KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Seurujärvi, Keskusta, 88

Oma esittely

Liiketalouden tradenomi, yhteiskuntatieteen yo.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Seurujärvi:

Nykyiset päätökset ydinvoiman lisäämisestä on tehty jo aiemmin ja niiden rakentaminen on nyt edessäpäin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Seurujärvi:

Kivihiili on tästä se ensimmäinen, jonka käytöstä on luovuttava mahdollisimman nopeasti korvaamalla sen käyttöä metsäbioenergialla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Seurujärvi:

Joudumme välttämättä pienentämään taloudellisista syistä julkista sektoria ja supistaminen tulee kohdistaa keskushallintoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Seurujärvi:

Kielten opiskelu on tärkeää ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Ei kuitenkaan ensisijaisesti poistaisi ruotsia kielivalikoimasta, sillä senkin kielen opiskelu on tärkeää. Alueellisesti voitaisiin kokeilla ruotsin korvaamista esimerkiksi venäjällä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Seurujärvi:

Myös työelämän uudistamista tarvitaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Seurujärvi:

Julkiset palvelut tulee taata lähipalveluna kaikille. Mikäli ihminen haluaa, voidaan omakustanteisesti ostaa lisäpalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Seurujärvi:

Nykykäytäntö on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Seurujärvi:

En kannata kuntien pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Seurujärvi:

Asiat pitää hoitaa sopimalla ja jokin suoja pitää olla myös työntekijöillä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Seurujärvi:

Valtion suurin aluepolitiikan kohden on pääkaupunkiseutu eli tällainen vastakkainasettelu on ihan turhaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janne Seurujärvi:

Julkiset palvelut ovat ensisijainen ja yksityiset tätä täydentävä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janne Seurujärvi:

Tarvitsemme uudistamista, mutta ei liian suuriin yksiköihin. Lappiin tarvitaan oma sote-alue. Sosiaalipalveluissa pohtisin vielä vanhustenhoidon asemaa, olisiko se viisainta pitää osana kuntien lähipalveluja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Seurujärvi:

Meidän ei pidä pilata toimivaa järjestelmää Ruotsin ja Viron mallien mukaisesti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Seurujärvi:

Viisas ulkopolitiikka ja itsenäinen uskottava puolustus on meidän turvallisuuden tae myös tulevaisuudessa. Mikäli Nato-jäsenyyttä päätettäisiin hakea, tule siitä järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janne Seurujärvi:

Uskottava puolustus vaatii meiltä nyt panostamista puolustusmateriaalihankintoihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Seurujärvi:

Arvoja politiikassa tarvitaan, mutta en silti enemmälti sekoittaisi uskontoa ja politiikkaa keskenään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Seurujärvi:

Tarvitsemme yksityisiäkin palveluja täydentämään julkisia, mutta julkiset palvelut ovat edelleen se perusta, johon palveluissa tulee nojata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Seurujärvi:

Tuloerot ovat toki osa normaalia elämää, mutta tavoitetilana ei pidä olla tuloerojen kasvattaminen, koska se johtaa automaattisesti heikompiosaisten aseman heikkenemiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Seurujärvi:

Tarvitsemme monenlaisia rakenteellisia uudistuksia mm. työelämään ja sote-palveluhin, jotta niiden taloudellinen pohja kestää myös tulevaisuudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Seurujärvi:

Tässäkään ei pidä tehdä tällaista vastakkaisasettelua. Ympäristöstä pitää kaikissa tilanteista huolehtia, mutta toki tarvitsemme myös talouskasvua ja työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Seurujärvi:

Oikein haitalliset hankkeet on syytä torpata, mutta arviointia joudutaan tekemään kysymyksen 29 mukaisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset