KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markus Lohi, Keskusta, 81

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markus Lohi:

Meidän tulee säilyttää kaikilla kannustavuus työntekoon. Hyvätuloisten verotus on jo aika kireää. Taloustilanteesta johtuen emme voi laskea veroastettamme.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markus Lohi:

Kannatan Pyhäjoen ydinvoimalaa. Se lisää energiatuotantomme kotimaisuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markus Lohi:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua mahdollisimman pian. Samoin maakaasun käyttöä on syytä vähentää. Turpeen käyttö voi olla nykytasolla vuonna 2025.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markus Lohi:

Julkinen sektori on liian suuri suhteessa yksityiseen sektoriin ja bruttokansantuotteeseemme. Julkista sektoria ei tarvitse pienentää, jos yksityisen sektorin tuotantomme kasvaa merkittävästi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markus Lohi:

Kannatan alueellisia kokeiluja mm. Itä-Suomessa, jossa ruotsin sijaan voisi opiskella venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markus Lohi:

Nykyisessä laajuudessa, ei yhtään enempää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markus Lohi:

Nykyinen sääntely on kohdallaan. Alkoholinkäyttöä tulisi ohjata enemmän ravintoloihin, jolloin nauttiminen tapahtuu valvotusti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markus Lohi:

Tarvitsemme kotikunta-maakunta -mallin. Tällöin kuntien lukumäärällä ei ole suurta merkitystä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markus Lohi:

Erityisesti nuorten vastavalmistuneiden osalta tämä tulisi sallia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markus Lohi:

Verovarojakaan tähän ei tarvita, jos annamme mahdollisuuden hyödyntää alueiden vahvuuksia ja luonnonvaroja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markus Lohi:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluita. Yhteiskunnalla tulee olla kuitenkin verovarojen käyttöön tiukka ohjausvalta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markus Lohi:

Tarvitsemme laajempia hartioita sekä rahoitukseen että tuottamaiseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markus Lohi:

Ennen muutosta tulisi ainakin varmistaa takipalveluiden saatavuus syrjäalueilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markus Lohi:

Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markus Lohi:

Avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Oikeudet voidaan hoitaa muulla tavalla. En kannata samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeutta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markus Lohi:

Edellyttää kokonaisharkintaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markus Lohi:

Opettajamme ovat ammattitaitoisia. Kiinnittäisin enemmänkin huomiota vanhempien kasvatusvastuuseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markus Lohi:

Rajoitetusti

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markus Lohi:

Veroasteemme on jo nyt huipputasoa. Emme voi enää korottaa verojamme, koska se syö talouskasvua kotimaisen kysynnän vähetessä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markus Lohi:

Tuloeroja ei tule nykyisestä kasvattaa. Ahkeruudesta tulee kuitenkin palkita ja tuloerot ovat normaalia. Yrittäjille tulee sallia menestyminen työnsä hedelmistä. Verotus tasaa tehokkaasti tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markus Lohi:

Palveluita ja etuuksia tulee uudistaa. Se ei tarkoita sitä, etteikö kaikille turvattaisi palveluita. tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja ja kannustavuutta työntekoon

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markus Lohi:

Ympäristö tulee aina huomioida ja ympäristön pilaamista ei tule sallia. Nykyinen lupakäytäntö on mennyt kuitenkin toiseen ääripäähän.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markus Lohi:

Ei ympäristövaikutuksia tarvitse ihan kaikessa arvioida, vain niissä suurissa hankkeissa, joilla voi todella olla vaikutuksia ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset