KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Minna Kilpala, Vihreät, 18

Oma esittely

Olen maailmaa positiivisesti katsova kahden lapsen äiti, poliitikko ja projektipäällikkö. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (Jyväskylän yliopistosta) ja alana on tietotekniikka. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja siksipä olen aloittanut jatko-opintoni, tavoitteenani valmistua tällä vuosikymmenellä filosofian tohtoriksi. Töissä olen IT-alalla, jossa siis työskentelen projektipäällikkönä. Olen tehnyt sitä jo jonkin aikaa. Siksipä väitöskirjanikin käsittelee projektin hallintaa. Vaalikampanjani teemat ovat: - Avoin tietoyhteiskunta, jossa yksilön oikeudet on kuitenkin suojattu. - AY asiat, erityisesti joukkokanneoikeus ja YT lain päivittäminen irtisanomislaista oikeaksi yhteistyölaiksi. - Jatkuva oppiminen, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia uutta ja ylläpitää ammattitaitoaan koko elämänsä ajan. - Ympäristö, säilytetään tämä maapallo vihreänä ja elinvoimaisena lapsillemme ja tuleville sukupolville. Taloutta pitää hoitaa ympäristön ehdoilla, ei ympäristöä liikaa kuluttaen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Minna Kilpala:

Leikkauksia on tehty jo riittämiin, nyt on aika uudistaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Minna Kilpala:

Hyvin ansaitsevat osaavat kiertää verotusta pääomatulojen avulla ja sitä kautta suurituloisten verot ovat pienemmästä päästä. Koko rakennetta pitäisikin muuttaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Minna Kilpala:

Ydinvoima on erittäin kallista ja vaarallista. Sen sijaan meidän tulee panostaa ympäristöystävälliseen energiantuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Minna Kilpala:

10 vuodessa tulee kiire, mutta ilman muuta, tähän suuntaan on mentävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Minna Kilpala:

Ennemminkin tehoton, mutta tuskin sieltä paljoa on varaa pienentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Minna Kilpala:

Kielitaito on mielestäni eduksi, mutta turha pakottaa opiskelemaan kieltä, jos sitä ei koskaan tarvitse.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Minna Kilpala:

En ymmärrä väitettä :(

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Minna Kilpala:

En tiedä pakosta, mutta nykyistä rakennetta on syytä keventää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Minna Kilpala:

Palkalla pitää voidaa elää, eikä Suomen työvoimakustannukset ole Euroopassa mitenkään korkeat.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Minna Kilpala:

Miksi ihmeessä pitäisi?

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Minna Kilpala:

Pitää muistaa, että julkisilla palveluilla on velvoitteita, joita yksityisellä ei ole.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Minna Kilpala:

Eihän kaikki sote-palvelut nytkään ole kunnalla, mistä johtuu myös ongelmia. Tällä hetkellä kuntalaiset eivät ole tasa-arvoisia, koska kuntien kyvyssä järjestää näitä on eroja. Mielestäni sote-palvelut pitäisi järjestää kaikkialla samoin, mutta demokratian toteutuminen niissä pitää ensin varmistaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Minna Kilpala:

Suomen taksikäytäntö on käyttäjän kannalta helppo, ulkomailla taksien käyttö on paljon vaikeampaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Minna Kilpala:

Vaikka jotkin EU:np päätökset ovat olleet huonoja Suomen näkökulmasta, mielestäni meidän on kuitenkin ollut paljon parempi olla mukana EU:ssa. Itse ainakin arvostan EU:n tuomaa vapautta EU:n sisällä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Minna Kilpala:

Finanssivalvontaa tarvitaan lisää

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Minna Kilpala:

Haluan pitää Suomen edelleen puolueettomana, korkeintaan EU:n yhteistyössä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Minna Kilpala:

Työvoimaa tarvitaan koska Suomi ikääntyy

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Minna Kilpala:

En ymmärrä, miksi näin ei olisi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Minna Kilpala:

Palattaisiin siis menneisyyteen? Ei kiitos.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Minna Kilpala:

Uskonto ei missään nimessä muodosta hyvää arvopohjaa poliitiikalle. Uskonnon vuoksi on sodittu ja edelleen soditaan aivan liikaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Minna Kilpala:

Pitää mennä sen mukaan, mikä sopii tilanteeseen ja on järkevää. Tällainen vastakkain asettelu pitäisi lopettaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Minna Kilpala:

Leikkaukset voivat tulla lopulta paljon kalliimmaksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Minna Kilpala:

Kohtuulliset tuloerot kannustavat, mutta suuret tuloerot eriarvoistavat ja vievät pohjaa yhteiskunnan hyvinvoinnilta. Yksi Suomen menestystekijöitä on nimenomaan ollut kohtuulliset tuloerot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Minna Kilpala:

Se, miten palvelut nyt tuotetaan on liian raskasta eli toimintatapoja pitää kehittää ja keventää, palvelut itsessään eivät ole.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Minna Kilpala:

Talouskasvun pitää tapahtua ympärsitön ja ihmisten ehdoilla, ei toisin päin. Ehdotettu ajatusjuoksu johtaa aivan karmeaa lopputulokseen. Voi vaan miettiä, mitä kaikkea yritykset olisivat tehneet ympäristölle, jos sitä ei olisi rajoitettu. Mahtaisikohan meillä olla mitään nykyisenkaltaista ympäristöä edes jäljellä?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset