isä. Minulla on 7 lastenlasta. Työurallani olen toiminut yrityksissä kansainvälisissä projekteissa päällikkönä sekä Lapin ja Oulun yliopistojen palveluksessa aluekehityshankkeisen suunnittelijana ja toteuttajana. Politiikassa olen toiminut vuodesta 2004 lähtien.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomo Juntikka:

Leikkauksissa pitää kuitenkin noudattaa kotuutta niin, että aivan huonompiosaisia ei aseteta mahdottomaan tilanteeseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomo Juntikka:

Kun nyt tarvitaan lisää verotuloja, on kohtuullista, että hyvin ansaitsevat osallistuvat yhteisiin talkoisiin enemmän, koska heillä on siihen enemmän varaa kuin pienituloisilla. Verotus ei kuitenkaan saa olla niin korkea, että se houkuttelee veronkiertoon, eli se pitää olla kansainvälisesti tarkasteltunankin kohtuullinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomo Juntikka:

Ydinvoimaa tarvitaan turvaamaan sähkön perustarve niin kauan, että kotimaiset energian tuotannot on saatu kehitettyä sellaiseksi, että ne pystyvät turvaamaan yhteiskunnan ja teollisuuden energiantarpeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomo Juntikka:

Kivihiili ja maakaasu ovat ns fosiilisia eli ei uusiutuvia polttoaineita. Turve voidaan lukea hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi ja sen käyttö on siksi ekologisempaa kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Kivihiilen ja turpeen käytön ongema on poltossa syntyvät ilmastoa kuormittavat päästöt. Siksi niiden käytöstä tulee luopua. Maakaasu on näistä kolmesta puhtainta polttoainetta, mutta koska se ei ole kotimainen, aiheuttaa se riippuvuutta ulkomaisista toimijoista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomo Juntikka:

Kansainvälisessä vertailussa Suomen julinen sektori on liian suuri. Se heikentää Suomem kansainvälistä kilpailukykyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomo Juntikka:

Pakollisuus heikentää opiskelijoiden motivaatiota. Toisaalta koska ruotsi on perustuslain mukaan Suomen toinen kieli, löytyy pakkoruotsillekin perusteluita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomo Juntikka:

Pakolla sitä ei kuitekaan voida hoitaa. Kiristäminen pitää tapahtua miettimällä miten työpaikkojen kiinnostavuutta voitaisiin lisätä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomo Juntikka:

Yhteiskunnan ei pidä määrätä miten ihmiset käyttävät varallisuuttaan. Jos ihmisillä on varallisuutta, he kyllä käyttävät sitä omien ja läheistensäkin hoivapalveluiden kustantamiseksi, jos palveluiden tarjoajat antavat siihen mehdiollisuuden. Ja verotuksen kautta he osallistuvat yhteisten palveluiden kustantamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomo Juntikka:

Se vähentäisi kodeissa ryyppäämistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomo Juntikka:

Kun sote alueet saadaan valmiiksi, vähenee kuntien tehtävät, joten Suomessa ei tarvita niin paljon kuntia kuin nykyisin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomo Juntikka:

Ainakin pk-yritysten pitäisi pystyä sopimaan palkoista ja työajoista paikallisesti. Työehtosopimusta pienempien palkkojen maksaminen pitää kuitenkin perustua työtekijöiden ja työnantajien yhteiseen sopimukseen. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä tulee työehtosopimuksen mukaiset ehdot voimaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomo Juntikka:

Ei koko Suomen asuttuna pitäminen voi olla mikään itseisarvo, jota valtion pitäisi tukea verovaroin. Asutukselle on oltava jokin yhteiskunnallinen tai strateginen syy.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuomo Juntikka:

Sillä tavalla palveliden tuottamiseen saataisiin kilpailua ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Samalla se lisäisi palveluiden käyttäjille valinnanvapautta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuomo Juntikka:

Kuntien pitää saada tuottaa sosoaali- ja terveyspalveluita kilpailussa yksityiste tuottajien kanssa. Kunnilla ei saa olla monopolioikeutta niiden palveluiden tuottamisessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomo Juntikka:

Ruotsissa on kokeiltu taksitoiminnan vapauttamista huonoin tuloksin. Siellä ollaan tietääkseni palaamassa valtion säätelyyn, koska vapaassa taksitoiminnassa ilmeni laatu- ja turvallisuusingelmia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomo Juntikka:

EU:n ansiosta Suomen talouteen on saatu enemmän vakautta ja ennustettavuutta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomo Juntikka:

Uskon, että Suomen hallitus on tutkinut asian riittävän tarkkaan ennen päätöksen tekoa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomo Juntikka:

Ensin pitäisi kuitenkin järjestää kansanäänestys, jotta saadaan selville Suomen kansan mielipide.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomo Juntikka:

Maailman tilanne on muuttunut entistä toimintakykyä pitää vahvistaa.uhkaavammaksi, joten puolustusvoimien

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuomo Juntikka:

Työperäisen maahanmuuton työlupien saantia pitää kuitenkin helpottaa, jos ko. henkilöllä on varma työpaikka Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomo Juntikka:

Adoptio-oikeus on hankala siksi, että se asettaa adoptiolapsen hankalaan tilanteeseen ilmat, että lapsi itse voisi siihen vaikuttaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuomo Juntikka:

Vastaanottokeskus toisi kuntaan tervetulleita vaikuttimia erilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Hyvin hoidettuna se lisäisi suvaitsevaisuutta kuntalaisten keskuudessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomo Juntikka:

Kun olen kuunnellut opettajia täällä Lapin alueella, on hyvin moni opettaja sanonut, ettäkouluissa on kuri päässyt löystymään niin, että se haittaa opetusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomo Juntikka:

Ne ovat suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja, joihin isämme, äitimme ja esivanhempamme ovat uskoneet kun ovat rakentaneet tämän nykypäivän Suomen. Siksi ne ovat hyviä arvoja myös tämän päivän ja tulevaisuuden pilitiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomo Juntikka:

Ulkoistamalla voitaisiin saada aikaan tervettä kilpailua ja sitä kautta kustannustehokkuutta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuomo Juntikka:

Suomella ei ole vara korottaa veroja, joten tilanne on ratkaistava etsimällä sellaisia leikkauksia, jotka ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja haittaavat ihmisten elämää mahdollisimman vähän.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomo Juntikka:

Palkka on monelle ihmiselle tärkeä kannustin entista parempiin suorituksiin, siksi palkkaerot ovat hyväksyttäviä, jos siinä ei mennä kohtuuttomuuksiin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomo Juntikka:

Jos nykyisten palvelujen tuottamista ei kyetä tehostamaan, tulee niiden ylläpitäminen nykyisessä laajuudessaan yhteiskunnalle ylivoimaiseksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomo Juntikka:

Sekä talouskasvu ja työpaikat, että ympäristöstä huolehtiminen ovat kaikki yhtä tärkeitä, sillä talouskasvua ei pidemmän päälle voi olla, jos ei pidetä huolta ympäristöstä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuomo Juntikka:

Se tietysti riippuu haitan suuruudesta ja siitä, että onko haitta mahdollisesti korjattavissa myöhemmin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset