KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuula Peltonen, SDP, 84

Oma esittely

Olen jämsänkoskelainen toisen kauden kansanedustaja ja erityisluokanopettaja. Perheeseeni kuuluu tällä hetkellä aviomieheni Heikki sekä suomenpystykorva Tessuliina. Poikani Tuukka ja tyttäreni Tuulimaria ovat jo muuttaneet pois kotoa. Eduskunnassa olen työskennellyt SDP:n sivistysvaliokuntavastaavana, perustuslakivaliokunnan, puolustusvaliokunnan sekä Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä. Harrastuksiini kuuluu laulaminen, juokseminen, koiranhoito ja metsästys. Olen osallistunut tangomarkkinoille ja edennyt semifinaaleihin neljänä vuonna. Syntyisin olen iloinen itäsuomalainen eli synnyinkotini on Juuassa, Pohjois-Karjalassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuula Peltonen:

Tuleva vaalikausi ei tule olemaan yhtään helpompi kuin tämäkään. Olemme joutuneet tekemään rakenteellisia muutoksia, jotka tarkoittavat joiltakin osin leikkauksia. Velkaantuminen on saatava kuriin, mutta se ei saa tarkoittaa kaikkein pienituloisimpien ja huono-osaisimpien kovaa kohtelua. Rahasiirrot pitää tehdä siis oikein. Myös koulutus on kenttä, josta enää ei voi leikkauksia tehdä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuula Peltonen:

Hyvätuloisten tulee osallistua suhteessa tuloihin myös yhteiskunnan palvelujen ylläpitämiseen ja siitä pitää huolen verotuksemme progressio. Näkisin parempana kiristää pääomatulojen verotusta ensin. Pienituloisten verotusta ei saa kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuula Peltonen:

Olemme nyt hyväksyneet jo uudet periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimalan rakentamisesta ja jouduimme puuttumaan jo uudestaan toisen päätöksen muutosten osalta vielä tällä kaudella. Olen äänestänyt aina ydinvoiman puolesta. Olen sitä mieltä, että nyt päätetyt hankkeet on vietävä (sekä rakenteilla jo olevat) loppuun ja nähtävä siihen mennessä energiatuottamisen tilanne. Samalla on kehitettävä vaihtoehtoisia energiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuula Peltonen:

Hyvä tavoite, mutta täytyy seurata pystymmekö tuohon tavoitteeseen. Olen huolissani erityisesti turpeen käytöstä, koska se pilaa vesistöjämme kovalla kädellä. Turpeenotossa pitää kehittää suojelumenetelmiä ja pikku hiljaa luopua siitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuula Peltonen:

Julkisella sektorilla eli mm. valtion hallinnossa on varmasti kohteita, joissa voidaan tarkastella onko kaikki toiminta tehokasta. Julkinen kunnallinen sektori koostuu kuitenkin suurimmaksi osakseen hoitajista, opettajista, kirjastotyöntekijöistä jne, joita en halua olla pistämässä ulos töistä. Julkinen sektori hoitaa suurimman osan yhteiskuntamme hyvinvointipalveluista. Heitä tarvitaan. Tehotonta hallintoa tai muuta toimintaa ei tarvitse kuitenkaan olla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuula Peltonen:

Kaikkia kieliä tarvitaan. Ruotsi on myös toinen kansalliskielemme ja sitä tarvitaan virkamiestutkinnoissa. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä kansalaisaloite ruotsin kielen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi. Uskon, että valiokunnasta lähtee hylkäävä lausunto. Olen aina tykännyt opiskella kieliä ja olen sitä sanomaa vienyt eteenpäin mm. tavatessani koululaisia ja nuoria. Ei ole mitään pakkoruotsia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuula Peltonen:

Tässä suosisin enemmän mahdollisuuksien antamista ja rajoitteiden poistamista. Pakko ja kiristäminen eivät ole oikeita keinoja saada ihmisiä töihin. Koulutuksen pitää olla määräävänä tekijänä työllistymisessä, mutta kyllä pitää pystyä vastaanottamaan myös työtä, joka ei vastaa koulutusta. Itse olen aina ollut valmis tekemään töitä kun töitä, aina yöporttieerista pankkitoimihenkilöön jne.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuula Peltonen:

En haluaisi lähteä määrittämään ulkopuolelta mihin kenenkin ihmisen omaisuutta käytetään. Jokainen ihminen ja lähiomaiset ovat ne henkilöt, joilla täytyy olla määräysvalta omaan varallisuuteen. Jos itsellä on siihen halu, niin miksi ei.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuula Peltonen:

Nykyinen aukiolo on riittävä. Olisin valmis jopa pistämään ovia kiinni aiemmin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuula Peltonen:

En kannata tässäkään pakkoa. Kuntien pitää pystyä itsenäisesti katsomaan omaa tulevaisuuttaan ja tapaansa järjestää palveluja. Uskon ja luotan, että kunnissa tämä osataan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuula Peltonen:

Palkan pienentäminen ei ole tie parempaan työllisyyteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuula Peltonen:

Koko Suomi asuttuna kyllä. Ja valtion on edelleenkin tuettava kuntia valtionosuuksilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuula Peltonen:

Yksityiset palvelut ovat tärkeitä ja näyttelevät suurta roolia jo monessa kunnassa tänäkin päivänä. En kuitenkaan halua luopua julkisista palveluista yksityisen kustannuksella. Haluan olla kuntapäättäjänä tähän vaikuttamassa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuula Peltonen:

Sote-uudistus ei vie valtaa pois kunnilta. Se antaa mahdollisuuden järjestää palvelut tulevaisuuden kannalta vahvasti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuula Peltonen:

Kontrolli pitää olla siinä mielessä, ettei ns. uber-taksit pääse taistelemaan Suomen taksien joukkoon. Myös lupia on hyvä tarkastella alueittain, että töitä riittää kaikille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuula Peltonen:

Suomi on EU:n täysivaltainen jäsen ja se mahdollistaa laajemman ulottuvuuden mm. lainsäädännön kautta. Eurooppa on avoin meille liikkua, opiskella ja työskennellä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuula Peltonen:

Rahoitusmarkkinaveroon liittyminen pitäisi kirjata tulevaan hallitusohjelmaan ehdottomasti.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuula Peltonen:

En kannata Natoon liittymistä. Nykyinen kumppanuus on riittävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuula Peltonen:

Puolustusvoimat on joutunut leikkaamaan paljon tällä vaalikaudella. Tulevat materiaalihankinnat vaativat lisäresursseja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuula Peltonen:

Nykyinen tilanne on melko hyvä. En näe siinä mielessä muutospaineita. Tilannetta pitää seurata työpaikkojen muutosten suhteen. Jos oma työvoimamme ei riitä, on työperäinen maahanmuutto tehtävä helpommaksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuula Peltonen:

En halua asettaa rajoja ihmisen rakkaudelle tai perheen perustamiselle. Yhdenvertaisuus on minulle tärkeä asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuula Peltonen:

Olisin tehnyt näin Jämsän osalta jo kauan sitten, mutta perussuomalaiset vastustivat hanketta. Turvapaikan hakijoiden tilanne ei välttämättä ole mikään helppo ja apua on pystyttävä tarjoamaan niin kuin se on mahdollista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuula Peltonen:

Luotan ammattitaitoisiin opettajiin ja koulun henkilöstöön. Olemme juuri tällä kaudella säätäneet työrauhalain ja siinä tarkennettiin säädöksiä, miten menetellään työrauhakysymyksissä. Uskon, että tästä laista on apua kouluihin. Kuri pitää olla ja vastuuntunto.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuula Peltonen:

Hyviä arvoja kaikki. Mutta eivät ehkä pelkästään riitä arvopohjaksi. Lisäisi vielä yhdenvertaisuuden, solidaarisuuden, toinen toistemme kunnioittamisen mm.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuula Peltonen:

Ei tarvitse kasvattaa. Yksityinen sektori on kasvanut jo paljon mm. terveydenhuollossa. Julkinen sektori on pidettävä vahvana.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuula Peltonen:

Ennemmin veronkorotuksilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuula Peltonen:

Tuloeroja pitää pienentää. Ihmisten lahjakkuuksia voi palkita muullakin kuin rahalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuula Peltonen:

Suomella on hyvä taso mm. sosiaalipalveluissa. Kuitenkin tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän mm. vanhuspalveluja ja rakenteiden tarkastelu yhä kestävämmäksi on tarpeen. Sote-uudistuksella voimme tehdä paljon julkisten palvelujen hyväksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuula Peltonen:

Molemmat ovat tärkeitä huolehdittavaksi kuntoon. Talouskasvua tarvitsemme tulevina vuosina erityisesti ja työpaikkoja. Kuitenkaan niiden varjolla emme voi turmella tulevaisuutta jälkeläisiltämme eli ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys on pidettävä ohjelmissa mukana. Ympäristönasioiden parissa on myös paljon talouskasvun siemeniä. Mm. bioenergia ja biotalous yleensä luovat tulevaisuuden työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset