KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Kurula, Keskusta, 79

Oma esittely

Olen 49 vuotias perheenisä Kittilästä ja Keskustan kansanedustajaehdokas. Olen ammatiltani opettaja. Vaaliteemani on Parasta Lapille. Määrätietoisesti. Nyt jos koskaan tarvitaan Suomen nousuun määrätietoisuutta ja Lappi kaipaa työllisyyttä parantavia hankkeita.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Kurula:

Palkkaverotus on Suomessa jo nyt kireää Euroopan Unionin maiden tilastoja vertailtaessa. Lisäverotus syö ostovoimaa. Rikkaiden pääomat pitäisi saada kiertoon vauhdittamaan hankkeita ja veronkierto "veroparatiisien" kautta lopetettua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Kurula:

Energiateollisuuden liiton tilastojen mukaan vuoteen 2040 mennessä sähköautojen käyttö lisääntyy niin paljon että tarvitsemme lisää sähköntuotantoa. Se ei ole mahdollista ilman ydinvoimaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa ydinvoima on varteenotettava vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Kurula:

Ei voida näin nopealla aikataululla luopua edellä mainituista. Kannatan turpeen ja maakaasun käyttöä energiantuotannossa. Turpeen ja hakkeen verotus pitäisi olla 0 %

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Kurula:

Aloittaisin karsinnan byrokratiasta. Ministeriöt ovat paisuneet ja avustajien määrä moninkertaistunut aikaisempaan verrattuna.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Kurula:

Kielitaito on menestyksemme tae. En ole kannassani ehdoton. Kannatan sitä että oppilas voi käydä koulua äidinkielellään, jos se ei johda kohtuuttomuksiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Kurula:

Nämä eivät voi olla ankaria toimenpiteitä. Pidän tärkeänä kolmikannalla saavutettujen sopimusten noudattamista. Kannustinloukkuja purkamalla työn vastaanottamisesta pitäisi tehdä kannustavaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Kurula:

Monet vanhukset joutuvat käyttämään tulonsa hoivapalveluiden kustannuksiin. Kysymys on elämänlaadusta. Tämän pitäisi olla vapaaehtoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Kurula:

Nykyisin jo laki sallii pitää ravintolan auki aamu kello neljään. Riitäisikö?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Kurula:

Lapissa ei ole liian paljon kuntia. Kuntien väliset etäisyydet ovat eri luokkaa kuin etelässä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Kurula:

Kannatan enemmän paikallista sopimista ja paikallisten olosuhteiden huomioimista sopimisessa. Sillä on vaikutusta palkkatasoon, koska elämisen kustannukset vaihtelevat asuinalueesta riippuen. Suomi ei voi olla halpatyövoiman maa. Hintataso on euroopan kalleimpiin kuluvia, joten ostovoimaa täytyy olla. Kannustinloukkuja on purettava jotta työn vastaanottamisesta tulee kannattavaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Kurula:

Kyllä, se on Suomen etu. Kysymyksen asettelu on vääristävä. Suomella ei ole varaa rakentaa infraa kahteen kertaan. On tukeuduttava jo olemassaolevaan. Keskuksissa asuminen on usein niin kallista, että sosiaalisilla tulonsiirroilla sitä on tuettava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Kurula:

Palvelut tulee olla edelleenkin valtaosin julkisen sektorin tuottamia, mutta terveyspalveluita ja sosiaalipalveluitakin voitaisiin täydentää yksityisen sektorin tuottamilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Kurula:

Kyse on kokonaisuuden saamisesta kasaan. Pienten kuntienkin vaikuttamismahdollisuudet on turvattava. Maakunnallinen pohja on hyvä, koska siinä kunnilla päätösvalta pysyy paremmin käsissään. Järjestäjätaho palveluilla voi olla kuntayhtymä kunhan edellämainittu mahdollistuu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Kurula:

Tästä asiasta tulisi eräänlainen villilänsi. En kannata ajatusta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Kurula:

Juuri tällä hetkellä Kreikan tilanne haittaa koko Unionia ja Suomi kärsii, samoin Venäjän tilanteesta kärsitään. Euroopan Unionista on Suomelle paljon hyvääkin, Yhteiset työmarkkinat ja vientialueena EU on Suomelle tärkeä. Eta-sopimuksella olisi saavutettu jo samat edut. Nyt Suomen teollisuudenrakenne on joutunut joustamaan rahaliiton vuoksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Kurula:

Kumppanuutta on pidettävä yllä. Lopulta kansa päättää asian. Venäjän tilanne ei asiaan vaikuta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Kurula:

Kyllä, koska Suomen puolustusvoimien kyvystä pitää yllä uskottavaa puolustusta on pidettävä huolta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Kurula:

Nykyinen käytäntö on hyvä, mutta vaatii kehittämistä ja työtä suomessa on tarjolla jatkossakin. Moniin töihin jo nyt vaikea saada kotimaista työvoimaa, joten avointa keskustelua toimenpiteistä pidettävä yllä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Kurula:

Pelkkä kuri ei ratkaise tätä. Kasvatus lähtee kodista. Yhteiskunnalle ei voi kasvatusvelvollisuutta yksikään vanhempi siirtää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Kurula:

Kannatan julksia palveluita. Mutta yksityisillä palveluilla voidaan täydentää näitä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Kurula:

On pidettävä kiinni talouden kasvusta. Kun talous kasvaa voidaan pitää laajat julkiset palvelut. Mikäli emme saa vientiä vetämään ja kansantalouteen volyymia joudumme leikkaamaan julkisia palveluita. Kannatan siis elinkeinojen ja työllisyyttä parantavien hankkeiden toteuttamista ja sitä että verot myös maksetaan Suomeen. Kyllä tästäkin selvitään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Kurula:

Mikäli talouskasvu on vauhdissa ja kansantaloudessa volyymia voimme tehdä sosiaalisia tulonsiirtoja. Jos talous pienenee ja negatiivinen kierre syvenee joudumme leikkaamaan. Tästäkin selvitään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Kurula:

Nämä ovat yhteensovitettavissa kun toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja huomioidaan monimuotoisuus ja ekologiset vaikutukset.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Kurula:

En ymmärrä mitä tekemistä tällä on esimerkiksi potilaan hoitoisuuden määrittelemisessä tai esimerkiksi oppilaiden ainevalinnoissa päättämisessä. Ympäristölle tuhoisia hankkeita ei pidä aloittaa, tervettä maalaisjärkeä päätöksentekoon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset