KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Autto, Kokoomus, 63

Oma esittely

Olen Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja muissa luottamustehtävissä mm. Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Lapin ääni kuuluu Kokoomuksen eduskuntaryhmässä myös jatkossa!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Autto:

Mikään maa ei voi elää loputtomasti velaksi. Suomen velkaongelma on vaikea myös siksi, että paitsi että otamme niin sanottua syömävelkaa juoksevien kulujen hoitamiseen myös infrastruktuurimme rapautuu ja meille muodostuu niin sanottua korjausvelkaa. Jotta Suomi voi olla hyvinvoiva yhteiskunta myös tulevaisuudessa, on meidän ilman muuta saatava velkaantuminen taittumaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Autto:

Verotusta tulee pyrkiä alentamaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Pitemmän aikavälin tavoite tulee olla, että jokaisesta ansaitusta lisäeurosta kaikissa tilanteissa käteen vähintään 50 senttiä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Autto:

Energia tarkoittaa kykyä tehdä työtä! Kotimainen energiantuotanto on Suomen menestyksen kannalta aivan kriittistä. Vuositasolla Suomeen tuodaan (vielä kalliin öljyn aikana 2013) vuositasolla pelkästään Venäjältä energiaa lähes kymmenellä miljardilla eurolla. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla hyödyntämättä kaikki kotimaisia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Autto:

Suomen tulee pyrkiä päästöttömien kotimaisten energialähteiden käyttöön. Ensimmäisenä tulee päästä eroon kivihiilen käytöstä. Koska tällä hetkellä niin suuri osa kokonaisenergiankulutuksesta tyydytetään fossiilisilla polttoaineilla, ei 2025 ole realistinen aikataulu niistä luopumiseen. On kuitenkin tärkeää, että esimerkiksi saastuttavien öljypohjaisten polttoaineiden sijaan siirrytään esimerkiksi nesteytetyn maakaasun käyttöön.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Autto:

Suomessa on liian paljon hallintoa suhteessa kansantalouden kantokykyyn. Hyvä hallinto on perinteisesti ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja kansantaloutemme kilpailukykytekijä, mutta viimevuosina hallintoon on päässyt muodostumaan turhaa byrokratiaa, joka sekä haittaa julkisen sektorin varsinaista palvelutehtävää että kuormittaa elinkeinoja liian paljon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Autto:

Kielten osaaminen on avain menestykseen globaalissa maailmassa. Kielten oppimisessa on kuitenkin hyvä sallia nykyistä enemmän vapautta sekä oppilaiden että oppilaitosten näkökulmasta. On selvää, että tietty ruotsinkielinen palvelutaso on turvattava, mutta se ei vaadi sitä, että kaikki Suomen koululaiset joutuvat opiskelemaan ruotsia pakolla. Ruotsi tulee aina olemaan tärkeä kieli Pohjolassa ja esimerkiksi Norjan nousu Pohjois-Euroopan talouden keskeiseksi moottoriksi alleviivaa ruotsin tärkeyttä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Autto:

Työ tulee asettaa etusijalle! Kaikki työ on arvokasta. Jo vanha kansa tiesi viisauden, että työ tekijäänsä kiittää!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heikki Autto:

Suomen suurista vientialoista ainoastaan matkailu on viimevuosina ollut tasaisesti kasvussa. Matkailijat jättävät kuitenkin rahaa Suomeen vain silloin, kun palvelut ovat täällä auki. Siksi varsinkin matkailualueilla kuten Lapissa erilaisia elinkeinon kehittymisen byrokraattisia esteitä tulisi vähentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Autto:

Etelä-Suomessa yhdestä kirkontornista voi parhaimmillaan nähdä useita muita. Kun Suomen nykyinen kuntakartta perustuu edelleen hyvin pitkälle 1860-luvun suuren maalaiskuntauudistuksen pohjaksi valittuun silloiseen seurakuntajakoon, voi jokainen ymmärtää, että nykyinen kuntajako ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Kuntajaon uudistuessa on tärkeää turvata lähidemokratia, josta mielenkiintoisena mallina voidaan pitää vaikkapa Rovaniemellä kokeiltavaa aluelautakuntamallia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heikki Autto:

Työehdoista ja palkoista pitäisi voida sopia enemmän paikallisesti. Olennaista on kuitenkin se, että asioista nimen omaan sovitaan, eikä vain tehdä tässä kysymyksessä esitettyjä yksipuolisia toimenpiteitä. Paikallisen sopimisen lisääminen olisi kuitenkin erittäin tärkeää, jotta Suomesta tulisi jälleen ketterä kansantalous, joka pystyy pärjäämään kovassa globaalissa kilpailussa ja siten turvaamaan hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Autto:

Suomen hyvinvointi perustuu pitkiin arvoketjuihin. Karrikoiden voi sanoa, että jotta pääkonttori-Suomen palkat voidaan maksaa, täytyy Lapin talvileimikoilta lähteä puu liikkeelle, jotta puu voidaan Kemissä jalostaa paperiksi ja sieltä viedä Eurooppaan ja kauemmaskin maailmalle, josta taas raha tulee Suomeen jotta täällä saadaan Helsingin pääkonttorien palkat maksettua. Koska puita ei voi hakata Hesperian-puistosta on Helsinki aivan yhtä riippuvainen Savukoskesta kuin Savukoski Helsingistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heikki Autto:

Sote-palveluissa on syytä hyödyntää monipuolisen palvelutuotannon kaikki parhaat puolet.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heikki Autto:

Koska kuntauudistuksessa ei onnistuttu synnyttämään Suomeen riittävän vahvoja peruskuntia on sote-palveluiden järjestämiseen haettava muita vaihtoehtoja. Tärkeää on kuntalaisen saamien palveluiden laatu eikä niinkään se, miten palveluiden järjestämisen on hallinnollisesti organisoitu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heikki Autto:

Pienempien paikkakuntien taksipalveluiden saatavuus on turvatta tällaisia uudistuksia suunniteltaessa. Myös isommilla paikkakunnilla on syytä kiinnittää huomiota taksipalveluiden laatuun. On selvää, että vapauttamisessa on myös hyvät puolensa, mutta on myös monia tekijöitä, jotka puoltavat harkitsevaisuutta uudistuksia suunniteltaessa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heikki Autto:

On mielestäni sanomattakin selvää, että EU:sta on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Jo pelkästään se, että Euroopan kansat eivät jatkuvasti sodi keskenään, on korvaamattoman arvokasta, puhumattakaan kaikista muista konkreettisemmista hyödyistä, joita saamme siitä, että kuulumme maailman suurimpaan talousalueeseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heikki Autto:

Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heikki Autto:

Turvallisuus on yhteiskunnan peruskallio. Nykyinen puolustusmäärärahojen taso ei ole riittävä varsinkaan, mikäli jatkamme ns. liittoutumattomalla linjalla, emmekä estä mahdollisia konflikteja Nato-jäsenyydellä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heikki Autto:

Tarveharkinta ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Maahanmuuttopolitiikkaa tulee muuttaa nimen omaan työperäistä maahanmuuttoa korostavaksi. Nykyinen maahanmuuttopolitiikka on liian passivoivaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heikki Autto:

Perheen ulkopuoliselle adoptiolle tulisi mielestäni olla edellytyksenä, että lapsella on mahdollisuus isään ja äitiin. Hyväksyn täysin sen, että yksilöt voivat valita elämänkumppaninsa vapaasti ja järjestää perheasiansa kuten hyväksi katsovat, mutta kun yhteiskunta valitsee adoptioon menevälle lapselle perhettä, tulisi normin olla isän ja äidin muodostama ydinperhe.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Autto:

Rovaniemellä on jo SPR:n vastaanottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heikki Autto:

Kuluneella vaalikaudella on säädetty kouluille valtuuksia palauttaa koulurauha ja tästä on opettajilta tullut laajasti kiitosta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heikki Autto:

Uskon, että suomalaisen yhteiskunnan menestystä on hyvä rakentaa niille arvoille, joille menestystä on pystytty aiemminkin rakentamaan. Samaan listaan voisi liittää veteraanisukupolven ajatuksen siitä, että kaveria ei jätetä!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heikki Autto:

Sekä valtion että kuntien kannattaa pyrkiä toiminnassaan monituottajamalliin, jossa hyödynnetään sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin parhaat puolet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Autto:

Veroja ei voi loputtomasti korottaa, koska jos verotaakka ylittää kansantalouden kantokyvyn alkaa talous näivettyä, eikä verotuloja riitä palveluiden ja tulonsiirtojen rahoittamiseen, vaikka veroaste nostettaisiin kuinka korkealle. Tulevalla vaalikaudelle tuloveroja tulee maltillisesti alentaa kaikissa tuloluokissa, jotta talous saadaan takaisin kasvu-uralle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heikki Autto:

Suomi on perinteisesti ollut tasaisen tulonjaon maa. Hyvä niin. Tuloerojen kasvu ei meillä ole vielä pitkään aikaan minkäänlainen ongelma. Sen sijaa tuloerojen jatkuva pienentyminen on ongelma kaikkien kannalta, koska se kertoo talouden lamaannustilasta ja siinä tilanteessa tietysti pienituloiset ovat kaikkein suurimpia häviäjiä, koska tällä velkaantumisvauhdilla valtiolla ei ole enää kovin pitkään varaa huolehtia kaikista palveluista ja tulonsiirroista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heikki Autto:

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Suomi täytyy saada liikkeelle niin, että uusia työpaikkoja syntyy enemmän kuin vanhoja katoaa. Nykyinen liian byrokraattinen ja raskas sosiaaliturvajärjestelmä ovat jarru työmarkkinoiden toimivuudelle. Vain riittävän laajan yksityisen sektorin kautta kansantalouden kantokyky riittää ylipäätään kannattelemaan sosiaaliturvajärjestelmää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Autto:

Kysymys on varsin paradoksaalinen. Suomalainen työ on globaalissa mittakaavassa aina ekoteko! Kun tuotanto on Suomessa säästetään niin ilmastoa kuin luonnonvaroja, koska jos tuotanto ei olisi meillä, olisi se jossain, missä päästöistä ja saastumisesta ei todennäköisesti välitettäisi pätkääkään. Siksi on hyvin vaikea kuvitella tilannetta, jossa oikeasti suomalaisen työn lisääminen uhkaisi sillä tavoin ympäristöarvoja, että voitaisiin sanoa niiden olevan täysin törmäyskurssilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Autto:

Suomalainen työ on aina globaalissa mittakaavassa ekoteko! Suomessa on maailman tiukimmat ympäristönormit. Jotta meillä on varaa pitää yllä tätä hyvää tasoa, on meidän saatava Suomeen investointeja ja työpaikkoja. Ympäristön ja talouden näkökulmat eivät siis ole toisilleen millään tavalla vastakkaisia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset