KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anni Miettunen, Keskusta, 84

Oma esittely

Olen Lappiin paluumuuttanut toiminnan nainen. Jämäkäksi emännäksi haukkuvat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anni Miettunen:

Laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen ja toiminta sujuvaksi, jotta saadaan säästöjen virta. Poistetaan päällekkäisyydet ja yhdistetään palveluja yhdelle luukulle. Tämä järkeistää palveluja, vaan ei suoranaisesti leikkaa. Jokaisella on oikeus peruspalveluihin. Etuuksien pitää määräytyä tulotason ja tarpeen mukaan. Vähäosaisilta ei saa leikata. On tärkeä antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kasvaa tulevaisuuden aikuisiksi ja hyvinvointimme rakentajiksi, joten velkaantumisen suunta on muutettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anni Miettunen:

Kokonaisveroaste ei saa nousta, ja ostovoimaa on pidettävä yllä. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta voidaan kuitenkin hiukan kiristää, koska heillä on mahdollisuus kantaa yhteiskunnan kustannuksista suurempi vastuu kuin vähäosaisilla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anni Miettunen:

Lisää ydinvoimaa on jo tulossa, kun nykyiset hankkeet viedään päätökseen. Tärkeää on pitää laitokset kotimaisessa omistuksessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anni Miettunen:

Kivihiilen käytöstä on luovuttava mahdollisimman pian, koska sen käyttö saastuttaa vahvasti. Teollisuus tarvitsee esim. nesteytettyä maakaasua. Turve on osa tulevaisuuden biotaloutta, joka on tulevaisuuden erikoisalamme ja työllistää. Se on lisäksi kotimainen energianlähde. On tärkeää tutkia ja kehittää turpeen puhdasta käyttöä, koska se on suuri energiavaramme.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anni Miettunen:

Meidän on laitettava tärkeysjärjestykseen julkiset palvelut, vähennettävä byrokratiaa ja saatava toiminta sujuvaksi. Poistetaan päällekkäisyydet, lyhennetään käsittelyaikoja ja yhdistetään palveluja yhdelle luukulle. Näistä toimista tulee säästöjen virta. Silti meillä on mahdollisuus perus- ja lähipalveluihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anni Miettunen:

Meidän kannattaa ja pitää kehittää kielitaitoa, jotta voimme toimia naapureiden ja muiden maiden kanssa yhteistyössä. Koulujen kielivalikoiman pitää olla tasa-arvoinen. Tätä voidaan kehittää esim. digitaalisten opetusmenetelmien avulla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anni Miettunen:

Ei pidä kiristää vaan helpottaa ja sujuvoittaa niin, että erikestoisia työtehtäviä on kannattavaa ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anni Miettunen:

Hoivapalveluiden saanti ja kustantaminen ei voi riippua varallisuudesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anni Miettunen:

Alkoholia on kohtuullisen vapaasti saatavilla nykyiselläkin mallilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anni Miettunen:

Kuntaliitosten pitää perustua vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön, koska se luo pohjan alueen toimivuudelle ja kilpailukyvylle. Valtionosuuksien vähentyminen toki ajaa pakonkaltaiseen tilanteeseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anni Miettunen:

Joskus paikallinen tai tilannekohtainen sopiminen voi olla tarpeen, mutta ei pääsääntö.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anni Miettunen:

Keskittäminen köyhdyttää lähtevästä ja vastaanottavasta päästä. Alueiden erityispiirteet ovat vahvuutemme, joten kannattaa pitää huoli Suomen eri maakunnista, seutukunnista ja alueista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anni Miettunen:

Yksityiset terveyspalvelut tukevat ja täydentävät julkisia palveluita, mutta eivät korvaa niitä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat hankkia palveluita yksityisiltä tuottajilta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anni Miettunen:

Kunnat tietävät parhaiten kuntalaistensa tarpeet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anni Miettunen:

Taksien vapaa kilpailu lisäisi harmaata taloutta. Luvilla turvataan elinkeino ja palvelu. Lupa on myös turvallisuuskysymys.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anni Miettunen:

Kokonaisuus on hyödyn puolella. Asiat pitää laittaa mittakaavaan: pienet asiat voidaan käsillä kansallisesti. Tulevaisuudessa meidän pitää huolehtia omista eduista esim. EU-aluepolitiikassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anni Miettunen:

Vero heikentäisi kilpailukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anni Miettunen:

Suomen pitää olla sotilaallisesti liittoutumaton. Naton rauhankumppanuus riittää. Mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä on meille kuitenkin tärkeää. Valmistelua ei tarvitse aloittaa, koska mahdollisuus säilyy silti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anni Miettunen:

Määrärahoja on vähennetty niin, että nykyisellä tasolla emme voi ylläpitää vahvaa puolustusta, joka on turvallisuutemme peruspilari. Materiaalit ja tekniikka vanhenevat, joten niitä tarvitsee uusia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anni Miettunen:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa, kun työmarkkinatilanne on sellainen, että tarvitsemme työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anni Miettunen:

Olen yksiselitteisesti samaa mieltä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anni Miettunen:

Kotikunnassani on aikaisemminkin ollut vastaanottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anni Miettunen:

Hyvät tavat, toisten kunnioittaminen ja yhdessä toimiminen muodostuvat kasvatuksen ja arvojen sekä koulun ja kodin yhteistyön kautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anni Miettunen:

Koti on ihmisen paras paikka, ja yksilön hyvinvointi lähtee hyvinvoivasta kodista. Isänmaa on turvan, itsenäisyyden ja vapauden perusta. Uskonvapaus on merkittävä asia. Uskonto pitää itse kunkin kiinni vakautuksestaan riippumatta elämän viitekehyksessä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anni Miettunen:

Yksityiset terveyspalvelut tukevat ja täydentävät julkisia palveluita, mutta eivät korvaa niitä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat hankkia palveluita yksityisiltä tuottajilta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anni Miettunen:

Vähäosaisilta leikkaamisen sijaan pitää voida korottaa veroja, joita ei kohdisteta vähäosaisiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anni Miettunen:

Tuloerot ovat kasvaneet ja tuoneet epätasa-arvoa. Tuloerojen kasvua en hyväksy, mutta toki sen, että tuloissa on eroja esim. koulutuksen ja vaativuuden mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anni Miettunen:

Laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen ja toiminta sujuvaksi, jotta saadaan säästöjen virta ja järkeistetään palveluja. Poistetaan päällekkäisyydet ja yhdistetään palveluja yhdelle luukulle. Jokaisella on oikeus peruspalveluihin. Etuuksien pitää määräytyä tulotason ja tarpeen mukaan. Vähäosaisilta ei saa leikata.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anni Miettunen:

Meillä pitää olla luonnollinen ja arvostava luontosuhde. Eri elinkeinot voivat toimia sovussa rinnakkain luonto huomioiden.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anni Miettunen:

Meillä pitää olla luonnollinen ja arvostava luontosuhde.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset