KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marja Makkonen, Vasemmistoliitto, 106

Oma esittely

Asun Jyväskylässä Jyskässä puolisoni kanssa. Lapset ovat aikuisia ja toinen on perheellinen. Olen myös mummo, tyttärentytär on 9-vuotta. Luottamustehtäviäni ovat: Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtaja, Eläkeläiset ry:n Keski-Suomen Aluejärjestön sihteeri vuodesta 1999. Vasemmistoliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja, Vasemmistoliiton puoluehallituksen varajäsen. Olen myös Keski-Suomen maakuntaliiton maakuantahallituksen 2. varapuheenjohtaja sekä Jyväskylän perusturvalautakunnan jäsen. Toimin siis aktiivisesti eläkeläispolitiikassa sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti eri poliittisilla foorumeilla. Olen työkyvyttömyyseläkkeellä, vammauduin lapsena autokolarissa niin pahoin mm. jalkoihini sekä muualle, että en pystynyt työssä käymään.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marja Makkonen:

Maa tarvitsee mm. infrainvestointeja tiestö ja rataverkosto ovat huonossa kunnossa, joten tähän tulee sijoittaa valtion rahaa. Tätä ei saada tehtyä ilman velkaa, mutta investoinnit tuovat työtä ja näin verotuloja. Entä sitten julkiset rakennukset, koulut, päiväkodit, terveysasemat, niissä on paljon ongelmia sisäilman (kosteusvauriot) vuoksi. Työntekijät, lapset, opiskelijat sairastuvat, ja tämä on yhteiskunnalle kallista. Terveet rakennukset tarvitsevat myös investointeja ja sekin vaatii rahaa,

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marja Makkonen:

Ei missään nimessä enään uusia, vanhatkin ovat kesken.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marja Makkonen:

Leikkauksia on jo nyt tehty ja jonot ovat kasvaneet. Jonoja on mielenterveyden puolella, lastensuojelun puolella, terveydenhuollon puolella, hammashoidon puolella, vanhusten hoivan puolella mm. palveluasumisen paikkoja ei ole riittävästi. Eli pieni ihminen on laitettu jo nyt jonostuslistalle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marja Makkonen:

Suomi on kaksikielinen maa ja kaikki kielet ovat rikkaus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marja Makkonen:

Työ on parasta sosiaalipolitiikkaa, ja luo myös itsetuntoa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marja Makkonen:

Jos ikäihmisellä on varjoja niin miksi hän ei saisi nauttia niistä itse sillä tarpeella mitä on ja palvelua mitä haluaa. Mutta ei saa pakottaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marja Makkonen:

Nykyinen taso riittää jopa liikaakin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marja Makkonen:

Pakolla ei saada hyviä tuloksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marja Makkonen:

Kaikilla on oikeus tulla ansaitulla palkallaan toimeen ilman toimeentulotukea.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marja Makkonen:

Kyllä koko Suomen maa tulee pitää asuttuna, kehä kolmosen ulkopuolellakin on elämää. Tätä ei aina muisteta Etelä Suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marja Makkonen:

Yksityinen palvelu tukee osaltaan julkisten palveluiden ollessa pääosassa palveluiden tuottamisessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marja Makkonen:

Olen tämän valmisteltavan sote-tuottamismallin takana ollut jo valmisteluvaiheessa. Mutta jos ei maaliskussa lakia hyväksytä niin katsotaan sitten miten tullaan toimimaan. Keski-Suomessa mm. valmistellaan maakunallista mallia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marja Makkonen:

Ei Natolle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marja Makkonen:

Kehitystä täytyy tehdä, mutta kohtuudella. Ei pidä kylvää epävarmuutta ihan pakolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marja Makkonen:

Olemme kaikki tasa-arvoisia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marja Makkonen:

Ilman muuta puolustan vastaanottokeskuksen perustamista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marja Makkonen:

Kunnioitusta toista ihmistä kohtaan tulee tuntea niin koulussa, työssä ym.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marja Makkonen:

Nämä ovat vahvoja arvoja ja tietysti nämäkin ovat mukana, mutta ihmisten tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, tulevaisuus, luonnon huomioiminen ym. arvot huomioin myös.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marja Makkonen:

Ulkoistaminen ei aina ole se onnen ja säästön tuoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marja Makkonen:

Meidän tulee muistaa, että julkiset palvelut tuotetaan verovaroin mm. kirjastot.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marja Makkonen:

Edelleen olen sitä mieltä, ettei kukaan ole parempi kuin toinen ihminen, olkoonsa isotuloinen tai pienituloinen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marja Makkonen:

Paljon on puhuttu mm. kestävyysvajeesta, mutta sehän on verovaje. Aikaisemmat verohelpotukset ovat vähentäneet valtion ja kuntien tuloja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marja Makkonen:

Talouskasvua ja työpaikkojen luominen voidaan tehdä ympäristö huomioiden.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marja Makkonen:

Hyvä ja puhdas ympäristö jää vielä meidän jälkeenkin tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset