KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Liisa Kuparinen, Vihreät, 19

Oma esittely

Olen tietojärjestelmätieteen väitöskirjaa viimeistelevä IT-alan yrittäjä. Minulle tärkeää on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, eläinten hyvinvointi, yhtäläinen huolenpito yhteiskunnan jokaisesta jäsenestä, ja pienyrittäjyyden tukeminen. Jaan elämäni puolison ja rakkaiden löytökoiriemme kanssa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Liisa Kuparinen:

Suomen taloustilanne on huolestuttava. Syksyllä toteutunut Suomen luottoluokituksen laskeminen jo kertoo, että suunnan on muututtava. Suomi on selvinnyt vaikeista ajoista ennenkin ja niin selviämme nytkin. Lisävelkaantuminen on kuitenkin kestämätöntä. Sen sijaan pyritään lisäämään työllisyyttä mm. työllistämisen esteitä poistamalla, yrittäjyyden kynnystä madaltamalla ja työhyvinvointiin panostamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Liisa Kuparinen:

Verotuksen tulee olla progressiivista. On oikein ja kohtuullista, että he, joilla taloudelliset mahdollisuudet antavat myöten, maksavat veroja enemmän ja huolehtivat näin osaltaan niistä, joilla on taloudellisesti heikommat kortit käsissään. Tuloerot ovat jo nyt kasvaneet Suomessa liikaa. Tulee puuttua myös käytäntöön ansiotulojen muuttamisesta pääomatuloiksi edullisemman verotuksen perässä. Täytyy olla kuitenkin tarkkana progressiivisuuden rajoista - Suomen verotus on jo huippukorkea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Liisa Kuparinen:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Venäjä-riippuvaisuus energiansaannissa on riski. Tulevien sukupolvien, luonnon ja eläintenkin vuoksi on syytä panostaa ympäristöystävällisiin, uusiutuviin ja turvallisiin energiamuotoihin. Myös energiatehokkuuteen tulee panostaa. Nykyiset ydinvoimahankkeet ovat jo maksaneet huomattavan paljon alkuperäissuunnitelmia enemmän ja valmistuminen on viivästynyt.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Liisa Kuparinen:

Uusiutuvien energiamuotojen (bioenergia, tuulivoima, vesivoima, aurinkoenergia) osuutta tulee kasvattaa huomattavasti nykyisestä. Ympäristölle haitallisten ja turvallisuudeltaan riskialttiiden energiamuotojen käyttöä tulee vähentää. Vihreiden tavoiteohjelman mukaisesti energiatehokkuutta tulee parantaa vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja biomassan sekä muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisätä ekologisesti kestävästi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Liisa Kuparinen:

On hyvä, että julkinen sektori vastaa Suomessa paljosta (valtion ja kuntien toiminnan lisäksi osin mm. sosiaaliturva, terveydenhuolto, oikeuslaitos, poliisi, puolustusvoimat, koulutus, tiedotus). Valtio on eri tavoin vastuussa yhdenvertaisten palveluiden tuottamisesta kuin yksityinen sektori olisi. Suomi hyvinvointivaltiona pohjaa siihen, että verotuksella tuotetaan tärkeät palvelut yhtä lailla jokaisen saataville. Näen, että tämä on hyvinvoinnin kannalta turvallisin tapa toimia jatkossakin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Liisa Kuparinen:

Laajasta kielten opettamisesta ei tule luopua, mutta ruotsin kielelle voidaan tarjota vaihtoehto, esimerkiksi venäjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Liisa Kuparinen:

Kysymys tuntuu olettavan, että yleinen työstä kieltäytyminen on todellinen pelko. Todellisempi pelko on kuitenkin se, ettei työpaikkoja ole. Luodaan ensin työpaikkoja. On myös tärkeää muokata sosiaaliturvajärjestelmämme sellaiseksi, että se ei rankaise työn vastaanottamisesta mm. opiskelijoita, sairaita ja työttömiä. Perustulo tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Liisa Kuparinen:

Lähtökohtaisesti vanhuuden hoivapalvelut eivät saa olla riippuvaisia ihmisen varallisuudesta. Kaikille kuuluu arvokas vanhuus, jossa huolenpitoa saa, kun sitä tarvitsee.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Liisa Kuparinen:

Nykyinen tilanne on kohtuullinen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Liisa Kuparinen:

Kuntaliitoksista ei ole yksiselitteisen positiivisia kokemuksia. Pienet kunnat ovat yhdistymisissä menettäneet tärkeitä palveluitaan: kouluja, terveyskeskuksia ym. eikä talouden suuntaa ole silti saatu muutettua. On tärkeää, että myös syrjäkylillä säilyvät mahdollisuudet mielekkääseen elämään. Suuruuden ekonomiassa on riskinsä. Suurissa kuntaorganisaatioissa on paljon turhaa byrokratiaa, jota pienet ovat ketteryydellään voineet välttää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Liisa Kuparinen:

Ei missään nimessä. Työehtosopimuksia tulee kunnioittaa. Esimerkiksi palvelualoilla TES:n minimipalkat eivät ole liikaa pyydetty. Suurituloisilla on paremmin varaa palkanalennuksiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Liisa Kuparinen:

Asumisen edellytysten tulee olla kohtuullisella tasolla koko Suomen alueella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Liisa Kuparinen:

On erittäin tärkeää, että julkisten terveyspalveluiden toimintaedellytykset palautetaan sille tasolla, että kansalaiset saavat julkisin varoin tuotettuina palveluina laadukasta, asiantuntevaa, ihmistä kunnioittavaa ja tarpeet kohtaavaa hoitoa terveyden kannalta riittävän nopeasti. Julkisten terveyspalveluiden resurssit pitää turvata nykyistä huomattavasti paremmin. Palveluiden tuottamiseen yksityisellä sektorilla liittyy riskejä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Liisa Kuparinen:

Päätöksentekoa ei saa koskaan viedä kovin kauas niistä, joita päätökset koskevat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Liisa Kuparinen:

Täytyy huolehtia siitä, että kilpailun vapauttaminen ei heikennä taksin saatavuutta kohtuuttomasti hiljaisinakaan aikoina tai haja-asutusalueilla ja että taksimatkustaminen säilyy turvallisena.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Liisa Kuparinen:

Vaatisi toimiakseen käyttöön ottamisen koko EU:n alueella.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Liisa Kuparinen:

Nato-optio on syytä pitää mielessä, mutta tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, että se toisi Suomelle enemmän hyötyjä tai säästöjä kuin sotilaallisia riskejä ja kustannuksia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Liisa Kuparinen:

Viime aikojen tapahtumien valossa on puolustuksesta säästäminen ollut riski.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Liisa Kuparinen:

Työperäinen maahanmuutto on tarpeen etenkin niillä aloilla, joille suomalaisia on vaikea saada työllistymään. Työolojen ja palkkauksen tulee olla kohtuulliset kaikilla aloilla ja huonosti työntekijöitä houkuttelevien alojen arvostusta tulee lisätä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Liisa Kuparinen:

Ehdottomasti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Liisa Kuparinen:

Asiaa täytyy punnita monelta kannalta. Mitään ei tule torjua pelon, tietämättömyyden tai ennakkoluulojen vuoksi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Liisa Kuparinen:

Uskon kohtuullisiin rajoihin ja rajoista kiinni pitämiseen, mutta erityisesti arvostuksen, luottamuksen ja positiivisen palautteen voimaan lasten ja nuorten kasvatuksessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Liisa Kuparinen:

Nykyään haluaisin lisätä joukkoon solidaarisuuden, rakkauden, hyväksynnän, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lähimmäisyyden...

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Liisa Kuparinen:

Ei. Kuten aiemmin olen todennut, täytyy julkisen puolen resurssit palauttaa riittävälle tasolle, jotta jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus saada tarvittaessa palvelua laadukkaasti, turvallisesti, arvostetusti ja riittävällä nopeudella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Liisa Kuparinen:

Tuloerot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Läpinäkyvyys palkkauksessa ja sen perusteissa on tärkeää, jotta perusteettomia ja kohtuuttomia palkkaeroja ei synny.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Liisa Kuparinen:

Esimerkiksi terveyspalvelut kyllä maksavat, mutta mm. kasvavan hyvinvoinnin, työkyvyn ja jaksamisen myötä myös maksavat hyvässä suhteessa kulujaan takaisin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Liisa Kuparinen:

Toista puolta pois sulkevaa ristiriitaa ei ole. Aina voidaan ottaa huomioon molemmat ja tehdä tarvittaessa kompromisseja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Liisa Kuparinen:

Ilman muuta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset