KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eeva-Maria Maijala, Keskusta, 82

Oma esittely

Kansaedustaja, agrologi ja varatuomari. Maa- ja porotilan emäntä Itä-Lapista Savukoskelta

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eeva-Maria Maijala:

Joskus on otettava pahanmakuinen lääkekuuri, että potilas voi parantua. Valtiovallan on kuitenkin huolehdittava siitä, että sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden välttämätön perustaso turvataan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eeva-Maria Maijala:

Progressiivisesta verotuksesta ei tule Suomessa luopua, mutta veronkorotukset eivät sellaisenaan ole ratkaisu Suomen talousvaikeuksiin. Ihmiset on kannustettava tekemään työtä ja korkea verotus harvoin kannustaa siihen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eeva-Maria Maijala:

En kannata ydinvoiman lisärakentamista. Ongelmamme on kuitenkin, että joudumme tällä hetkellä ostamaan Venäjällä tuotettua ydinvoimaa. Suomessa tulee keskittyä kehittämään uusiutuvia kotimaisia energiantuotantomuotoja, mutta ennen kuin saamme nämä toimintaan tulee meidän rakentaa jo päätetty Fennovoiman ydinvoimala. Hyvä olisi, jos se jäisi Suomen viimeiseksi ydinvoimalaitokseksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eeva-Maria Maijala:

Turpeen käyttö on osa kotimaista energiantuotantoamme ja tarvitsemme sitä tukemaan mm puuhakkeen polttamista. Kivihiilen käyttö tulee saada mahdollisimman vähäiseksi ja etsiä tilalle kotimaisia uusiutuvia energiantuotantovaihtoehtoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eeva-Maria Maijala:

Julkiselle sektorille on rakennettu liikaa turhaa tekemistä ja byrokratiaa, joka ruokkii vain lisää hallintoa. Nämä tulee avata rohkeasti ja selvittää, mitkä ovat ne oikeasti välttämättömät toimet. Suomessa tapetaan liian paljon byrokratialla ja jopa valtionhallinnon virastojen tekemillä valituksilla suomalaista työtä ja yrittämistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eeva-Maria Maijala:

Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen maa. mm. virkoihin on usein vaatimuksena virkamiesruotsin tutkinto. Jos nuori voisi itse valita ruotsista luopumisen hyvin nuorena, voisi hän sulkea ymmärtämättömyyttään tulevaisuuden työllistymisensä. Venäjän läheisyydessä voisi kuntakohtaisesti myöntää kouluille kuitenkin myös muita vaihtoehtoja.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eeva-Maria Maijala:

Sosiaalitukien vastikkeellisuudesta keskustellaan paljon. Ihmiselle tulisi aina olla kannattavampaa olla töissä kuin elää julkisen tuen varassa. Moni kieltäytyy nyt töistä, kun saa melkein saman rahan tekemättä mitään. Tästä on päästävä pois ja siinä on käytettävä sekä keppiä että porkkanaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eeva-Maria Maijala:

Kaikki hoivapalvelut eivät voi olla ilmaisia. Samalla on muistettava se, että jos vanhainkoti- ym. palveluista alettaisiin periä korkeaa hintaa omaisuuden perusteella, niin monet vanhukset todennäköisesti siirtäisivät omaisuutensa lastensa nimiin ja pääsisivät sitten kuitenkin vähävaraisten maksuluokkaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eeva-Maria Maijala:

Nykyiset aukiolorajat ovat jo melko riittävät. En kannata kylläkään valtiovallan ylenmääräistä holhousta alkoholikysymyksissä, vaan asennekasvatuksella, oikein toteutetulla valistuksella ja hyvillä harrastuksilla vaikutetaan paljon enemmän ihmisten raitistumiseen kuin mainonnan ja aukioloajojen rajoituksilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eeva-Maria Maijala:

Kuntien tehtävänä on olla lähidemokratian perusyksikkö, ihmisten vaikutuskanava oman lähielinympäristönsä asioihin ja alueen elinkeinoelämän kehityksen vauhdittaja. Kataisen-Virkkusen suurkuntahanke, jota kaikki kuusi hallituspuoluetta ajoivat, epäonnistui täydellisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eeva-Maria Maijala:

Globalisaatio lisää näitä haasteita ja kansainvälistä kilpailukykyä pitää vahvistaa tarvittaessa joustavoittamalla työmarkkinoita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eeva-Maria Maijala:

Kysymyksenasettelusta voi saada sellaisen kuvan, että suurkaupunkien ihmisten verorahoilla elätetään ns. syrjäseutuja. Tästähän ei ole kyse. Nyt maaseutupitäjät ovat kasvattaneet ja kouluttaneet lapset, jotka ovat siirtyneet etelään ja vieneet sinne verotulonsa. Keskittämispolitiikalla on pyritty tyhjentämään suomalaiset maakunnat, kylien Suomi, muutamiin keskuksiin. Kyllä monet nuoret perheetkin haluaisivat muuttaa maakuntiin ja jopa maaseudulle luonnonläheiseen ja rauhalliseen ympäristöön.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eeva-Maria Maijala:

Yksityisen sektorin toimintoja voi hyödyntää nykyistä enemmän sote-palveluissa. Yksityistäminen ei kuitenkaan tuo itsestään autuutta. Olipa järjestämisvastuussa julkinen tai yksityinen puoli, niin julkisen vallan on huolehdittava, että palvelut ovat laadukkaita. Esim. vanhainkoteja ei voi muutaman vuoden välein kilpailuttaa ja siirtää vanhuksia paikasta toiseen. Hinta ei ole ainoa kriteeri.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eeva-Maria Maijala:

Vaativan tason palvelut, kuten erikoissairaanhoito, voidaan antaa maakuntatasolle. Kuitenkin sotepalveluista erilaiset lähipalvelut tulisi pitää paikallisessa päätöksenteossa. Lähialueilla tunnetaan omat tarpeet ja erityisolosuhteet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eeva-Maria Maijala:

Vapauttaminen lisää harmaata taloutta, luotettavuus takseihin heikkenee ja maaseudun palvelut vähenevät entisestään. Suomalainen taksilaitos on nyt tunnettu hyvästä laadustaan. Tässä asiassa, huomioiden myös maamme hyvin pitkät välimatkat, en usko vapaaseen kilpailuun.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eeva-Maria Maijala:

Kysymykseen voisi vastata kahdella tavalla. Äänestin aikanaan Suomen EU-jäsenyyttä vastaan ja uskon, että Eurooppaa olisi voinut rakentaa paremmalla tavalla ilman unionia. Nyt kuitenkin olemme siellä ja on vaikutettava sen puitteissa kansallisen edun pohjalta. Uskon, että meille olisi vahingoksi, jos eroaisimme sieltä noin vain yksin pois. Sen takia vastasin näin. On parempi olla nyt mukana kuin erota yksin. EU:ta pitäisi kehittää kuitenkin itsenäisten valtioiden liittona, ei liittovaltiolle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eeva-Maria Maijala:

Tällainen vero tuskin edistäisi työllisyyttä ja talouskasvua. Muutenkaan en pidä hyvänä, että EU alkaisi laajentaa reviiriään verotusoikeuden alueelle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eeva-Maria Maijala:

Nato-jäsenyys ei lisäisi turvallisuuttamme, vaan päin vastoin toisi meidät mukaan vieraiden valtioiden konflikteihin. Suomen turvallisuuden takeet ovat vahva oma armeija ja maanpuolustustahto, sotilaallinen liittoutumattomuus ja suurvaltakonfliktien ulkopuolella pysyttäytyminen sekä aktiivinen ja rauhantahtoinen ulkopolitiikka.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eeva-Maria Maijala:

Puolustusvoimat on pidettävä vahvana vaikeinakin aikoina ja säästettävä muusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eeva-Maria Maijala:

Maahanmuuttopolitiikassa on vältettävä ne tilanteet, jotka monissa Euroopan maissa nyt koetaan. Täysin vapaata liikkumista maasta toiseen ei voida sallia. Työtä tekemään ihmiset ovat tervetulleita, kun paperit ovat kunnossa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eeva-Maria Maijala:

Olen äänestänyt avioliiton pitämiseksi miehen ja naisen välisenä. Lähtökohtana tulisi edelleen olla se, että lapsella on oikeus sekä äitiin että isään. Äitiys ja isyys ovat itseisarvoja. Työtä seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän yms. puolesta on tehtävä jatkossakin, jokainen ihminen on yhtä arvokas seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eeva-Maria Maijala:

Jos kotikuntani valtuusto päättäisi hyväksyä tällaisen tarjouksen, niin en sitä vastusta. Ymmärrän kuitenkin sen, että ihmiset odottavat maahantulijoiden elävän maan lakien mukaan ja pyrkivän tekemään täällä työtä. Tästä on ollut monenlaisia kokemuksia, joista on kotouttamistyössä otettava oppia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eeva-Maria Maijala:

Moni asia oli Suomessa paremmin, kun opettajilla oli enemmän valtaa ja vähän lisää kuria ja järjestystä ei tee koululaisille pahaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eeva-Maria Maijala:

Perusarvoni ovat koti, kristillinen usko ja isänmaa. Niiden arvojen kunnioitus elettiin todeksi lapsuuskodissani ja olen siitä kiitollinen vanhemmilleni.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eeva-Maria Maijala:

Enemmän vaihtoehtoja palveluverkossa on vain kansalaistemme etu. Yksityistäminen ei kuitenkaan ole itseisarvo eikä tuota automaattisesti parempaa palvelua. Suomesta löytyy kokemuksia myös palveluiden heikkenemisen uhasta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eeva-Maria Maijala:

Jos kyse on välttämättömistä peruspalveluista, niin ei niitä voi hyvinvointiyhteiskunnassa liiaksi heikentää. Ensin on kuitenkin katsottava, voiko palvelut tuottaa edullisemmin. Byrokratiakoneistolla on taipumus alkaa ruokkia itseään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eeva-Maria Maijala:

Sama palkka kaikille -ajattelu on sosialismia ja sen toimivuudesta löytyy kyllä maailmalta riittävästi esimerkkejä. Ihmisiä on voitava kannustaa kehittämään itseään ja työskentelemään tehokkaammin. Liian suuret tuloerot ja esim. suuryritysten johtajien miljoonapalkat ovat kuitenkin vaikeasti ymmärrettäviä. Olen eduskunnassa kannattanut aloitetta, että osakeyhtiöiden toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkoista ja palkkioista päätettäisiin yhtiökokouksessa, kuten Sveitsissä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eeva-Maria Maijala:

Tavoitteena pitää olla, että jokainen työkykyinen ihminen saadaan tekemään työtä. Työ on parasta sosiaalipolitiikkaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eeva-Maria Maijala:

Vihreällä politiikalla ja ylisuojelulla on estetty liikaa ihmisten elinkeinotoimintaa, mutta siinä ei olekaan ollut kyse oikeasta luonnonsuojelusta. Maalla elävä ihminen ymmärtää, että luontoa tulee viljellä ja varjella eikä pilata vääränlaisella toiminnalla. Siinä viime kädessä kärsii talouskin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eeva-Maria Maijala:

Kyllä, mutta eri asia on, miten ympäristölle haitalliset hankkeet määritellään. Kriteerien tulee olla puolueettomat eivätkä eri virastojen vihreät virkamiehet saa käyttää liikaa valtaa elinkeinojen kehittämisen estämisessä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset