KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Merja Mäntyniemi, Keskusta, 85

Oma esittely

Vahvapäinen aikuinen nainen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Merja Mäntyniemi:

Kun rahat eivät riitä, niin kaikkien on tavalla tai toisella jonkun verran joustettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Merja Mäntyniemi:

Ensin olisi määriteltävä hyvätuloisuuden raja. Hyvätuloinen Lapissa saattaa olla normaalipalkkainen Kauniaisissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Merja Mäntyniemi:

Kunhan edes saadaan käyttöön rakenteilla olevakin

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Merja Mäntyniemi:

Kivihiilen käytöstä tulisi luopua mahdollisimman pian. On kallista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Merja Mäntyniemi:

Julkiselta sektorilta eläköityy seuraavien vuosien aikana paljon henkilökuntaa ja tietyille aloille on tulossa jopa henkilökuntapulaa. Toimia tulee tehostaa ja miettiä ennakkoluulottomasti uusia tapoja toimia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Merja Mäntyniemi:

Täällä Lapissa matkailu on hirvittävän tärkeä elinkeino. Kielitaito on turistien palvelemisessa perusedellytys. Suomessa tulisikin sallia vapaammat kielivalinnat, jotka tukisivat alueen elinvoimaa ja ominaispiirteitä. Suoraan sanoen ruotsin opinnoista ei ole täällä suurta hyötyä, sensijaan tarvetta olisi japanin, venäjän ja kiinankielisille työntekijöille.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Merja Mäntyniemi:

Nuorille työttömille olisi tärkeää, että menisivät töihin ,kun heille sopivaa työtä tarjotaan. Työpaikka on osa sosiaalista kanssakäymistä, joka sitoo yksilön yhteiskunnan jäseneksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Merja Mäntyniemi:

Keskustelun avaus, jota täytynee tutkia perusteellisemmin...

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Merja Mäntyniemi:

Eiköhän aukiolo aamuneljään riitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Merja Mäntyniemi:

Pakko tuottaa harvemmin kestäviä ratkaisuja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Merja Mäntyniemi:

Meillä on jo paikallista sopimusta. Riiston rajalle ei saa mennä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Merja Mäntyniemi:

Kysymys on myös sisäisestä turvallisuudesta. Jos vaikkapa auto menee ojaan hiintolomamatkalla jossain täällä pohjoisessa, on hyvä jos hinausauto löytyy alle 100 km sisältä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Merja Mäntyniemi:

Molempia tarvitaan, mutta pääpaino julkisilla palveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Merja Mäntyniemi:

Jos Ruotsi päättää liittyä NATO:on, tilannetta täytyy harkita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Merja Mäntyniemi:

Suomeen tarvitaan työvoimaa ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Merja Mäntyniemi:

Yhä edelleen vaikea poliittinen arvovalinta kuntapäättäjille. Täällä Rovaniemellä toimii hyvin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Merja Mäntyniemi:

Vanhemmat ovat ulkoistaneet lasten kasvattamisen yhteiskunnalle eli koululle. Vastuuta oman lapsen tavoille opettamisesta takaisin kotiin ja kasvattajille. Koulua kehitetään koko ajan modernimpaan suuntaan esim. oppimisvälineiden ja luokkakokojen suhteen. Täytyy myös tarvittaessa löytyä se perälauta ja ihminen, joka oppilaalle sanoo jämäkästi, että noin ei tehdä. Kaikilla oppilailla on oikeus häiriöttömään oppimiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Merja Mäntyniemi:

Keskustalaisetkin arvot ovat oikein hyviä. Uskonto pois politiikasta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Merja Mäntyniemi:

Päävastuu julkisilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Merja Mäntyniemi:

Odotan hallituksen päätöstä sote:sta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Merja Mäntyniemi:

Odotetaan nyt ensin sote-ratkaisua, sitten vedetään johtopäätöksiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Merja Mäntyniemi:

Täällä Lapissa ristiriita koskee luontoarvoja ja kaivosteollisuutta. Jotta maa pysyisi asuttuna muuallakin, kuin metropolialueella, tarvitsemme työpaikkoja. Neuvottelemalla ja sopimalla ristiriitoja saadaan auki ja löydetään sopivat vaihtoehdot alueen asukkaille.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Merja Mäntyniemi:

Tilanteen mukaan...
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset