KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sauli Martimo, Keskusta, 83

Oma esittely

Biotalous-, kone- ja kuljetusyrittäjä. Yrittäjäkokemusta vuodesta 1983 lähtien. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sauli Martimo:

Mikäli leikkauksia tehdään voitaisiin ne hoitaa subjektiivisiin oikeuksiin puuttumalla hyvin ansaitsevien osalta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sauli Martimo:

Verotuksen kiristäminen aiheuttaa sen, ettei se kannusta kouluttautumaan ja hankkimaan hyvin palkattuja tehtäviä. Verrattuna muihin maihin hyvin ansaitsevilla verotus on kovinta Suomessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sauli Martimo:

Nyt rakenteilla oleva ja Fennovoiman lupa on riittävä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sauli Martimo:

Suomen tulee luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Maakaasulla voidaan korvata teollisuuden käytössä olevaa raskasta polttoöljyä toistaiseksi kunnes maakaasukin on korvattu uusiutuvilla. Turpeesta Suomen ei pidä luopua ennenkuin Norja luopuu öljystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sauli Martimo:

Pienentämisen tulee tapahtua eläköitymisen kautta. Ensimmäisenä supistuksia tulee hakea hallinnosta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sauli Martimo:

Harkintaa voitaisiin käyttää alueellisesti. Esimerkiksi Länsi-Suomessa/Itä-Suomessa ruotsi/venäjä. Tai Ylä-Lapissa norjan kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sauli Martimo:

Järjestelmää pitäisi kehittää siten, että se kannustaa huomattavasti enemmän hakemaan töitä omatoimisesti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sauli Martimo:

Pienissä kunnissa hallintokustannukset ovat liian suuret väkimäärään suhteutettuna ja kriisikunnissa erityisesti voitaisiin miettiä tiukempia säännöksiä esimerkiksi jos kunnallisvero ylittää tietyn korkean tason.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sauli Martimo:

Yhteiskunnassamme eläminen on liian kallista, pienellä palkalla toimeentuleminen ei ole mahdollista. Alle työehtosopimuksen palkkaa saavat joutuisivat turvautumaan kunnan sosiaaliapuun. Työehtosopimuksia pitäisi pystyä työpaikoilla neuvottelemaan paikallisesti, esim. työajat.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sauli Martimo:

Kuntien valtionosuudet pitää olla selkeät ja läpinäkyvät valtion niitä määritellessä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sauli Martimo:

Yksityinen sektori pitää olla mukana sote-palvelujen tuotannossa, mutta koska sillä ei ole varallaolojärjestelmää, ei sitä voida nostaa samanlaiseen asemaan. Varallaolojärjestelmä tuo suuret kustannukset yhteiskunnalle, esim. äkilliset sairauskohtaukset yms.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sauli Martimo:

Joitakin tehtäviä voitaisiin jättää peruskunnalle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sauli Martimo:

Nykyinen lupajärjestelmä varmistaa paremmin myös syrjäseuduilla taksin saatavuuden. Kaupunkien osalta muutosta voitaisiin miettiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sauli Martimo:

Esimerkkinä voisi mainita korkotason, joka on hyvin maltillinen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sauli Martimo:

Investointien liikkeelle lähtemiseksi ei tarvita yhtään jarruttavia toimenpiteitä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sauli Martimo:

Yhteistyö Naton kanssa on tällä hetkellä riittävää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sauli Martimo:

Tekniikka kehittyy ja se on kalliimpaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sauli Martimo:

Suomessa ei saa työtehtävät jäädä tekemättä sen vuoksi, ettei meillä ole halukkaita tekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sauli Martimo:

Adoptio-oikeutta en hyväksy vielä tässä vaiheessa. Askel askeleelta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sauli Martimo:

Edellyttää, että valtio varaa tähän myös rahoituksen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sauli Martimo:

Tällä hetkellä oikeus poistaa oppilas luokasta on riittävä toimenpide. En hyväksy väkivaltaista kurittamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sauli Martimo:

Lisäisin vielä työn ja toimeentulon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sauli Martimo:

Jos leikkauksiin lähdetään, voitaisiin miettiä subjektiivisten oikeuksien leikkamista suuri tuloisilta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sauli Martimo:

Suuret tuloerot eivät välttämättä johdu lahjakkuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sauli Martimo:

Mikäli ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, tulee työpaikkojen luominen asettaa etusijalle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sauli Martimo:

Kaikki päätöksenteko ei koske sellaisia asioita, joilla olisi vaikutusta ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset