KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tanja Koskinen, Vasemmistoliitto, 105

Oma esittely

Akateeminen silppupätkätyöläinen, opiskelija, äiti, poliitikko, vertaistukija

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tanja Koskinen:

Palveluiden leikkaaminen ja julkisen talouden alasajo tulee välittömästi lopettaa. Me tavalliset kansalaiset emme ole syyllisiä kansainväliseen finanssitalouden kriisiin ja meillä on myös oikeus päättää käytämmekö rahamme finanssitalouden vai hyvinvointivaltion hyväksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tanja Koskinen:

Hän joka ansaitsee hyvin on velvollinen osallistumaan hyvinvointivaltion toimintaan. Verovaroin tuotetaan julkisia toimintoja, joita ilman yhteiskuntamme ei pyöri hyvin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tanja Koskinen:

Suomen on luovuttava vähitellen ydinvoiman käytöstä ja siirryttävä asteittain uusiutuvien energioiden käyttäjäksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tanja Koskinen:

Kova tavoite, jota kohden meidän tulee määrätietoisesti pyrkiä. Maapallomme ei kestä nykyistä kuluttamisemme tasoa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tanja Koskinen:

Päinvastoin! Millä muulla tavoin ihmisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut tuotetaan kuin julkisella sektorilla. Mikään muu järjestelmä ei ole yhtä tasa-arvoinen ja demokraattinen. Julkisella sektorilla pyörivä raha ja työ tuottaa meille hyvää. miksi meidän tulisi lahjoittaa palvelusektorimme yksityisille toimijoille, jotka kiskovat niistä kalliin hinnan ja maksamamme rahat karkaavat veroparasiittisaarille?

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tanja Koskinen:

Kannatan ruotsinkielen vapaaehtoista opiskelemista. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus valita, mitä kieliä he haluavat opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tanja Koskinen:

Työtön on jo nyt velvoitettu ottamaan tarjottua työtä vastaan. Jos kieltäytyy, joutuu karenssiin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tanja Koskinen:

Kukaan ei varallisuuttaan hautaan mukaansa saa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tanja Koskinen:

Ravintoloissa tulee olla omavalvontaa, jotteivat he tarjoile liian päihtyneelle henkilölle liikaa alkoholia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tanja Koskinen:

Kunnan suuri koko ei välttämättä ole palvelun laadun tae. Jos kunta pystyy tulemaan toimeen ja tarjoamaan kuntalaisilleen lakisääteiset palvelut ja mieluusti enemmänkin, niin ei ole syytä, miksi kuntien täytyisi olla jättisuuria mammuuttikuntia. Palvelut ensin ja vasta sen jälkeen rakenne.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tanja Koskinen:

Työntekijän on tultava palkallaan toimeen. Miksi Suomeen tulisi tieten tahtoen lisätä työssäkäyvää köyhällistöä?

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tanja Koskinen:

Joka niemennotkoon ja saarelmaan ei kaikkia palveluita voida järkevällä tavalla tuottaa aivan lähipalveluina. Kovin syrjässä asuminen on myös yksilön valinta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tanja Koskinen:

Julkisin varoin kustannetaan vain julkiset terveyspalvelut. Yksityiset terveyspalvelut kustannetaan omasta kukkarosta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tanja Koskinen:

Kunnille voi jäädä jonkinasteinen itsemääräämisoikeus sote-palveluiden tuottamisessa, mutta ongelmanahan nyt on ollut, etteivät kaikki kunnat pysty tuottamaan lakisääteisiä palveluita ja kuntalaiset eri puolilla Suomea ovat eriarvoisessa asemassa. Kannatan kansalaisten tasa-arvoa. Kotikunta ei saa vaikuttaa siihen, mitä palveluita sattuu saamaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tanja Koskinen:

Kannatan jonkinasteista ammattisuojaa, jotta palvelun laadusta ja kuljetuskaluston turvallisuudesta on edes jotain takeita.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tanja Koskinen:

Eu:sta on Suomelle hyötyä, mutta Euro-alueeseen kuulumisesta näyttää Suomen kokoiselle valtiolle olevan haittaa. Ehkä meidän tulisi vakavasti harkita Euro-alueesta irtautumista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tanja Koskinen:

Finanssikeinottelulle tulee asettaa suitset. Miksi me tavalliset kansalaiset joudumme maksamaan finanssikeinottelijoiden erheet verovaroin, eikä heillä itsellään ole mitään velvollisuutta varautua riskien varalle?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tanja Koskinen:

Suomen tulee pysyä jatkossakin puolueettomana maana.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tanja Koskinen:

Aseilla ei rauhaa osteta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tanja Koskinen:

Jos ihminen on jo maassa, niin hänelle on suotava oikeus lailliseen työntekoon, jotta hän ei joudu rikollisjärjestöjen riistämäksi, paperittomaksi ihmiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tanja Koskinen:

Seksuaalinen suuntautuminen ei oikeuta ihmisten syrjintään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tanja Koskinen:

En keksi mitään syytä, miksi oman kuntani pitäisi kieltäytyä tarjouksesta, jossa humanitääristä apua tuottava keskus tulisi tänne.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tanja Koskinen:

Kuri ei ole 2010-luvun pedagokiikkaa. Koulussa tulee olla riittävät resurssit opettaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria. Kuri ja vitsa ovat karua menneisyyttä, ei tätä päivää. Vitsalla ei piiskata koululaisiamme Pisa-menestykseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tanja Koskinen:

Minun arvojani ovat suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja toisen kunnioittaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tanja Koskinen:

Ei missään mimessä. Yksityistäminen tuo tullessaan täydellisen epätasa-arvon palveluiden saatavuudessa. Yksityistämisen myötä palvelut tulevat kallistumaan järjettömiin summiin. Laadun sijaan saamme sylttyä kallilla hintalapulla varustettuna. Julkisiin palveluihin tulee panostaa ja niitä on kehitettävä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tanja Koskinen:

Julkisten palveluiden tulee ollaa politiikan teon fokuksena. Verovaroin on tuotetava yhteistä hyvää, ei pönkittää suuromistajien rahakirstuja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tanja Koskinen:

Ns. lahjakkuuden ja ahkeruuden palkitsemisessa tulee olla katto. Kannatan Sveitsissä kehiteltyä palkkamallia, jossa johtajan palkka voi olla maksimissaan 12 kertaa suurempi kuin hänen alinta palkkaa saavan alaisensa palkka. Minusta nyt palkitaan röyhkeyttä ja ahneutta, ei lahjakkuutta ja ahkeruutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tanja Koskinen:

Näin voi sanoa vain ihminen, joka on syntynyt kultalusikka suussaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tanja Koskinen:

Jos saastutamme ja tuhoamme ympäristömme, olemme nopeasti tilanteessa, jossa meillä ei ole enää paikkaa, jossa asua ja tehdä työtä. Ympäristö ja ihmisten hyvinvointi on aina rahan edellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tanja Koskinen:

Ympäristövaikutukset tulee tarkkaan harkita ja puntaroida.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset