KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Räisänen, Vasemmistoliitto, 109

Oma esittely

Sähkö- ja automaatiotekniikan opettaja Jyväskylän ammattiopistossa. Ensimmäistä kautta Petäjäveden kunnanvaltuustossa ja sivistyslautakunnan jäsen. Vaaleissa puhutaan pienten ihmisten asioista ja eduskuntaan haluan mennä ajamaan tavallisen keskituloisen lapsiperheen asiaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janne Räisänen:

Nykyinen leikkaamiseen perustuva talouspolitiikka kurjistaa ja näivettää Suomen ja heikentää työllisyyttä. Suomessa ei ole ollut taloudellista kasvua sitten vuoden 2007. Suomi saa tällä hetkellä lainaa negatiivisella korolla eli sijoittajat pitävät Suomea sijoitusten "turvasatamana". Suomen nettovarallisuusaste on yli 50% ja se on on maailman 2. paras Norjan jälkeen ja EU:n paras. Talouden elvyttämiseksi ja työllisyyden nostamiseksi Suomessa pitää toteuttaa laaja julkisten investointien ohjelma.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janne Räisänen:

Ongelma hyvin ansaitsevien kanssa ei ole palkkaverotuksessa, vaan pääomaverotuksessa. Verotus pitää korjata sellaiseksi, että kaikkea tuloa verotetaan samalla progressiivisella asteikolla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Räisänen:

Suomeen tuodaan tätäkin kirjoittaessa noin 3300 MW teholla tuontisähköä. Suomen tämän hetken 4 ydinreaktorin kapasiteetti on noin 2700 MW ja valmistuessaan OL3 kapasiteetin lisäys on 1600 MW. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö on hyvä lisä ja voi korvata osan energiantarpeesta, mutta hiilidioksidipäästöjen kannalta pidän ydinvoimaa myös mahdollisuutena.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Räisänen:

Kivihiilestä tulee luopua ehdottomasti. Kotimaisena polttoaineena turpeella on merkittävä aluepoliittinen ja työllistävä vaikutus, sekä huoltovarmuutta lisäävä vaikutus. Maakaasu on tuontienergiaa ja näin ei lisää Suomen työllisyyttä. Päästösopimuksien täyttäminen edellyttää hiilidioksidipäästöjen pienentämistä ja kaikki mainitut energianlähteet ovat sen suhteen ongelmallisia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Räisänen:

Suomen julkisen sektorin osuus BKT:stä on hieman runsas 20%. Suomen julkinen sektori on EU-maiden tehokkainta. Julkisen sektorin palveluita tulee järjestää uudestaan siten, että esimerkiksi SOTE-palveluita uudistettaessa keskityttäisiin palveluihin eli siihen miten asiakas saa tehokkainta mahdollista palvelua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Räisänen:

Kummallinen historiallinen jäänne, jolla ei liene enää muuta kuin tunnearvoa jollekin pienelle ryhmälle. Olisi perusteltua lisätä kielten opiskelun mahdollisuuksia eikä rajata sitä vain ruotsiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Räisänen:

Keppi ei toimi tässä kohtaa. On perusteltua kannustaa ihmisiä töihin tai opiskelemaan, mutta vapaehtoisuuden kautta ja kannustamalla. Nykyiselläänkin työssäkäyntialue on jo valtavan suuri. Ihmisillä saattaa olla perhe ja koko elämä toisella paikkakunnalla eikä ole perusteltua, ilman kannustimia, kiristää velvoitteita ottaa vastaan epävarmaa tai mahdollisesti määräaikaista työsuhdetta kaukaa kotoa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Räisänen:

Eläkkeeseen tai varallisuuteen katsomatta kaikilla tulisi olla yhtäläinen oikeus hyvään hoivapalveluun vanhana.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Räisänen:

Suomalainen tiukkapipoinen alkoholipolitiikka kannustaa hakemaan alkoholit Virosta ja juomaan piilossa kotona. Ravintoloiden vapaampi aukiolo lisäisi työllisyyttä ja rajoittaisi alkoholin käyttöä valvottuihin olosuhteisiin. Pienetäisi varmuudella alkoholiin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi poliisin alkoholiin liittyvä kotihälytykset varmuudella vähenisivät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Räisänen:

Kansalaisten lähipalvelut tulee taata jatkossakin. Talousongelmaisten kuntien yhteenliittäminen ei poista talouden ongelmia. Lähidemokratia on vaikuttamisen yksi parhaita muotoja ja suuri ei ole yhtään sen tehokkaampi kuin pieni. Palvelut tulee jatkossakin olla lähellä kansalaisia tasa-arvoisesti. Kuntien määrän vähentäminen ei vaikuta mihinkään. Valtio on laikannut valtionosuuksista 7 miljardia, mutta kuntien tehtävät ovat ennallaan. Siinä on se ongelma, ei kuntien määrässä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Räisänen:

Pienemmät palkat eivät juurikaan lisää aitoja kokoaikaisia työpaikkoja. Pienet palkat lisäävät eriarvoisuutta ja jopa köyhyyttä. Samalla yrittäjät ja pääoma ei karsi omista eduistaan ja palkkioistaan. Suomi menestyy vain osaamisella ja osaamisesta pitää pystyä maksamaan reilua palkkaa myös palvelualoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Räisänen:

Suomen vahvuuksia on puhdas luonto. Kysymys on vähän outo, sillä kyllähän Suomi pitää asuttuna myös suuria keskuksia ja tukee niiden kehittämistä verovaroin. Jopa melkein asukasluvun suhteessa. Maaseudulta tulee noin 45% Suomen BKT:stä ja maaseudulla on merkittävä rooli työllistäjänä. Pohjoiset syrjäisetkin seudut ovat erinomaisia kohteita luontomatkailulle, jonka mahdollisuuksia uutena merkittävänä työllistäjänä on kehitettävä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janne Räisänen:

Yksityisiltä pitää poista Kela-korvaukset eikä niitä tule käyttää julkisen terveydenhuollon palveluntuottajina. Suomalaisten veronmaksajien terveydestään maksamaa hintaa ei tule siirtää voittoina veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janne Räisänen:

SOTE-uudistuksen uudistus oli lähinnä kummallisen hallintohimmelin rakentaminen. Tuo hallintohimmelin tarkoituksena on saada suurten puolueiden "huippupoliitikot" hallinnon näkyville paikoille. Järjestelmän rahoitus ja mahdolliset säästöt ovat vielä täysin hämärän peitossa. Palvelu potilaalle ei parane. Kuntien on jatkossakin saatava tuottaa sote-palveluita itsenäisesti lähellä asukkaita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Räisänen:

Taksipalveluiden kilpailun vapauttaminen heikentäisi haja-asutusalueiden taksipalvelua. Jo nyt Turkulaiset taksit esimerkiksi blokkaavat itselleen vain keskustan parhaat kyydit. Jotain taksisektorille pitää tehdä, sillä hinnat ovat karanneet täysin käsistä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Janne Räisänen:

EU tuo tietynlaista kaivattua vakautta, mutta esimerkiksi liittovaltiokehitystä pidän varsin huolestuttavana. Erittäin huolestuttavana pidän sitä, että EKP ei ole neutraali toimija vaan se haluaa vaikuttaa suvereenin eurovaltion (Kreikan) finanssipoliittiseen linjaan. Myös erittäin huolestuttavana pidän esimerkiksi sitä, että EU neuvottelee salaa, vailla demokraattista valmistelua, esimerkiksi TTIP, TISA ja CETA sopimuksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Janne Räisänen:

Pääoman ja finanssitalouden pitää maksaa myös veroa. Pankeista on tullut määräileviä isäntiä, vaikka niiden pitäisi olla nöyriä renkejä. Verosta on tehtävä mahdollisimman kattava, mutta alkuvaiheessa riittää pienempikin joukko maita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Räisänen:

Ei tällä eikä koskaan. Nato ei edistä Suomen turvallisuutta ja vakautta millään tavalla. Suomen Nato-jäsenyys lisää tarpeetonta jännitettä Venäjän suuntaan. Mielestäni Suomi pystyy järjestämään täysin uskottavan puolustuksen itsenäisesti. Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta, itsenäistä päätösvaltaa sekä mahdollisuuksia toimia kansainvälisen rauhan rakenteiden vahvistamiseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janne Räisänen:

Uskottava puolustus tarvitsee rahaa, mutta jos vaakakuppiin laitetaan aseet tai kansalaisten terveys, koulutus ja hyvinvointi, niin en välttämättä olisi lisäämässä puolustusvoimien rahoitusta. Epävakautta lisäävän asevarustelun sijaan on vahvistettava yhteistyövaraista turvallisuutta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Janne Räisänen:

Meillä on jo omasta takaa noin 400 000 työtöntä. Ensisijaisesti heille tulisi järjestää töitä ja miettiä sen jälkeen työperäistä maahanmuuttoa. Suomessa on menossa laajamittainen hyökkäys työehtoja ja ay-liikettä vastaan. Käyttäen perusteluna "kestävyysvajetta", yritetään perustella myös työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Janne Räisänen:

Maailma on muuttunut. Olen itsekin ennen "vastustanut" homoja, mutta sitten tosiaan huomasin maailman muuttuneen ja piponi löystyneen. Tärkeintä on taata kaikille yhtäläiset ihmisoikeudet. Se ei ole keneltäkään pois. Minua suorastaan ällöttää Suomalaisten uskonnollisten fundamentalistien perustelut siitä, miksi homot ja lesbot eivät ansaitsisi ihmisarvoisia oikeuksia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janne Räisänen:

Tärkeintä on se, että sotia, vainoa tai nälkää pakenevilla ihmisillä on turvallinen paikka aloittaa halutessaan uusi elämä uudessa maassa. Suomeen eri syistä muuttaneet ihmiset tarvitsevat alkuvaiheessa nykyistä parempia ja nopeammin saatavia erityispalveluita ja kielikoulutusta päästäkseen osaksi yhteiskuntaa. Suomeen muuttaneet on otettava yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi, yhdenvertaisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Miksi siis ei vaikka Petäjävedellä?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Janne Räisänen:

On totta, että nuorilla tuntuu olevan vain oikeuksia, mutta ei ollenkaan velvollisuuksia. Ongelma on enimmäkseen kotona, jossa lapset ovat usein nokkimisjärjestyksessä vanhempiensa yläpuolella. Vanhemmat haluavat tämän saman jatkuvan myös koulussa. Näin sen ei tulisi olla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Räisänen:

Kirkko tulee erottaa valtiosta, mutta koti ja isänmaa ovat hyvä perusta politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Räisänen:

Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, verovaroin rahoitettuja ja julkisesti tuotettuja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janne Räisänen:

Kaksipiippuinen miekka. Veronkorotukset heikentävät ostovoimaa, mutta myös sosiaalietuuksien leikkaukset heikentävät ostovoimaa. Yleensäkin leikkaukset julkisissa palveluissa ja sosiaalietuuksissa lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Räisänen:

En ymmärrä miten voi olla perusteltavissa, että johtajille maksetaan 100...1000-kertaisia palkkoja työntekijöihin verrattuna. Rikas eliitti elää omassa todellisuudessaan. Mitäpäs jos johtaja voisi ansaita palkkaa korkeintaan 12 kertaa enemmän kuin yrityksen tavallinen työntekijä? Lähtisivätkö suuryritykset maasta, lisääntyisikö työttömyys, vähenisikö verotulot ja olisiko suuryrityksillä huonompia johtajia?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Räisänen:

Suomen julkisen sektorin osuus BKT:stä on runsas 20%. Kiristystoimet ja leikkaukset suurentavat velkaa ja kurjistavat Suomea. Suomen julkinen sektori on EU:n tehokkain. Julkisen sektorin näännyttäminen lisää tyytymättömyyttä siihen ja toimii näin oikeiston strategian mukaisesti perusteluna yksityistämiselle. En tykkää. Kaikista on pidettävä huolta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Räisänen:

Ei missään tapauksessa. Olen käynyt useita kertoja Kiinassa työmatkalla ja siellä talouskasvu on laitettu ympäristöasioiden edelle. En haluaisi missään tapauksessa Suomen näyttävän siltä. Työpaikkoja ja talouskasvua voi luoda aivan hyvin myös ympäristöasiat huomioiden. Ympäristön laiminlyönnistä pitää seurata yrityksille tuntuvat sanktiot.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Räisänen:

Kohtuus kaikessa. Ei ihan kaikessa päätöksenteossa kuitenkaan, mutta niissä, joissa se on tarkoituksenmukaista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset