KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katri Kulmuni, Keskusta, 78

Oma esittely

Varakansanedustaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lapista. Kansainvälinen kasvatti, jota ottaa eniten päästä alueellinen epätasa-arvo. Jokaisella ja kaikkialla pitää olla mahdollisuudet menestyä elämässä. Siksi olen mukana politiikassakin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katri Kulmuni:

Olemme eläneet yli varojemme. Suomen uudistaminen on välttämättä edessä. Oikein toimien voimme vielä välttää palveluiden ja etuuksien arkeen iskevät leikkaukset, mutta asiat on tehtävä monelta osin toisin, aiempaa fiksummin. Esimerkiksi sosiaaliturvan tulee olla työntekoon kannustava ja terveyspalveluissa pitäisi byrokratian sijaan keskittyä enemmän itse terveydenhoitoon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katri Kulmuni:

Verotusta kokonaisuudessaan ei ole enää järkevää korottaa. Sen sijaan verotuksen sisällä oikeudenmukaisuutta pitäisi lisätä. Mikäli työnverotusta voidaan keventää, pitäisi se tehdä pienituloisille. Lisäksi YLE veroa tulisi porrastaa nykyistä enemmän tulojen mukaan. Tällä hetkellä takuueläkeläiset ja Suomen kaikkein suurituloisimmat maksavat lähes yhtä paljon YLE veroa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katri Kulmuni:

Nyt luvan saaneita hankkeita ei voida perua (Pyhäjoki). Miettisin kuitenkin erittäin tarkkaan, miten toimimme jatkossa. Voisimmeko turvata teollisuuden tarvitseman edullisen sähkön lisäämällä muita energialähteitä?

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katri Kulmuni:

Etenkin kivihiilestä luopuminen olisi järkevää. Kivihiili tulisi korvata kotimaisella metsäenergialla. Sen sijaan turpeesta en luopuisi, turve työllistää kotimaassa ja on hitaasti uusiutuva luonnonvara.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katri Kulmuni:

Kaikkein paras vaihtoehto olisi saada kaikin keinoin 450 000 työelämän ulkopuolella olevaa suomalaista takaisin työelämään. Tämä tarkoittaisi samalla yksityisen sektorin vahvistamista, jolloin meillä olisi varaa ylläpitää myös julkisia työpaikkojamme. Nyt todellinen ongelma on siis valtava työttömyys, joka koituu koko yhteiskunnalle aivan liian kalliiksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katri Kulmuni:

Kieltenopiskelu on erittäin tärkeää koko ajan kansaivälistyvässä maailmassa. Olen valmis kannattamaan erilaisia kokeiluja, joilla lisätään kielten valinnaisuutta. Esimerkiksi itärajan läheisyydessä venäjän kielen opinnoista on varmasti enemmän hyötyä. Kokonaan ruotsin kielen pakollisuudesta en luopuisi, vaan lähtisin liikkeelle alueellisilla kokeiluilla. On selvää, että länsirajalla on enemmän käyttöä ruotsin kielelle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katri Kulmuni:

Työssäni yrityskoordinaattornina olen törmännyt tilanteisiin, joissa nuori ei jaksa ajatella, että pienikin työ vie eteenpäin. Byrokratia on kova ja tuet painavat usein toimettomuuteen. Aloittaisin näiden uudistamisella.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katri Kulmuni:

Näin toimitaan jo nyt. Tätä velvollisuutta en haluaisi lisätä. Mikäli tähän mennään, tulisi se kaikissa oloissa hoitaa oikeudenmukaisesti eli maksukyvyn mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katri Kulmuni:

Olisi hyvä kannustaa kohti eurooppalaisempia juomatapoja. Tässä ravintoiloissa viihtyminen voisi auttaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katri Kulmuni:

Ei ole mitään syytä olettaa, että ministeriöissä olisi se viisaus miten Lapissa tulee elää. Annetaan kuntalaisten itse päättää ja siten kannatan vapaaehtoisia liitoksia. Kuntademokratia on ollut toimiva lukko sille, että julkisia palveluita on ollut kunnissa saatavilla. Kotikunta-maakuntamallinkin tulisi varmistaa, että kunnat saavat äänensä kuuluviin terveyskeskuksista yms. päätettäessä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katri Kulmuni:

Kannatan TES:stä poikkeamista silloin, kun siihen liittyy esimerkiksi nuorten kouluttamista uuteen ammattiin. Monet nuoret viihtyvät paremmin työnteossa kuin koulunpenkillä, mutta silloin heidän työtaitonsa eivät vielä riitä täyteen palkkaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Katri Kulmuni:

Nykyisen hallituksen leikkaukset ovat osuneet kaikkein pahimmin juuri Lappiin. Tätä ei voi pitää mitenkään perusteltuna. Meillä on paljon voimavaroja ja luonnonvaroja, joiden kehittämisellä pääsisimme eteenpäin täällä pohjoisessakin. Se ei tule kuitenkaan itsestään, vaan vaatii määrätietoista työtä ja vahvaa aluepolitiikkaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katri Kulmuni:

Sosiaali- ja terveyspalveluissa pääpaino pitää olla julkisella sektorilla. Yksityisellä ja kolmannella sektorilla voidaan palvelutuotantoa monipuolistaa, mutta niiden varaan ei voi yksistään rakentaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katri Kulmuni:

Olen valmis etenemäään kotikunta-maakuntamallin tai tuotantoalueiden rakennelman mukaan, jossa päätäntävalta on kunnilla tai vaaleilla valituilla edustajilla maakuntahallinnossa. Siinä sote-palvelut tulisivat Lapin maakunnan vastuulle. Tällöin on kuitenkin tärkeää huolehtia, että päättäjät tulevat koko Lapista, vain siten voidaan taata kattavat terveyspalvelut pienimissäkin Lapin kunnissa ja tasapuolisesti nojaten jo olemassaolevaan tuotanoverkostoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katri Kulmuni:

Hintoja en olisi valmis vapauttamaan. Tukholman varoittava esimerkki on huomioitava tässä. Lupien määrää voisi kenties harkita vapautettavaksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katri Kulmuni:

Suomi on pieni, avoin talous, jolle kansainvälinen kauppa on elinehto. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että ajamme voimakkaasti kansallista etua EU:n päätöksenteossa. Niin tekevät suuretkin maat, joten tarkkana pitää olla. EU:n pitää keskitettyä isoihin asioihin eikä aiheuttaa byrokratiaa pieniin asioihin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Katri Kulmuni:

Työttömyyden ohella yksi suurimmista talousongelmista on Suomen jääminen jälkeen investoinneissa. Rahoitusmarkkinavero voisi huonosti toteutettuna vaikeuttaa rahan saamista uusiin tehtaisiin, matkailukohteisiin yms.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katri Kulmuni:

Nato-jäsenyys tässä tilanteessa saattaisi olla varomaton ylilyönti. Kuitenkin vasta sitten kun Venäjä kulkee vakaasti kohti kansanvaltaa, voidaan todella tuntea turvallisuutta. Valtiontalouden säästöjä tehtäessä tulee pitää kiinni kaikkein tärkeimmistä. Yksi niistä on aivan kaikissa oloissa tarvitsemamme oma armeija, jolla turvataan kansallinen puolustuskykymme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katri Kulmuni:

Valtiontalouden säästöjä tehtäessä tulee pitää kiinni kaikkein tärkeimmistä. Yksi niistä on aivan kaikissa oloissa tarvitsemamme oma armeija, jolla turvataan kansallinen puolustuskykymme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katri Kulmuni:

Meillä on 450 000 työtöntä Suomessa. Työperäistä maahanmuuttoakin ikääntyvään Suomeen tarvitaan, mutta tarveharkinnan poistamisen aika ei ole nyt.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katri Kulmuni:

Eduskunta linjasi avioliiton osalta asian. On kuitenkin tärkeää, että kirkko saa jatkossakin itse päättää vihkioikeutensa käytöstä. Adoptio-oikeuden suhteen olisin aika tarkka, mutta tilanne on tällä hetkellä sekava ja epätasa-arvoinen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katri Kulmuni:

Tapauskohtaisesti, mutta olisin kyllä valmis harkitsemaan. Sotia käydään yhä lähempänä Suomea ja, jos voimme auttaa kärsiviä ihmisiä, niin meidän on hoidettava oma osuutemme.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Katri Kulmuni:

Koti on kasvatuksen perusta. Kouluissa tulisi saada aikaiseksi työ- ja oppimisrauha myös levottomiksi käyneillä luokilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katri Kulmuni:

Näillä arvoilla on Suomi aikoinaan rakennettu. Kyllä ne edelleen tänäkin päivänä kantaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katri Kulmuni:

Perusta löytyy tasa-arvoisista palveluista. Ei saa käydä niin, että hyvin toimeentulevat ostavat palvelunsa ulkoa ja julkista käyttää yhä pienempi osuus. Yksityisiä tarvitaan kuitenkin kirittämään julkista sektoria.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katri Kulmuni:

Emme voi enää lisätä verotuksen tasoa. Meidän tulisi saada yhä useampi suomalainen mukaan työelämään. Samalla tapaamme toimia julkisella sektorilla pitää uudistaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katri Kulmuni:

En hyväksy suuria tuloeroja. Suomen vahvuus on ollut se, että eteenpäin on voitu päästä heikoistakin oloista. Eriarvoisuus on kuitenkin kasvamassa. Olen tästä paljon enemmän huolissani kuin liian pienistä tuloeroista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katri Kulmuni:

Palveluita uudistamalla voimme pitää kiinni nykyisestä tasosta. Esimerkiksi sosiaaliturva voi johtaa tulojen pienentymiseen, mikäli otat työttömänä työpaikan vastaan. Sairaanhoitajan työajasta kolmannes saattaa mennä tietojärjestelmien kanssa puljaamiseen. Kannattaa aloittaa näitä epäkohtia rohkeasti uudistamalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katri Kulmuni:

Tässä on tapahtunut ylilyöntejä. Luvitusvaiheessa ei katsota lainkaan eri investointien tuomia työpaikkoja. Meillä on Lapissa paljon luonnonvaroja ja mahtavaa luontoa, molempia riittää jatkossakin aivan varmasti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katri Kulmuni:

Ympäristö pitää huomioida, mutta niin pitää työpaikatkin!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset