KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eeva Pistokoski, Vasemmistoliitto, 25

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eeva Pistokoski:

Leikkaukset ja säästöt lisäävät työttömyyttä, mikä johtaa investointilamaan. Suomen valtion on harjoitettava elvyttävää talouspolitiikkaa ja tuloeroja kaventavaa veropolitiikkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eeva Pistokoski:

Hyvin ansaitsevilla on varaa maksaa veroja enemmän. Pääomatuloja pitää verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja, sillä tämä vaikuttaa erityisesti hyvin ansaitseviin. Pienituloisten verotusta tulisi keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eeva Pistokoski:

Energiatuotannossa panostetaan ensisijaisesti uusiutuviin energialähteisiin, kuten bioenergiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eeva Pistokoski:

Energiatuotannossa tulee huomioida luonnon kestävyys.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eeva Pistokoski:

Lähipalvelut pitää turvata kaikille. Viime vuosina on harjoitettu markkinaehtoista aluepolitiikkaa, jossa hallintoa (esim. maakuntaliitto, aluehallinto ja ELY-keskus) on haluttu keskittää isoihin kaupunkeihin. Päätösvalta pitää säilyttää maakunnilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eeva Pistokoski:

Suomi on koulutuksen kärkimaita. Opiskelu kasvattaa sivistystä, mutta ruotsin opiskelun ei välttämättä tule olla kaikille pakollista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eeva Pistokoski:

Mikäli on kouluttautunut ammattiin, on epäoikeudenmukaista, jos ei anneta mahdollisuutta tehdä koulutustaan vastavaa työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eeva Pistokoski:

Varakkaita ihmisiä tulee verottaa niin, että heidän hoivapalvelunsa saadaan vanhana kustannettua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eeva Pistokoski:

Ravintolayrittäjillä on muutenkin haastavat ajat, joten turhaa säännöstelyä pitää karsia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eeva Pistokoski:

Kuntien yhteistyötä on hyvä tiivistää monilla osa-alueilla, mutta pakottaminen ei ole ratkaisu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eeva Pistokoski:

Pelkkä työllisyystilastojen parantaminen ei riitä vaan on panostettava työhyvinvointiin. Työntekijöille on maksettava takuupalkka ja nollatuntisopimukset on kiellettävä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eeva Pistokoski:

Suomea ei tarvitsee "pitää" asuttuna. Kuitenkin niille, jotka haluavat asua syrjäseuduilla, on tarjottava siihen edellytykset. Siitäkään ei seuraa mitään hyvää, jos kaikki suomalaiset pakkautuvat Kehä III:sen sisäpuolelle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eeva Pistokoski:

Palvelujen yksityistäminen haittaa erityisesti Lappia, jossa yksityisten terveyspalveluiden tarjoajia ei löydy. Harvaan asutuilla alueilla palvelut pitää turvata lakisääteisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eeva Pistokoski:

Kuntien päätösvaltaa lähipalveluista ei saa liiaksi keskittää sote-alueelle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eeva Pistokoski:

Taksipalveluiden vapauttaminen on jossain Euroopan maissa heikentänyt asiakkaiden kuluttajansuojaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eeva Pistokoski:

EU:ssa on mukana niin monta valtiota, että EU-alueen sisäinen epätasapaino on suuri.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eeva Pistokoski:

Kaikki toimet, jotka ehkäisevät verokikkailua ja veronkiertoa, ovat tervetulleita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eeva Pistokoski:

Suomen sijainnin huomioon ottaen, Suomen tulee pysyä liittoutumattomana. Sen sijaan panostetaan sotilaalliseen yhteistyöhön muiden liittoutumattomien valtioiden, kuten esimerkiksi Ruotsin, kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eeva Pistokoski:

Puolustusmenoista ei saa enää karsia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eeva Pistokoski:

Työperäinen maahanmuutto on Lapin näkökulmasta hyvä asia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eeva Pistokoski:

En koe vastaanottokeskuksen häiritsevän arkipäivääni kotikunnassani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eeva Pistokoski:

Vanhempien tehtävä on kotona opettaa lapsille rajat ja auktoriteettien kunnioittaminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eeva Pistokoski:

Mielestäni uskonto ei liity politiikkaan. Toivoisin, etteivät poliitikot antaisi omien uskonnollisten vakaumusten vaikuttaa poliittisin päätöksiin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eeva Pistokoski:

Julkisten palveluden ulkoistamisesta kärsivät erityisesti syrjäseudut, jossa markkinatalouteen perustuvien yksityisten palveluiden tarjoajia ei löydy.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eeva Pistokoski:

Pidetään hyvinvointivaltiosta kiinni!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eeva Pistokoski:

Varakkuus ei ole seurasta ahkeruudesta tai lahjakkuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eeva Pistokoski:

Lapissa uusien työpaikkojen syntyminen on jossain tapauksissa yhteydessä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tulee huomioida alueen paikalliset elinkeinot, kuten porotalous tai matkailu. Lisäksi yrityksiä pitää verottaa rohkeasti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eeva Pistokoski:

Suomen rikkaus on puhdas luonto.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset