KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marko Varajärvi, Vasemmistoliitto, 28

Oma esittely

Olen 43-vuotias työläisperheen kasvatti. Tervolasta kotoisin oleva äitini työskenteli siivoojana, Tornion Könölästä kotoisin oleva isäni hitsaajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. He viettävät nykyisin eläkepäiviään Torniossa. Torniossa kävin yläasteen ja lukion, filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisterin opinnot tein Jyväskylässä. Olen ollut eduskunnassa avustajana Unto Valppaan ja silloisen alue- ja kuntaministeri Martti Korhosen avustajana vuosina 1999-2003. Ay-taustani on minulle tärkeä, olin AKT ry:n keskustoimistolla työehtotoimitsijana 2003-2007. Ennen valintaani Vasemmistoliiton puoluesihteeriksi työskentelin Lapin liitossa kehittämisjohtajana. Tuolloin perehdyin alue- ja kehittämispolitiikkaan. Pirttini on edelleen Kemissä. Olen kihloissa Outin kanssa, esikoisemme syntyy maaliskuun lopulla. Viihdyn niin punttisalilla kuin kirjojenkin parissa. Olen luonteeltani avoin, oppivainen ja ahkera.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marko Varajärvi:

Velkaantuminen on pidemmällä aikavälillä käännettävä laskuun, mutta nyt tarvitaan uusien leikkausten sijaan investointeja, jotta saadaan lisää työtä ja toimeentuloa sekä talouden rattaat pyörimään. Palveluja ja etuuksia ei enää voida leikata pieni- ja keskituloisilta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marko Varajärvi:

Raskaan teollisuuden ystävänä olen valmis pitämään auki kaikkia energiaratkaisuja, ml. ydinvoiman, Se on ylimenokauden ratkaisu ja suhtaudun lähtökohtaisesti kriittisesti lisärakentamiseen. Kuitenkin jos energiatarve tulevaisuudessa lisääntyy, katson, että ydinvoiman tulee olla edelleen yksi osa monipuolista energiaratkaisua.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marko Varajärvi:

Monipuolinen energiapaletti on syytä säilyttää jatkossakin, turpeella on vahva työllistävä vaikutus ja esim. Tornion Röyttään rakennettava nesteytetyn maakaasun LNG-terminaali on vahva satsaus tulevaisuuteen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marko Varajärvi:

Opettajat, sairaanhoitajat, poliisit, rajavartijat, sotilaat, tullivirkailijat, kuntien työntekijät ym. julkisen sektorin työntekijät tekevät arvokasta työtä. Olen JHL:n jäsen ja lähtökohtaisesti kannatan julkisesti tuotettuja palveluja. Se ei tarkoita sitä, etteikö hallinnossa olisi joitain päällekkäisyyksiä, joita voisi poistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marko Varajärvi:

Olemme kaksikielinen maa ja on tärkeää, että ruotsin kieli säilyy oppiaineena jatkossakin. Itse olen oppinut ruotsin kielen jo hiekkalaatikolla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marko Varajärvi:

Ei sekään ole oikein, että henkilö, joka on opiskellut pitkälle, pistetään tekemään täysin hänen ammattiin kuulumatonta työtä. Säännökset ovat nykyisellään aika hyvällä tasolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marko Varajärvi:

Suurituloisten eläkeläisten verotusta pitää kiristää, sitä kautta he osallistuisivat nykyistä enemmän hoivapalvelujen kustantamiseen. Varallisuusvero tulee palauttaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marko Varajärvi:

Uudella Vasemmistoliiton kehittämällä kolmiportaisella hallintomallilla tarve kuntaliitoksiin vähenee ja iso osa kuntien nykyisistä tehtävistä siirretäisiin aluehallinnolle. Kuntaliitoksien tarve on etelässä suurempi kuin pohjoisessa, esim. Inarin kunnan kokoiselle alueelle mahtuu helposti yli 50 kuntaa Etelä-Suomessa. En kannata pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marko Varajärvi:

Työehtosopimukset muodostavat minimitason, niiden alle ei saa mennä. Päinvastoin, kaikkein alimpia palkkoja tulee korottaa, jotta työllä tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marko Varajärvi:

Aluepolitiikan tehtävänä tulee olla se, että kaikkialla Suomessa on hyvä asua ja vanheta. Myös palvelut tulee tarjota tasapuolisesti, asuinkuntaan katsomatta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marko Varajärvi:

Palvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marko Varajärvi:

Sote-uudistusta tulee arvioida siitä näkökulmasta, miten palveluita pystytään jatkossa tuottamaan leveämmin hartein, jotta palveluiden saatavuus ja laatu pystytään turvaamaan tasapuolisesti ympäri Suomen. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kuntien rooli pienenee. Tärkeää on, että sote-uudistusta seurataan tarkkaan kun se astuu voimaan ja mahdolliset valuviat korjataan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marko Varajärvi:

AKT:ssä puolustin vahvasti taksilupien tarveharkintaa ja se on hyvä ja toimiva järjestelmä, josta ei tule luopua. Ruotsissa tarveharkinnasta luopuminen johti suuriin ongelmiin. Samaa virhettä ei tule tehdä Suomessa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marko Varajärvi:

En ole Nato-haukka. Suomen pitää pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja Venäjän kanssa on oltava hyvät ja luottamukselliset välit. Ruotsin kanssa tehtävää sotilaallista yhteistyötä voidaan tiivistää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marko Varajärvi:

Itsenäinen uskottava puolustuskyky voi tarkoittaa sitä, että maan turvallisuus on hyvällä tolalla. Puolustusvoimien määrärahoja voidaan tarvittaessa korottaa mutta tätä pitää arvioida kriittisesti. Asiaan voidaan palata siinä vaiheessa kun maan talous on elpynyt. Ensisijaisesti pitää huolehtia pieni- ja keskituloisten taloudellisen aseman parantamisesta, koulutuksesta, palveluista ym. Puolustusmäärärahoja on jo karsittu rankalla kädellä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marko Varajärvi:

Suomessa tulee huolehtia siitä, että maamme työttömille saadaan työtä ja toimeentuloa. Työperäinen maahanmuutto ei saa tarkoittaa sitä, että palkkoja poljetaan. Heihin on sovellettava suomalaista työlainsäädäntöä ja maksettava työehtosopimusten mukaista palkkaa ym. Jos työvoiman kotimainen tarjonta ei riitä, voi ulkomainen työvoima täydentää työvoiman tarjontaa ja sitä kautta voidaan työperäistä maahanmuuttoa lisätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marko Varajärvi:

Kyse on ihmisoikeuksista ja siitä, että lain edessä ihmisen pitää olla tasa-arvoinen, seksuaaliseen suuntaukseen katsomatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marko Varajärvi:

Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokaisessa yli kolmessa sadassa Suomen kunnassa olisi jatkossa vastaanottokeskuksia. Pitää kriittisesti toki arvioida, onko nykyinen vastaanottokeskusten määrä riittävä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marko Varajärvi:

Jokaisella poliitikolla on omat arvonsa, jotka pitää tuoda rehellisesti esille. Äänestäjän tehtävänä on valita sellainen ehdokas, joka parhaiten edustaa hänen arvojaan ja koti, uskonto ja isänmaa ovat aika yleisiä arvoja. Itselleni tärkeimpiä arvoja ovat myös mm. heikompiosaisten puolustaminen ja aseman parantaminen, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, hyvinvointi ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marko Varajärvi:

Suuria tuloeroja tulee kaventaa. Lahjakkuutta ja ahkeruutta ei voida tällä tavoin rinnastaa tuloeroihin. Kaikkein rikkaimpien tulot lähtivät irtoamaan muista tuloluokista v. 1991 porvarihallituksen toimesta. Siksi pääomatulot tulee jatkossa verottaa progressiivisesti samalla tapaa kuin ansiotulot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marko Varajärvi:

Palveluista ei pidä leikata, päin vastoin, palveluja tulee vahvistaa. Lääkäriin pääsy on vaikeampaa julkisessa terveydenhuollossa kuin esim. työterveyshuollon piirissä olevilla. Rikkaiden pitää nykyistä enemmän osallistua palvelujen rahoittamiseen, verotuksen kautta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marko Varajärvi:

Työpaikkoja (esim. kaivokset, paperi- ja terästeollisuus) ja sitä kautta talouskasvua ei kokonaan voida luoda ilman, että ne laisinkaan kuormittaisivat ympäristöä. Esim. Tornion terästehtaalla tehdään terästä pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin muualla maailmassa ja paperin ja kartongin tuotanto Kemissä on myös maailman mittapuussa tehokasta. Tässä suhteessa tuotanto on ympäristöystävällistä, vaikka se tietysti kuormittaakin ympäristöä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marko Varajärvi:

Joka ikisen päätöksen alistaminen ympäristövaikutusten arvioinnille ei ole tarkoituksenmukaista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset