KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anni Kivistö, SKP, 91

Oma esittely

Olen restonomiopiskelija Jyväskylästä. Jalkapallofani ja satunnainen kokkailija, jos sille päälle satun. Elokuvat ja erityisesti kirjat ovat myös lähellä sydäntä. Politiikan suhteen olen selvästi vasemmalla ja toivon saavani mahdollisuuden parantaa tavallisen kansan oloja mm. kansalaispalkan avulla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anni Kivistö:

Uskon, ettei tätä tarvitse tehdä leikkausten avulla. On myös luovuttava pakkomielteestä jatkuvaan talouskasvuun. Jos jostakin kuitenkin haluaa leikata, maataloustuet olisivat mielestäni hyvä kohde. Ne voisi poistaa täysin henkilöiltä, joilla on jo miljoonaomaisuus ja täten eivät niitä oikeasti tarvitse. Tuet tulisi yleensäkin kohdistaa ihmisille, jotka tukea tarvitsevat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anni Kivistö:

Palkkaverotusta voisi muuttaa progressiivisemmaksi, mutta esimerkiksi valtionyhtiöiden johtajien palkkoja voisi helposti suoraan laskea, eikä ainostaan korottaa veroa. Pääomaveroa olisi myös korotettava. Se kohdistuisi eniten nimenomaan kaikkein rikkaimpaan kansanosaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anni Kivistö:

En luota Venäjältä tulleiden reaktoreiden turvallisuuteen edelleenkään. Loppusijoituspaikka on vieläkin ongelma, joka voi koitua kohtalokkaaksi tulevian sukupolvien kohdalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anni Kivistö:

2025 on ehkä vielä liian aikainen ajankohta tälle. Näiden käytön vähentäminen on tietysti tärkeää, mutta antaisin tälle tavoitteelle enemmän aikaa, jotta ympäristöystävällisempiä energiamuotoja voidaan kehittää edelleen kustannustehokkaampaan suuntaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anni Kivistö:

En usko tähän lainkaan. Kunnollisilla ja edullisilla julkisilla palveluilla taataan kansan hyvinvointi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anni Kivistö:

Ruotsin kieltä tarvitaan entistä vähemmän nykyään. Sen tilalle tulisi tarjota vaihtoehtoja, joista yksi voisi olla venäjä, ottaen huomioon venäläisten matkailijoiden määrän Suomessa. Venäjä on muutenkin tärkeä kauppakumppani ja on muistettava, että (valitettavasti) useat siellä eivät puhu muuta kuin venäjää, varsinkaan turistit.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anni Kivistö:

Liian moni asia vaikuttaa siihen, voiko työtä ottaa vastaan. Esimerkiksi jos palkka jää alle työttömyyskorvauksen määrän, ei voida olettaa ihmisen ottavan työtä vastaan. Tällä hetkellä ihmiset eivät uskalla ottaa määräaikaista työtä vastaan, sillä määrä, jonka saa tienata ennen kuin menettää työttömyystuen on todella pieni. Vaarana on jäädä lähes tyhjän päälle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anni Kivistö:

Jos tätä haluaa miettiä alkoholinkäytön kannalta, onhan se valvotumpaa ravintoloissa, kuin ihmisten omissa kodeissa. Suurin osa ei muutenkaan lähde ravintolaan varsinaisesti juomaan alkoholia vaan viettämään aikaa ystävien seurassa. En näe mitään syytä miksei auki-oloaikoja voisi muuttaa vapaammiksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anni Kivistö:

Tämä on valitettavasti johanut siihen, että myös julkisia palveluja karsitaan pienemmiltä paikkakunnilta ja ihmiset joutuvat kulkemaan todella pitkiäkin matkoja esimerkiksi lääkäriin. Kaikilla ei ole omaa autoa ja bussiyhteydet voivat olla hyvinkin huonot. Tämä vaarantaa ihmisten terveyden.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anni Kivistö:

Palkkojen laskeminen ei ole oikea vaihtoehto tähän ongelmaan. Työtä pitäisi jakaa ottamalla käyttöön 6 tunnin työaika. Tulisi myös estää se, että palkallisia työntekijöitä irtisanotaan ja tilalle otetaan harjoittelija tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleva.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anni Kivistö:

Pienet kylät ja kaupungit sekä maaseutu ovat tärkeä osa Suomea. Toivoisin, että tämä otettaisiin huomioon myös matkailualalla, eikä vain mainostettaisi Lappia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anni Kivistö:

Yksityiset palvelut ovat aina kalliimpia kuin julkiset, sekä valtiolle ja kunnille että kansalaisille. Todellista säästöä olisi huolehtia kunnolla julkisista palveluista ja unohtaa kokonaan kilpailutus. Siitä ei ole vielä kertaakaan seurannut mitään hyvää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anni Kivistö:

Voi olla, että tällä keinolla hintoja saisi alas.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anni Kivistö:

Hyödyt ovat jääneet hyvin kyseenalaisiksi. Suomi on maksanut jäsenyydestä enemmän kuin siitä on saanut. Kreikalle, eli tosiasiassa pankeille. myönnetyt lainat toimivat myös esimerkkinä tästä, jäsenmaksujen ohella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anni Kivistö:

Nato on kallis vaihtoehto Suomelle. Ei ainoastaan rahallisesti,mutta se myös vahingoittaisi suhteita Venäjään. Kuten mainitsin aiemmin, Venäjä on Suomelle äärimmäisen tärkeä kauppakumppani. Voi myös miettiä, kuinka paljon nämä Nato-yhteensopivat sotakoneistot maksaisivat. Joidenkin arvioiden mukaan hinta voisi olla kymmeniä mirjardeja. Suomi on myös tärkeänä rauhanvyöhykkeenä Venäjän naapurina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anni Kivistö:

En usko tälle olevan tarvetta, varsinkaan jo hankittujen hornettien jälkeen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anni Kivistö:

En usko tämän olevan tarpeellista vielä. Jos ja kun tilanne muuttuu, maahanmuuttoa voi helpottaa. Tämä on varmasti edessä tulevina vuosina kun suuret ikäluokat jäävät pois työmarkkinoilta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anni Kivistö:

Yksinkertainen ihmisoikeuskysymys. Kahdella aikuisella ihmisellä, jotka rakastavat toisiaan tulisi olla mahdollisuus mennä naimisiin, sukupuolesta riippumatta. Samoin lapsella tulee olla rakastavat vanhemmat, jotka pitävät hänestä huolta. Vanhempien sukupuoli ei vaikuta kykyyn olla hyvä vanhempi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anni Kivistö:

Ainakin uskonto ja politiikka täytyisi pitää täysin erillään toisistaan. Suomen etua on aina ajettava, mutta samalla on sanouduttava irti syrjinnästä ja rasismista maahanmuuttajia kohtaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anni Kivistö:

Yksityiset tulevat aina kalliimmiksi, sekä valtiolle, että kansalle.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anni Kivistö:

Veronkorotukset voidaan kohdistaa suurituloisiin muuttamalla tuloveroa entistä progressiivisemmaksi. Myös pääomaveroa voi helposti korottaa. Vaihtoehtona veronkorotuksille voisi aina olla vaikkapa valtionyhtiöiden johtajien palkanalennukset. Niitä on viime aikoina korotettu jo liikaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anni Kivistö:

Tuloerot sinänsä ovat hyväksyttäviä, mutta niistä suurimmat eivät aina johdu lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. En silti maksaisi esimiehelle ja alaiselle samaa palkkaa sillä työssä ovat erilaiset vaatimukset.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anni Kivistö:

Talouskasvu ei ole välttämätöntä, enkä usko, että ympäristöstä huolehtiminen ja työpaikkojen luominen olisivat ristiriidassa keskenään. On pyrittävä kehittämään ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja monellekin alalle. Tähän tarvitaan ihmisiä, joilla on tietoa näistä asioista. Näille ihmisille vuorostaan voidaan tarjota työtä, jossa he voivat kehittää näitä vaihtoehtoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset