KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Hacklin, Kokoomus, 64

Oma esittely

Yksinyrittäjä vuodesta 2003 lähtien. Toimin Tornion kokoomuksen PJ:nä ja varavaltuutettuna Torniossa

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Hacklin:

Valtiontalouden alijäämät ovat hyväksyttäviä mikäli talous(BKT) kasvaa. Ilman talouskasvua elintaso vääjäämättä heikkenee. Etuisuuksista pitäisi leikata sellaisia, mitkä samalla lisäisivät työvoiman tarjontaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Hacklin:

Suomessa progerssio leikkaa kannustavuutta hyvin nopeasti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Hacklin:

Ydinvoimaa on rakenteilla kohtuullisen paljon. Ei ole poliittisen päätöksenteon asia ainakaan estää yritysten investoimista ydinvoimaan, jos siihen halukkuutta löytyy. Julkisten toimijoiden (esim. kunnallisten energiayhtiöiden) ei tulisi nykyistä enempää investoida ydinvoimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Hacklin:

Poliittisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa energiamuotoihin. Ei kuitenkaan pidä liiaksi vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Todennäköisesti tekninen kehitys tuo uusia korvaavia, puhtaampia ja edullisempia energiamuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Hacklin:

Sekä kuntakentän että valtion talouksiin syntyy koko ajan velkaa, millä katetaan kulutusta. Julkista sektoria voidaan pienentää esim. kuntaliitoksin. Se on hidas prosessi, mutta myös kohtuullisen kivuton rakennemuutos.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Hacklin:

Ruotsin opiskelu on tällä hetkellä vahva signaali, että kuulumme läntiseen ja pohjoismaiseen arvoyhteisöön. Pohjoismaat on luonteva yhteistyökumppani liike-elämässä. Ruotsin, Norjan ja Tanskan muodostama talousalue on nelinkertainen BKT:llä mitattuna Suomeen verrattuna.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Hacklin:

Työvoiman tarjontaa on lisättävä, tämä on yksi keino tehdä se.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Hacklin:

Ihminen saa käyttää varansa kuten parhaaksi näkee.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Hacklin:

Ei ole mitään syytä tehdä keinotekoisia rajoituksia elinkeinoelämään. Jos asiakas haluaa ostaaa ja yrittäjä myydä laillista tavaraa, niin miksi se pitäisi estää?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Hacklin:

Kuntien perustuslaillisiiin tehtäviin kuuluu palveluiden järjestäminen. Perustuslaissa ihmiset ovat myös tasavertaisia. Kuntien kyky huolehtia palveluista ei voi olla kovin epäsuhtaista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Hacklin:

Valtakunnallisista TES-sopimuksista voisi luopua ja siirtyä työpaikkakohtaiseen sopimiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Hacklin:

Kyse on myös puolustuksesta. Venäläinen kyllä näke sateliittikuvista, missä on pimeää. Alueilla ja alueiden ihmisillä on tietysti vastuu huolehtia alueensa elinvoimaisuudesta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Hacklin:

Esim. kunnan terveyskeskus voitaisiin korvata yksityisellä toimijalla. Pääasia, että lääkärille pääsee. Keskussairaalatasoinen toiminta pitää olla julkishallinnon alaisuudessa. Mutta esim. hoitokoteja on nytkin monessa kunnassa sekä kunnallisia että yksityisiä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Hacklin:

Jos tarkoitetaan, että kunnille suodaan asiassa monopoli, on kehitystä vastustettava. Kunnilla on toki oikeus tuottaa palveluita, mutta kustannusten pitäisi olla vertailukelpoisia yksityisen toiminnan kanssa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Hacklin:

Aika lienee kypsä kilpailun vapautukselle. Jossain kelan maksamissa kyydeissä voidaan edellyttää lupajärjestelmää laadun takaamiseksi

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Hacklin:

Suomi kuuluu länteen. Kyse on kaupasta, turvallisuudesta ja kulttuurista. Elintason nousu 90-luvun alusta tähän aikaan on todellisuudessa valtaisa. Yhteinen valuutta on ollut velallisen näkökulmasta turvallinen, mikä allekirjoittaneelle mahdollisti aikanaan yritystoiminnan aloittamisen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Hacklin:

Rahoitusmarkkinoiden lisääntyneet velvoitteet (esim. Basel-säädöstö) ovat näkyneet yritysluottojen jakamisen nihkeydessä. Kulut lisätään asiakkaan maksettavaksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Hacklin:

Turvallisuus on tärkein asia. Seuraavassa Venäjän heikkouden tilassa on syytä vahvistaa sidettä länteen. Ei voida tietää, minkälaista kehitystä Venäjällä on seuraavan 25 vuoden aikana. Merkit eivät näytä hyvältä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Hacklin:

Valtiontalouden alijäämien kattamiseen pitää kaikkien ministeriöiden osallistua

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Hacklin:

Jos yritys haluaa palkata henkilön ja täyttää kaikki sopimusehdot, niin valtion ei pidä olla estämässä tätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Hacklin:

Kyse on tasa-arvoasiasta. Rakastavat vanhemmat ovat lapselle tärkeintä. Sukupuolisella suuntautumisella ei tässä ole väliä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Hacklin:

Asia tuskin on näin suoraviivainen. Pitää olla järkevät tilat ja suunnitelma siitä, miten keskus hoidettaisiin. Ruotsissa on paljon yksityisiä vastaanottokeskuksia, jotka eivät tarvi mitään lupaa sijoittumiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Hacklin:

Itsellä on kouluikäinen lapsi. Oma kokemus on, että lapsia kohdellaan järkevästi. Tiukalla kurilla ei voi korvata lasten oma-aloitteellisuutta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Hacklin:

Nykyisenkaltaisessa jälkiteollisessa yhteiskunnassa tarvitaan vapautta ja vastuuta. Ihmiset ovat vapaita liikkumaan ja tiedonvälityksen ollessa täysin vapaata ei entisen kaltaista yhtenäisyyskulttuuria taida päästä syntymään. Autoritäärinen ohjailu ei ole mahdollista

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Hacklin:

Yksityinen yritystoiminta on automaattisesti kustannustehokkaampaa kuin julkinen toiminta, koska rahan säästäminen on suotavaa. Julkishallinnossa pitää budjetti ylittää, jotta sitä ei leikata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Hacklin:

Ei voida enää laittaa enempää verotaakkaa töitä tekeville. Äkkiä tilanne on sellainen, että on taloudellisesti viisaampaa nauttia sosiaalietuuksia kuin tehdä töitä,

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Hacklin:

Valitettavasti useinkaan lahjakkaampi ja ahkerampi ei saakkaan parempaa palkkaa. Tämä vie motivaation. Palkkatulojen synnyttämät tuloerot tuskin ovat ongelma.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Hacklin:

Asia selviää kun katsoo valtion talousarviota.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Hacklin:

Usein ristiriitaa ei todellisuudessa ole. Ihmisten terveyttä ei saa riskeerata..

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Hacklin:

Kaikella taloudellissella toiminnalla ympäristövaikutuksia. Suomi on menettänyt asemiaan korkean teknologian maana. Työtä ja toimeliaisuutta syntyy nyt aloille, jotka kiistatta rasittavat ympäristöä enemmän. Hyvinvointivaltio edellyttää tätä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset