KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katja Minkkinen, Vasemmistoliitto, 107

Oma esittely

Sisäilmasairas Ammattiliitto Pron ja Hengitysliiton aktiivi. Kokemusta ja osaamista sisäilmaongelmien hoitoon valtakunnan tasolle. Palkansaajien puolella ja talouskuria vastaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katja Minkkinen:

Maamme tarvitsee elvytystä nyt, jotta se on iskukunnossa nousuhdanteessa. Julkiset rakennukset on saatava kuntoon vaikka velkarahalla tai muuten terveydenhoitomenot kasvavat kestämättömiin mittasuhteisiin jo lähivuosina.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katja Minkkinen:

Verotuksen kiristämistä pitäisi suunnata enempi osinko- ja muiden pääomatulojen puolelta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katja Minkkinen:

On jo korkea aika panostaa uusiutuvaan energiaan tosissaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katja Minkkinen:

Resurssit on vain suunnattu väärin. Suorittavan työn tasolta puuttuu tekeviä käsiä tälläkin hetkellä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katja Minkkinen:

Velvoitteet ovat jo tällä hetkellä tarpeeksi vaativia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katja Minkkinen:

Kaipaisin myös alkoholittomia ravintoloita, joissa voisi viettää iltaa ystävien kanssa ihan selvinpäin. Suomalaisten juomakäyttäytymistä voi muuttaa vain tarjoamalla vaihtoehtoja, ei liiallisella valvonnalla ja sääntelyllä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katja Minkkinen:

Kunnat ajautuvat liitoksiin ennen pitkää pakottamattakin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katja Minkkinen:

Sen sijaan voisi rajoittaa yritysjohdoille maksettavia bonuksia ja palkkioita sekä yrityksistä ulos maksettavia osinkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katja Minkkinen:

Julkisten palveluiden laatuun ja määrään tulee panostaa. Verorahoja ei saa tuhlata terveyspalveluja tuottavien yritysten ulkomaisille pääomasijoittajille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katja Minkkinen:

Kaikille kansalaisille tulee taata yhtäläiset terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katja Minkkinen:

Euroopan unionia on johdettu hyvin talouspainotteisesti, olisi jo korkea aika laittaa kansalaiset etusijalle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katja Minkkinen:

Suomi pystyy hoitamaan puolustuksensa paremmin ilman NATOn mukanaan tuomia uhkia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katja Minkkinen:

Panostaisin mieluummin esim. poliisitoimintaan ja yleiseen turvallisuuteen sekä harmaan talouden torjuntaan kuin aseelliseen puolustukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katja Minkkinen:

Mikäli työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan täytyy pitää huoli, että maahanmuuttajille maksetaan suomalaisten työehtosopimuksien mukaista palkkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katja Minkkinen:

Lapsi tarvitsee rakastavia ja huolta pitäviä vanhempia. Heidän sukupuolellaan ei ole mitään merkitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Katja Minkkinen:

Lapsen kasvatus kuuluu pääasiassa huoltajille. Kouluiässä opetellaan ryhmässä toimimista ja oppimista, perustaidot ihmisten kohtelusta pitäisi olla hallussa jo kouluun mennessä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katja Minkkinen:

Uskontoa ei pitäisi sotkea politiikkaan ollenkaan. Isänmaallisuuskin on nykyään hyvin suhteellinen käsite.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katja Minkkinen:

Verovaroin tuotetun palvelun päätavoite ei saa olla tuottojen tekeminen yrityksille ja pääomasijoittajille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katja Minkkinen:

Nykyään maksetaan aivan kohtuuttomia palkkioita mm. yritysten hallitusten jäsenille ja "huippujohtajille". Kyllä niitä suorittavan työn tekijöitäkin tarvitaan. Matalapalkka-alat pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Jokaisen pitää pystyä tulemaan toimeen palkallaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katja Minkkinen:

Jos kaikki maksaisivat veronsa ilman kikkailuja, meillä riittäisi hyvin varat nykyiseen palvelutasoon.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katja Minkkinen:

Nykypäivänä niiden ei pitäisi olla ristiriidassa. Pysyvää talouskasvua ja työpaikkoja ei voi luoda huomioimatta ympäristökysymyksiä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset