KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Susiluoma, Vihreät, 26

Oma esittely

Maaseutututkija (FT), yrittäjä, kansalaisaktiivi, luonnonsuojelija, teatteritekijä, jolla on sydämenasianaan maaseutu, luonto, teatteri, luontomatkailu ja vanhusten hoito! - JY/Chydenius Instituutti 1991-2004 - Luonnonsuojeliitto (hallitus 1995-2007, PJ 2005-7, Jkylä 2012-) - Ekointernet Oy/GPS-retket 2007- - Ohjaaja, näyttelijä (JKL Kansannäyttämö, Huoneteatteri, ym)

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Susiluoma:

Perustulo kautta pätkätyöt kunniaan ja homekoulujen korjaus ym julkinen investointi voi hetkellisesti nostaa velkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Susiluoma:

Lisäisin todella paljon ansaitsevien verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Susiluoma:

Pienen maan ja koulutetun kansan kannattaa panostaa tulevaisuuden energiamuotoihin eli uusiutuviin, eikä niihin joista vääjäämättä joudutaan irtautumaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Susiluoma:

Näin nopealla aikataululla tuskin päästään kokonaan eroon kaikista. Hyvä tavoite!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Susiluoma:

Julkinen sektori voi pienentyä vain turhaa byrokratiaa vähentämällä ja esim. perustuloon siirtymällä, mutta se voi myös yhdeltä osalta kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Pienennystavoite itseistarkoituksena on turhan mekaaninen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Susiluoma:

Ruotsin asema toisena virallisena kielenä tulee kuitenkin turvata ja sitä kautta kannustaa ruotsin opiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Susiluoma:

En tunne käytäntöä tarkalleen tällä hetkellä, mutta tietenkin pitää olla hyvät perustelut kieltäytyä työstä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heikki Susiluoma:

Tämä on kolmannen sektorin ennaltaehkäisytyöhön mukaan ottamisen lisäksi niitä konsteja, joilla kasvava vanhusten määrä ei aiheuta kohtuuttomia paineita julkiselle taloudelle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heikki Susiluoma:

En koe asiaa ongelmaksi ja nähdäkseni hyvin asiansa hoitavat ravintolat saavat joustoja mm. matkailutapahtumien ym. vuoksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Susiluoma:

Kuntien tehtävien ja talouden koko pitää suhteuttaa oikein ja sos. terv. asiat laajemmille yksiköille. On satoja pieniä ja isoja asioita, jotka hoituvat hyvin pienelläkin yksiköllä. Mekaaninen tuijottaminen määrään vie ihan harhateille!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heikki Susiluoma:

Asiantuntijan mukaan näin toimitaankin jo monessa yrityksessä eli tiukan paikan tullen palkat joustaa, että yritys pysyy pystyssä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Susiluoma:

Suomalainen biotalous tarvitsee tulevaisuudessa toimivan infran ympäri maata ja perustulon avulla voidaan vapauttaa innovatiivisiä ihmisiä muuttamaan maalle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heikki Susiluoma:

Mitä tarkoittaa samanlaiseen asemaan?? Kannatan julkisen terveydenhuollon kunnossa pitämistä, jota täydennetään tarpeen vaatiessa yksityisillä palveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heikki Susiluoma:

Kunnallista päätöksentekoa tarvitaan kansalaisten perusoikeuksia turvaamiseksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heikki Susiluoma:

Jos kuljettajien ajotaidot yms. on kunnolla kontrollissa ja autot kunnossa, niin miksi rajoittaa elinkeinoa (tätä yhtä)?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heikki Susiluoma:

Vaikea mitata, mutta tällä hetkellä EU:sta eroaminen todennäköisesti toisi enemmän haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Heikki Susiluoma:

Tämä pitäisi ehdottomasti olla koko Unionin alueella voimaan tuleva järjestelmä. Niin kauan kuin esim. Iso Britannia ei lähde mukaan, niin vero on tehoton. Siitä pitää kuitenkin pitää ääntä ja vaatia jotain systeemiä spekuloinnin verottamiselle!

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heikki Susiluoma:

Natoon liittyminen on (puolustusvoimien komentajan luennon mukaan) kallis operaatio, eikä takaa vielä mitään, koska Natojoukkoja ei ole olemassa vaan muista maista pitäisi tulla sotilaita Suomea puolustamaan. En halua lähettää ketään puolustamaan esim. Turkkia ja pelkään, että Natojäsenyys heikentää puolustustahtoa. Lisäksi Nato on enimmäkseen USA:n operaatioiden turvaaja ja seuraukset voivat räjähdellä Helsingin kaduilla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heikki Susiluoma:

Tässä vaiheessa, mutta säästöjä voisi etsiä yhteistyöstä Ruotsin kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heikki Susiluoma:

Uskon että Suomi hyötyy jonkin verran laajemmasta työperäisestä muutosta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heikki Susiluoma:

Tämä on tasa-arvokysymys ja tutkimusten mukaan lapsi voi hyvin myös perheissä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Susiluoma:

Oma panos on annettava niin Euroopan, valtion kuin paikallisella tasolla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heikki Susiluoma:

Yleisenä väittämänä suoraan sanottuna absurdi. Opettajille enemmän vapauksia ja työkaluja kurin säilyttämiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heikki Susiluoma:

No huh - ei olis uskonu tällaista kysymystä vielä näkevänsä. Minulle luonto on uskonto ja koti sekä isänmaa. Eli siinä mielessä kyllä, mutta perinteisenä arvona lienevät jotain muuta!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heikki Susiluoma:

Jonkin verran hyvin valikoidusti, mutta esimerkiksi peruskoulua EI, terveydenhuoltoa nykyistä vähemmän jne, tie- ja vesirakennusta - joo, mutta entistä enemmän tarkoittaa jotain täysin rajoittamatonta!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Susiluoma:

Julkisten palveluiden tarpeen vähenemistä pitää edesauttaa esimerkiksi III-sektorin roolia kasvattamalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heikki Susiluoma:

No huh - jo nyt "palkitseminen" on suhteellisen vääristynyttä ja todella tärkeät ammatit alipalkattuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heikki Susiluoma:

Perustulon avulla pitäisi pystyä karsimaan sosiaalietuusten viidakkoa ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla palveluiden tarvetta voi vähentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Susiluoma:

Talouskasvu on poliittisena tavoitteena mennyttä aikaa. Elinvoimainen luonto ja ilmaston lämpenemisen hidastaminen sekä sukupuuttoaallon estäminen ovat tärkeimpiä tavoitteita, jotta ihmiskunta voisi vielä elää 100 vuoden kuluttua!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Susiluoma:

Elinvoimainen luonto ja ilmaston lämpenemisen hidastaminen sekä sukupuuttoaallon estäminen ovat tärkeimpiä tavoitteita, jotta ihmiskunta voisi vielä elää 100 vuoden kuluttua!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset