KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eila Tiainen, Vasemmistoliitto, 110

Oma esittely

Kansanedustaja, Keski-Suomen vaalipiiri

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eila Tiainen:

Kansantaloustieteellisessä tarkastelussa tilanne on nyt huono, koska kysyntää tuotannolle tai investoinneille ei ole. Julkinen kulutus pitää taantumassakin taloutta liikkeellä. Julkisen velkaantumisen kääntäminen laskuun toisi nopeasti laman, niin kuin se toi laman Kreikkaan. Lamaa en halua Suomeen. Valtion velkaa suurempi ongelma Suomelle on yksityinen velka ja se ettei ihmisillä ole varaa hankintoihin. Leikkaukset tarkoittaisivat lisää työttömyyttä ja talouden syöksykierrettä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eila Tiainen:

Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta voidaan hieman kiristää. Hyvin ansaitsevina pidän esimerkiksi kansanedustajia, joiden peruspalkka on 6355 euroa kuukaudessa ja jotka voisivat maksaa hieman nykyistä enemmän ansiotuloveroa. Suurempi ongelma on kuitenkin suurituloisten verokikkailu, jossa tuloja siirretään yritystuloksi alhaisemman veroprosentin toivossa. Veropakolaisuuttakin esiintyy ja ansiota piilotetaan veroparatiiseihin. Tähän korruptioon on puututtava tiukemmin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eila Tiainen:

Ydinvoima on riskeille altis ja toteutuessaan ydinvoimaonnettomuuden seuraukset voivat olla valtavia, vaikka onnettomuusriski olisi pieni. Myös rakenteilla oleva Olkiluodon voimala osoittaa, että ydinvoiman hinta saattaa kohota yllättävänäkin kalliiksi. Sen sijaan on keskityttävä työllistämään Suomea uusiutuvien energianlähteiden rakentamisessa. Jo nyt Keski-Suomessa tuulivoimaloiden rakentaminen työllistää ja uusien energiaratkaisujen kehittäminen on tulevaisuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eila Tiainen:

Kysymyksessä esitetty aikataulu on epärealistinen. Vaikka näiden fossiilisten raaka-aineiden käytöstä pitääkin luopua, on se tehtävä asteittain ja kestävällä tavalla. Olemassa olevia voimaloita ei noin vain, alle kymmenessä vuodessa, korvata vaihtoehtoisilla lämmön ja sähkön tuotantomuodoilla. Esitetyt fossiiliset on kuitenkin korvattava uusiutuvilla energianlähteillä hieman realistisemmalla aikataululla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eila Tiainen:

Julkinen sektori ei ole liian suuri, yksityinen sektori on liian pieni. Talouskasvun aikaansaaminen laman oloissa ei ole mahdollista julkisesta sektorista leikkaamalla. Sen sijaan julkinen sektori on edellytys hyvinvointivaltion toiminalle, koulutukselle, tasa-arvon edistämiselle, terveydenhoidolle, monipuoliselle kulttuurille ja hyvän elämän tulevaisuudelle maassamme. Panostukset esimerkiksi liikenteeseen, vanhusten hoitoon ja homekoulujen korjaamiseen luovat työtä ja kasvua nopeasti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eila Tiainen:

Ruotsin ja Suomen historialliset siteet ovat fakta ja voimavara erityisesti maassamme asuvan suuren ruotsinkielisen vähemmistön takia. Koska perustuslakimme tarjoaa ruotsin kielellä asiointimahdollisuuden, tarvitsemme ruotsinkieltä osaavaa virkakuntaa. Ruotsin osaaminen mahdollistaa myös pohjoismaisille työmarkkinoille hakeutumisen helpommin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eila Tiainen:

Ongelma ei ole työstä kieltäytyminen vaan työn tarjonnan vähäisyys. Työmarkkinoiden toiminnan kannalta on tärkeää, että ihmiset tekevät osaamistaan ja koulutustaan vastaavaa työtä silloin kun sitä on tarjolla. Ei ole syytä sekoittaa markkinoita pakottamalla töihin, jotka eivät vastaa koulutusta ja ammattitaitoa tai ovat kaukana kotipaikkakunnalta. Siirtotyömaat ja hätä-aputyöt ovat köyhän maan historiaa, eikä niitä pidä haikailla. Automaatio vähentää työtä entisestään ja perustulo on esillä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eila Tiainen:

Kaikille tulee tarjota samat hyvät palvelut, rikkaalle tai köyhälle. Siinä on hyvinvointivaltion perusta. Eri asia ovat yksityiset hoivakodit, joihin mielestäni rikkailla on syytä hakeutua, jos he haluavat ja vaihtoehtonsa kokonaan itse maksavat.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eila Tiainen:

Alkoholin tarjoilun säätely ravintoloissa ei ole suuri ongelma tälläkään hetkellä. Jotkin aukioloaikoja koskevat helpotukset voisivat tulla kyseeseen, mutta pääsääntöisesti tilanne on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eila Tiainen:

Kunnat ovat olemassa paikallisten asukkaiden hyvän elämän mahdollistamiseksi demokraattisessa massa. Kunnat toimivat paikallisen demokratian välineinä. Ne tuottavat itse omiin olosuhteisiinsa sopivia palveluita, perusterveydenhoitoa ja koulutusta sekä paljon muuta. Kuntien vähentäminen ei juuri ratkaise ongelmia, joita aiheutuu harvaan asuttujen alueiden muuttotappioista. Päinvastoin kuntien väkisin vähentäminen tuo uusia ongelmia ja voi heikentää kansalaisten oikeitta tasapuoliseen kohteluun.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eila Tiainen:

Matalapalkat aiheuttavat lukemattomia ongelmia työntekijöille, heidän läheisilleen ja lapsilleen. Palkkojen polkemisella on tuhoisat seuraukset lisäksi kansantaloudelle, joka kutistuu kun yritys toisensa jälkeen siirtyy väistämättä palkanalennuksiin, mikäli työehtosopimusten rikkomiset mahdollistettaisiin. Talous on rahan liikettä ja jos palkkojen alentamisella leikataan kansalaisten ostovoimaa myös talous supistuu, eikä yritysten tuotannolle löydy tämänkään vertaa kysyntää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eila Tiainen:

Kaikkialla Suomessa asuvilla on tasa-arvoinen oikeus palveluihin, joita valtio tuottaa. Mikäli alueellisia tai yksilökohtaisia eroja ei supistettaisi verovaroin, maamme olisi köyhä ja kurja. Pieni kansankunta on voinut pärjätä ja nousta nykyiseen vaurauteen vain ottamalla kaikki mukaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eila Tiainen:

Yksityiset terveyspalvelut ovat yksityisiä terveyspalveluita ja niiden asema on eri johtuen siitä, että ne pitäisi kustantaa myös yksityisesti. Erityisesti kokoomus on yrittänyt saada yhteisiä rahoja käytettäväksi kustantamaan harvojen yksityisiä terveyspalveluita nykyistä enemmän. Ei ole oikein tukea jo muutenkin hyvin pärjääviä hankkimaan vielä parempia palveluita, kuin muut saavat.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eila Tiainen:

Kunnat ovat lähellä ihmisiä, jotka sen palveluita käyttävät. Paikallisdemokratian näkökulmasta kunnissa myös tunnetaan alueen omat ongelmat ja palveluiden järjestämistarve kaukaista ja kasvotonta laitosta paremmin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eila Tiainen:

Ruotsista on saatu erinomaisen huonoja kokemuksia täysin sääntelemättömästä taksiliikenteestä. Sielläkin yritetään "peruuttaa". Nykyjärjestelmällä takaamme taksipalvelut myös maaseudulla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eila Tiainen:

Unioni on vakauttava tekijä Euroopan kansainvälisessä politiikassa ja myös lähialueillaan. Maanosassa raivonneet suursodat eivät sittenkään ole vielä kovin kaukana historiassa ja Unioni tuo vakautta ja turvallisuutta myös pienille valtioille. Sen sijaan Unionin harjoittama uusliberalistinen politiikka on aiheuttanut suuria ongelmia, kuten pitkittyneen laman. Lisäksi komissio käy epädemokraattisesti erittäin kyseenalaisia ja salaisia kaupan vapauttamisneuvotteluja suuryritysten edun nimissä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eila Tiainen:

Rahoitusmarkkinaverolla pyritään vakauttamaan finanssikeinottelijoiden hallitsemia markkinoita. Näin markkinoiden manipulointi kävisi vaikeammaksi. Lisäksi se on keino kerätä tarvittavia rahavirtoja sieltä missä löysää rahaa todellakin paljon liikkuu, eli spekulatiivisesta finanssikaupasta, jolla ei ole reaalitalouteen suoranaista vaikutusta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eila Tiainen:

Historiallisessa katsannossa sotaliitot ovat olleet varsin lyhytikäisiä, kun taas suurkaupungit ovat tuhatvuotisia ja vanhempiakin. Pietari on ja pysyy lähellämme sittenkin kun Nato hajoaa. Sotilasliittojen hajotessa niiden jälkeensä jättämät pienet reunamaat on monesti siirretty toisten suurvaltojen etupiiriin. Naton turvatakuut eivät lupaa täydellistä turvaa, mutta Naton jäsenennä asemoituisimme turvattomiksi Venäjän vastustajiksi. Lisäksi liittoutumattoman sovittelijan rooli olisi menetetty.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eila Tiainen:

Emme tarvitse kilpavarustelua. Suomi tarvitsee enemmän auttavia käsiä sairaaloissa, kouluissa ja vanhainkodeissa. Nykyinen puolustusbudjetti on riittävä ja Suomen puolustusvoimat ovat tehtäviensä tasalla. Asevarustelu sen sijaan aiheuttaisi ylimääräistä jännitystä Venäjän suuntaan ja heikentäisi turvallisuuttamme sitä kautta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eila Tiainen:

Elämme maailmassa, jonka ihmisten liikkuvuus ja keskinäisriippuvuus on lisääntynyt. Suomesta on lähtenyt maailmalle työperäisiä maastamuuttajia ja Suomeen on heitä aina saapunut. Olen itsekin asunut työn takia ulkomailla. Myös EU:n ulkopuolelta saapuvien työntekijöiden on mielestäni syytä päästä maahan sillä vaivaton liikkuvuus on kaikkien etu.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eila Tiainen:

Rakkaus on suurinta mitä meillä ihmisillä on.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eila Tiainen:

Viimeisen sodan aikana Suomesta lähti evakoita turvaan ulkomaille ja heidät otettiin vastaan. Olemme velvollisia toimimaan ja auttamaan hädänalaisia ihmisiä. Suomen turvapaikkakiintiöt ovat pieniä ja maailman sotien tieltä vain harva voi päästä Suomeen turvaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eila Tiainen:

Kuri ei ole ratkaisu välittämisen puutteesta koituviin ongelmiin. On huomioitava myös, että lapset elävät erityisesti murrosiän aikana elämänsä tärkeää myllerrysvaihetta. Rajojen koetteleminen ja kokeileminen kuuluu kasvamiseen ja sitä tapahtuu myös kouluissa. Elämään oppii parhaiten elämällä, eikä kurituksen kautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eila Tiainen:

Ehkä kokoomuksen vanhan konservatiivisen menneisyyden vaalisloganin ottaminen väitteeksi kertoo tästä kyselystä enemmän kuin kysymykseen vastanneista? Arvostan kotia, uskontoa ja isänmaata vahvasti ja mielestäni ne muodostavat hyvän arvopohjan myös politiikalle. Kodin on hyvä olla laaja ja avomielinen, isänmaan avara ja huolehtivainen sekä uskonnon suvaitseva ja ymmärtäväinen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eila Tiainen:

Julkiset palvelut ovat julkisia siitä hyvästä syystä, että niillä ei tavoitella omaa etua ja voittoa vaan hyvää elämää. Pörssiyritysten toiminnan taustalla on jopa lakisääteisesti voiton tavoittelun motiivi. Voittopaineessa yrityksien on toimittava tehokkaammin tai hävittävä. Se tarkoittaa monesti huononnuksia palveluiden laatuun ja heikennyksiä työntekijöiden työhön sekä palkkoihin ja irtisanomisia. Voiton tavoittelu päämääränä ihmiset muuttuvat vain välineiksi ja tämä on huono lähtökohta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eila Tiainen:

Veroja on laskettu Suomessa miltei yhtäjaksoisesti kaksikymmentä vuotta. Tämä näkyy hyvinvointivaltion kriisinä. Esimerkiksi pääomatulovero on jo liian alhainen samoin kuin monet muut rikkaisiin tai kerskakulutukseen kohdistuvat verot. Hyvätuloiset piilottavat palkkatulojaan veron kiertämiseksi. Yritysverotusta voitaisiin aivan hyvin kiristää vastineena korkeasti koulutetulle työvoimalle, sopimusvakaudelle ja yritystuille sekä hyvinvointivaltion infralle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eila Tiainen:

Suuret tuloerot eivät liity palkitsemiseen ja vielä vähemmän ahkeruuteen. Vain maailmaa kokematon voi kuvitella, että valtavien omaisuuksien hankkiminen olisi ahkeruudesta kiinni. Järjestelmässä menestytään oikeammin tuurilla ja monien hyveiden sekä ahneuden paheen kombinaatiolla, kuten yleisesti tiedetään. Suuret tuloerot aiheuttavat lukemattomia ongelmia sosiaalisesta kurjuudesta aina talouden sakkaamiseen, kun tavallisten ihmisten kulutuskysyntä painuu yhden prosentin kahmiessa rahavirrat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eila Tiainen:

Nykyisenkaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pieniä tulevaisuuteen verrattaessa. Työn tuottavuus on kasvanut ja meillä on varaa nykyisiin palveluihin ja paljon parempaan tulevaisuudessa. Mikäli tulot kyetään jakamaan tasapuolisemmin, koko talous kasvaa tulevaisuudessa teknologian tuoman tehonlisäyksen kautta vielä nykyistäkin monin verroin vauraammaksi. Tulevaisuudessa tavanomaista palkkatyötä ei riitä tasan kaikille. Silloin paremmat etuudet varmistavat roboteilta uupuvan kysynnän.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eila Tiainen:

Ympäristön tuhoamiselle, kuten ilmastonmuutokselle, on pystyttävä panemaan kampoihin. Taloudellista toimeliaisuutta voidaan lisätä myös ympäristöä vahingoittamatta ja siihen pitää pyrkiä. Näin syntyy kestävää työtä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eila Tiainen:

Ympäristövaikutusten arviointi on pääsääntöisesti kohtuullisen hyvällä tasolla mutta takapakki tehtiin ympäristökeskusten lopettamisella vihreiden hallituskaudella vuonna 2009. Kun ympäristövalvonta alistettiin elinkeinotoiminasta vastaavalle virastolle se vaikutti mahdollisesti esimerkiksi Talvivaaran löperöön ympäristövalvontaan ja katastrofin ainekset olivat kasassa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset