KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaisa Peltonen, Vihreät, 22

Oma esittely

Olen 30-vuotias kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Jyväskylästä. Koulutukseltani olen luokanopettaja, ja työskentelen tällä hetkellä projektityöntekijänä ja joogaohjaajana. Edistän ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia toimimalla aktiivisesti järjestöissä sekä pienyrittäjänä. Tärkeimmät teemani ovat uudistuva työelämä, koulutus ja kestävät liikenneratkaisut. Työelämää voidaan uudistaa esimerkiksi kehittämällä perustuloa ja tukemalla yrittäjiä erityisesti alkutaipaleella. Koulumaailma ja oppimisympäristöt kaipaavat tuuletusta ja tulevaisuusajattelua; oppijoiden tarpeet on pystyttävä huomioimaan nykyistä paremmin. Liikennepolitiikan painopiste tulee siirtää kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja liikkuvien palveluiden kehittämiseen. Arvostan ihmisten välistä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Minulle on tärkeää, että teemme kestäviä valintoja ympäristön ja ihmisen parhaaksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaisa Peltonen:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta se ei voi tapahtua heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella. Taloutta on ensisijaisesti tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaisa Peltonen:

Verotuksen tulee olla edelleen progressiivista. Verotusta tulee kiristää ennemminkin pääomatuloissa sekä ympäristölle haitallisissa toiminnoissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaisa Peltonen:

Ydinvoiman sijaan meidän tulee lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja panostaa energiatehokkuuteen. Suomi tarvitsee lisää uuden sukupolven energiamuotoja kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä bioenergiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaisa Peltonen:

Suomen tulee siirtää energiapolitiikan painopiste kestävälle pohjalle. Uusiutuvien energiamuotojen, energiansäästön ja tällä hetkellä käytössä olevan ydinvoimakapasiteetin avulla voimme luopua ympäristölle haitallisista energiamuodoista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaisa Peltonen:

Julkisen sektorin tulee olla vahva ja järjestää tasapuolisesti kaikille peruspalvelut. Julkista sektoria tulee kuitenkin kehittää ja tehostaa. Yksityinen puoli on hyvänä lisänä, mutta ei voi korvata julkista sektoria erityisesti hyvinvointipalveluiden kohdalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaisa Peltonen:

Kielten opiskelussa tulee painopiste siirtää vahvemmin käytännön kielitaidon rakentamiseen ja kulttuurien kohtaamiseen. Ruotsin kielestä tulee osata perusteet, mutta valinnanvapautta on lisättävä. Ruotsin sijaan voisi valita myös venäjän tai muun kielen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaisa Peltonen:

Työn tulee olla mielekästä ja kannustavaa. Pakko ei ole kannustin. Työllisyyttä voidaan lisätä tehokkaammin ja kestävämmin kehittämällä sosiaaliturvaa kannustavampaan ja tasapuolisempaan suuntaan esimerkiksi perustulon avulla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaisa Peltonen:

Yhteiskunnan tulee tarjota peruspalvelut kaikille tasapuolisesti. Vanhus, jolla on varakkuutta voi omaehtoisesti hyödyntää varallisuuttaan oman elämän hyvinvoinnin lisäämiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaisa Peltonen:

Työelämään tarvitaan joustavuutta kunhan työntekijöiden oikeuksista pidetään huolta niin ravintola-alalla kuin muillakin aloilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaisa Peltonen:

Kuntakenttää tulee yhdenmukaistaa ja kehittää vapaaehtoiselta pohjalta. Kuntaliitokset eivät ole itseisarvo, mutta joissain tapauksissa on järkevämpää yhdistää kaksi kuntaa, esimerkiksi toimivamman yhdistyskuntarakenteen vuoksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaisa Peltonen:

Työehtosopimukset pitävät huolta työntekijöiden oikeuksista eikä pienipalkkaisia aloja kaivata enää lisää. Työllisyyttä voidaan lisätä tehokkaammin kehittämällä muun muassa sosiaaliturvaa kannustavampaan suuntaan ja tukemalla yrittäjyyttä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaisa Peltonen:

Suomessa tulee voida asua missä tahansa. Palveluita ei voida kuitenkaan järjestää täysimääräisesti kaikkialla tässä taloustilanteessa. Palveluita voitaisiin järjestää paremmin uuden teknologian avulla ja panostaa liikkuvien palveluiden kehittämiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaisa Peltonen:

Hyvinvointipalvelut tulee järjestää pääasiallisesti julkisen puolen kautta, jotta palvelut voidaan tarjota tasapuolisesti kaikille. Yksityiset terveyspalvelut toimivat hyvänä ja tarvittavana lisänä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaisa Peltonen:

Kuntayhtymissä tulee kunnille taata mahdollisuus vaikuttaa oman alueen terveyspalveluiden tuottamiseen. Demokratian tulee toimia myös sote-uudistuksen jälkeen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaisa Peltonen:

Taksilupien avulla taksipalvelut ovat Suomessa turvallisia ja luotettavia. Taksipalveluita voidaan kehittää eteenpäin kunhan hinnat säilyvät kohtuullisina ja tasapuolisina niin pääkaupunkiseuduilla kuin syrjäisemmillä seuduilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaisa Peltonen:

EU:n kautta pääsemme mukaan yhteiseen päätöksentekoon. Euroopan unioni ei kuitenkaan ole vielä valmis ja sitä tulee kehittää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaisa Peltonen:

EU:n laajuinen rahoitusmarkkinavero ei riitä vaan sen tulisi olla kansainvälinen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaisa Peltonen:

Maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja Natoon liittyminen ei tilannetta liennytä. Meillä tulee olla uskottava puolustus, olimme sitten Natossa tai emme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaisa Peltonen:

Puolustusvoimien toimintaa tulee kehittää ja tehostaa. Yhteistyön avulla saamme aikaan suurempaa hyötyä kuin vain toimimalla yksin. Eurooppalaista ja pohjoismaista yhteistyötä tulee tiivistää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaisa Peltonen:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja moninaisuutta kulttuuriimme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaisa Peltonen:

Tasa-arvo toteutuu vasta kun oikeudet ovat yhtäläiset kaikilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaisa Peltonen:

Avoimessa ja suvaitsevaisessa Suomessa vastaanottokeskus voidaan perustaa mille tahansa paikkakunnalle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaisa Peltonen:

Kouluissa suorituskeskeisyydestä on siirryttävä tulevaisuuden- ja arkitaitojen vahvistamiseen. Perinteiseen kuriin meillä ei ole palaamista, mutta toimintaa voidaan jäntevöittää. Turvallinen oppimisympäristö syntyy yhteistyöllä ja molemminpuolisella kunnioituksella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaisa Peltonen:

Perheyhteisö, jokaisen oma vakaumus ja suomalaisuus luovat vakaan pohjan elämälle. Uskonto ja valtio tulee kuitenkin erottaa toisistaan. Valtion tulee toimia neutraalina toimijana erilaisten vakaumusten keskellä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaisa Peltonen:

Yritykset tulee ottaa mukaan yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Peruspalvelut hyvinvointipuolella tulee kuitenkin järjestää pääasiassa julkisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaisa Peltonen:

Veroja voidaan korottaa pääomatulojen ja ympäristölle haitallisten toimien kohdalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaisa Peltonen:

Tuloerojen kaventaminen on parasta sosiaalipolitiikkaa. Aito lahjakkuus ja ahkeruus ei kaipaa palkinnoksi vain rahaa. Yhteiskuntavastuu kuuluu myös varakkaille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaisa Peltonen:

Julkista sektoria tulee kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa. Muun muassa perustuloa kehittämällä voimme tehdä sosiaaliturvasta kannustavamman ja tasapuolisemman kaikille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaisa Peltonen:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulee tapahtua ympäristön ehdoilla. Yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen toiminta takaa kestävän kasvun.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaisa Peltonen:

Puhdas ympäristö takaa ihmisille elämän tulevaisuudessa. Taloudellinen kasvu ei myöskään mahdollistu ilman puhtaita ja laadukkaita luonnon raaka-aineita.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset