KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomas Aslak Juuso, RKP, 103

  • Puolue:  Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri:  Lappi
  • Ehdokasnumero:  103
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  30
  • Koulutustaso:  Ammattikoulu/Ammattikorkea koulu opinnot kesken
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Ehdokas Facebookissa »

Oma esittely

Olen tällä hetkellä töissä Alkuperäiskansojen oikeuksien osaamiskeskuksessa jossa toimin korkeampana virkamiehenä. Olen taustaltani Saamelainen joka omaa vahvan taustan YK:n eri tason toimissa ja ihmisoikeus kysymyksissä. Pyrin aina asialliseen keskusteluun jonka kautta asioita voidaan edistää. Olen valmis edistämään sinun asioitasi eduskunnassa!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomi ei voi elää velaksi, koska se vaarantaisi meidän yhteiskunnan olemassa olon hyvinvointi valtiona.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen yhteiskuntana tulee jakaa oikeudenmukaisesti Suomen varallisuuden niin että kaikilla on mahdollisuudet vahvaan elintasoon, erityisesti alimpien tulotasojen palkkaverotusta tulisi hieman keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomessa on monta ydinvoima hanketta meneillään joiden konkreettinen hyöty yhteiskunnalle ei tule luomaan hedelmiä vielä pitkään aikaan. Suomen tulee panostaa vahvasti uudistuvaan energiaan jonka myötä vahvistamme meidän vientiä ulkomaille energia teknologian suihteen ja taloutta sitä kautta Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen tulee olla vahva johtaja estämässä ilmaston muutoksen suuria haittoja. Erityisesti kivihiili on hyvin haitallinen ilmastolle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen tulee keventää hallintoa ja byrokratiaa, jonka kautta luodaan säästöjä valtion budjettiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Esim. erityisesti Pohjois-Lapissa, Ruotsin/Norjan kielen osaamista on suurta hyötyä niin työllisyysmarkkinoilla kuin yritys maailmassa. Ruotsin/Norjan kielen osaamista tulisi erityisesti vahvistaa, jotta loisimme uutta kasvua taloudelle. (erityisesti viennin kautta)

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Tarjottava työ tulee pyrkiä siihen että haetaan ammattiosaamista eri työ markkina sektoreille.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomessa yritysmaailman kasvumahdollisuuksia ei tule turhaan rajoittaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Tätä kautta luodaan säästöjä ja kevennetään hallintoa. Tosin tässä prosessissa tulee huomioida mahdolliset erityis piirteet mitä kunnat voivat omata. (esim. Saamelaisalue)

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Työntekijän toimeentulo tulee turvata.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Tasa-arvoiset mahdollisuudet riippumatta siitä missä asut

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Erityisesti Pohjois-Lapissa olevien taksi yrittäjien toimeen tulo tulee turvata.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Erityisesti talouden ja viennin suhteen EU:ssa oleminen on hyöty, koska vienti ulkomaille on helpompaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen tulee turvata itsensä, vahvistamalla omia puollustusvoimia ja tutkimalla Natoon liittymisen mahdollisuuksia vakavasti valmistelemalla kansanäänestyksen Natoon liittymisestä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen tulee turvata itsensä, vahvistamalla omia puollustusvoimia ja tutkimalla Natoon liittymisen mahdollisuuksia vakavasti valmistelemalla kansanäänestyksen Natoon liittymisestä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Myös vahva ihmisoikeudellinen lähestymis tapa on tärkeä arvopohja minun Suomessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Palvelujen taso tulee turvata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomas Aslak Juuso:

Suomen tulee yhteiskuntana huolehtia meidän valtiosta yhdessä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset