KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ville Luotola, Vasemmistoliitto, 20

Oma esittely

26-vuotias toiminnanjohtaja Rovaniemeltä, tasa-arvon ja demokratian puolestapuhuja.Teemoina koulutus, työ, toimeentulo ja verotus. Kova tekijä takavasemmalta!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ville Luotola:

Leikkauspolitiikka ei toimi, meidän on nyt elvytettävä taloutta rakentamalla teitä, ratoja, kouluja sekä korjattava julkisia rakennuksia. Meidän on myös tuettava vihreitä innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä sekä koulutettava johtajistoamme viennin kehittämiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ville Luotola:

Palkkaverotuksen korotuksia tärkeämpää on ottaa käyttöön progressio kaikkien tulojen osalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ville Luotola:

Mielestäni tässä vaiheessa Suomen tulee satsata metsiin, aurinkoon, tuuleen ja muuhun uusiutuvaan energiaan. Vesivoiman suhteen uusi rakentaminen on huono vaihtoehto, mutta voimme kehittää tekniikkaa ja saada voimaloistamme näin lisää irti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ville Luotola:

Suomen tulee tehdä kaikkensa, että näiden käytöstä luovutaan. Tilalle on luotava kotimaisen bioenergian tuotantoa. Näistä yllämainituista viimeisenä lopetetaan turpeen käyttö, koska sen työllistävyys Suomessa on parhaalla tolalla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ville Luotola:

Julkinen sektori ei todellakaan ole liian suuri, ongelmat ovat syntyneet äkillisistä muutoksista yksityisen sektorin puolella. Kukaan Suomen valtiojohdossa ei voinut arvata Nokian johdon tekemiä virheitä etukäteen saati totaalista pysähtymistä eurooppalaisessa taloudessa. Nyt meidän on oltava julkisin investoinnein mukana nostamassa Suomi ja Eurooppa takaisin jaloilleen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ville Luotola:

Kielitaito antaa avaimia käteen tuleville sukupolville. Heille pitää kuitenkin antaa mahdollisuuksia valita kielivalikoimaansa enemmän. Ruotsin kielen opetusta on tarjottava kaikille ja se on mahdollisuuksien mukaan voitava aloittaa jo viidennellä luokalla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ville Luotola:

Yleisesti ottaen pakolla ei rakenneta parempaa yhteiskuntaa. Mikäli työpaikka ei tarjoa esimerkiksi valmistuneelle ihmiselle minkäänlaista työkokemusta hänen omalle alalleen, on vaikea perustella, miksi työhön pitäisi hypätä?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ville Luotola:

Ihmisen on mielestäni voitava itse tehdä ratkaisunsa hoivapalveluistaan. Varallisuudella hän voi ostaa palveluita, mikäli haluaa. Pakkoa siihen ei kuitenkaan voida osoittaa, kaikille on tarjottava arvokas vanhuus. Varallisuusvero sen sijaan on palautettava.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ville Luotola:

Ravintoloiden sääntöviidakkoa on mielestäni vapautettava, mutta valvontaa toisaalta kiristettävä. Näin voisimme saada alalle uusia yrittäjiä, jotka pääsisivät ravintolan perustamiseen kiinni helpommin kuin nykyisin ja mahdollisesti siirtäisimme osan nykyisestä kotona juotavasta alkoholista ravintoloissa juotavaksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ville Luotola:

En ymmärrä mitä hyötyä on pakkoliitoksista. Hallinnon ja palveluiden siirtämisellä suurempiin keskuksiin lähinnä vain tuhotaan maaseutua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ville Luotola:

Työstä on maksettava elämisen mahdollistava palkka, sitä varten meillä on työehtosopimukset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ville Luotola:

Kyllä Suomi on pidettävä asuttuna ja ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa Suomesta. Keskussairaalaa ei Savukoskelle saa, mutta vastapainona tulee luonnonrauha ja erämaan rauha. Valtiolla on oltava varaa tukea perustason palvelut kaikkialle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ville Luotola:

Sote-uudistuksen tärkeimpiä asiakohtia tulisi olla, että kaikille turvataan hyvät sote-palvelut ja julkisen tuen asteittainen lopettaminen yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ville Luotola:

Sote-uudistuksessa vallan on säilyttävä kansanvalitsemilla poliittisilla päättäjillä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ville Luotola:

Täysin vapaata hintakilpailu ei saa olla, koska järkyttävän korkeita ylätason hintoja täytyy seurata. Sellaisia näkee useissa maissa, joissa hintakilpailu on täysin vapaata.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ville Luotola:

EU:n suurin haitta Suomelle on se, että sitä on rakennettu koko ajan käytännössä ainoastaan talousnäkökulmasta. Mikäli EU:ta jatkossa rakennetaan enemmän sosiaalisista näkökulmista, niin sillä on suuri potentiaali.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ville Luotola:

Rahoitusmarkkinavero on hyvä lähtöaskel siihen, että verotus on oikeasti tasapuolinen. Rahan liikkeitä kevyesti verottamalla voidaan kerätä hyvä potti varoja esimerkiksi sosiaalisiin uudistuksiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ville Luotola:

EI NATOLLE!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ville Luotola:

Mielestäni on hyvin tarkkaan pohdittava, mihin tällä hetkellä sijoitetaan valtion varoja. Myös armeijan toimintaa on pohdittava tarkkaan ja sitä on uudistettava tehokkaampaan suuntaan. Rahaa ei kuitenkaan tule missään nimessä törsätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ville Luotola:

Mikäli työnantajalla on asiat kunnossa, hän voi mielestäni tuoda työntekijöitä Suomeen vapaammin. Mikäli on aiempia rikkomuksia ulkomaisen työvoiman käytössä, on tarkkaan pohdittava, tuleeko tällaisen yrittäjän saada tuoda uusia työntekijöitä Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ville Luotola:

Tämä ei vaadi mielestäni minkäänlaista perustelua, tasa-arvo.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ville Luotola:

Kotikunnassani on tosin jo vastaanottokeskus, joka tuo elävyyttä kaupunkiin. Samaan aikaan tulisi tosin kehittää kotouttamista ja maahanmuuttajakoulutusta. Tällä hetkellä kielikurssit täynnä, jolloin kotoutuminen on todella vaikeaa!

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ville Luotola:

Kuri on raaka sana. Koulut olisivat parempia, jos luokkakoot olisivat pienempiä ja opetukseen käytettävät resurssit kunnossa. Samalla koulut voisivat olla suuremmissa määrin mukana myös kotien kasvatustyön tukemiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ville Luotola:

Näistä minulle tärkein on koti ja isänmaani on koko maailma. Reissatessa ja ulkomailla työskennellessäni olen aina välillä kaivannut Suomea ja ennen kaikkea suomen kieltä sekä kulttuuria. Uskontoa en niinkään. Mielestäni parhaimman arvopohjan politiikalle tarjoaa solidaarisuus ja kaikkien meidän yhteisen edun ajaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ville Luotola:

Julkisia palveluita pitäisi palauttaa entistä enemmän julkisten palvelutuottajien tuotettavaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ville Luotola:

Leikkauspolitiikka ei toimi. Jatkuvat julkiset leikkaukset ampuvat valtiota jalkaan ja estävät juoksuun lähdön, kun talous jälleen nousee.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ville Luotola:

Suuret tuloerot hidastavat yhteiskunnan kehitystä ja aiheuttavat yhteiskuntarauhan rikkoutumista. Ihmisten lahjakkuus ja ahkeruus voidaan palkita tukemalla heidän innovaatioitaan ja yritteliäisyyttään sekä luomalla mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ville Luotola:

Nykyisen kaltaisten sosiaalietuuksien tilalle luotava perustulomalli kehittää yhteiskuntaa entisestään, kunnes siihen päästään, on meidän ylläpidettävä nykyiset palvelumme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ville Luotola:

Dollareita ja euroja ei valitettavasti voi syödä. Meidän on keskityttävä ympäristöasioiden hoitoon sekä luotava työpaikkoja ja talouskasvua vihreillä investoinneilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ville Luotola:

Ympäristön hyvän tilan ylläpitäminen on Suomelle ensiarvoisen tärkeää. Puhdas luonto on meille valttikortti tulevaisuuteen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset