KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Raisa Kinnunen, SDP, 79

Oma esittely

tavalllinen keski-ikäinen keskisuomalainen maalla asuva perheen äiti. Harrastan moottoripyöräilyä, pohjoismaisia dekkareita ja politiikkaa

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Raisa Kinnunen:

tällä hetkellä korkotaso on hyvin alhainen, jopa alhaisempi kuin Ruotsin ja USA:n. Halpaa rahaa pitäisi mielestäni käyttää lisäkasvua tuoviin investointeihin esim. tiet- ja tietoliikenne , muu rakentaminen ja näin mahdollistaa työpaikkojen määrän kasvu.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Raisa Kinnunen:

Olemassa olevat rakennushankkeet riittävät, yritetään saada ne edes kunnialla loppuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Raisa Kinnunen:

Kivihiili ja maakaasusta kyllä, turpeesta ei . Turpeella on suuri työllistävä vaikutus eri puolella Suomea

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Raisa Kinnunen:

Julkinen sektori koostuu suurelta osin hyvin naisvaltaisista aloista (opetus- ja sote-puoli) . Toiminnan tuottavuutta voi parantaa esim. tietojärjestelmiä ja toimintatapoja kehittämällä ja vähentää byrokratiaa, ei työntekijöitä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Raisa Kinnunen:

Jokaiselle löytyy koulusta joku "pakkoaine". Opetusta tulee kehittää siten, että näistä "pakkoaineista" tulee vähemmän "pakkopullaa". Opettajat : persoonat rohkeasti peliin, vanhemmat: omia ennakkoluuloja ei tarvitse siirtää jälkikasvulle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Raisa Kinnunen:

Henkilön elämäntilannetta tulee tarkastella kokonaisuutena. Esim. tarve päivähoidon suhteen, työmatkan pituus ja kulkuvälineet. Elämiseen ei riitä vain työn ilo.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Raisa Kinnunen:

Kuka määrittelee varallisuuden määrän? Jos pääomatuloja vuodessa on esim. yli 30 000 ,asia on Ok

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Raisa Kinnunen:

Pienellä paikkakunnalla, jos on vain yksi alkoholia tarjoava ravintola, harkinnan vapaus saisi olla yrittäjällä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Raisa Kinnunen:

Hallinnon ja päätösten teon tulee pysyä lähellä ihmistä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Raisa Kinnunen:

Panostaminen työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen on paras keino tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Motivoitunut työntekijä on innostunut ja tuottava työntekijä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Raisa Kinnunen:

Hallitusohjelmassa , kuten myös EU-strategiassa biotalous (ml. ruokaturvallisuus) on eräs keihäänkärki. Maaseudun olemassa oloa ei voi yksin sälyttää viljelijöille tai siellä jo asuville ihmisille. Olemme eurooppalaisittain suuri maa pinta-alassa, mutta pieni väestömäärässä. Markkinaehtoisin voimin koko Suomen asuttuna pitäminen ei tule onnistumaan. Tähän tarvitaan valtiota ja verovaroja. Tarvitsemme myös kaikkien suomalaisten osaamista sekä työpanosta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Raisa Kinnunen:

Terveyspalvelut ( laatu ja mahdollisuus) ei saa lisätä kansalaisten eri arvoisuutta. Pienellä paikkakunnalla todellista kilpailua ei synny ja ainoa mahdollisuus ( esim.työttömien terveystarkastuksiin) on julkisella puolella. Tietyin edellytyksin olisin valmis suosimaan palveluseteleitä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Raisa Kinnunen:

Kunnat ovat erilaisia, toimintaympäristöt ovat erilaisia. Se mikä toimii Petäjävedellä, ei välttämättä toimi Kannuksessa. Valtio antaa raamit ja viitekehyksen ,ja toimii tuloerojen tasoittajana (valtionosuudet) , kunnat saavat itse päättää miten sotepalvelut järjestetään

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Raisa Kinnunen:

Suomalaisten valinnanvara tavara- ja tuotemarkkinoilla on monipuolistunut. EU on myös Pietarin vedenpuhdistulaitoksen merkittävä rahoittaja. Maiden välinen lisääntynyt riippuvuus on vahvistaa maailman rauhaa

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Raisa Kinnunen:

Ei ole oikein, että yksi ala, jossa pyörivät valtavat rahamäärät, verotuksessa kohdellaan vapaamatkustajana. Tarvitsemme laajempaa veropohjaa. Rahoitusmarkkina vero on eräs toimi, jolla pystytään hillitsemään veronkiertoa ja rahanpesua

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Raisa Kinnunen:

Olemme osa EU:ta sen pitää riittää. Voi olla suomettumista, mutta turha lähteä keikuttamaan venettä yhtään enempää

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Raisa Kinnunen:

Rahoitusta on suunnattava puolustusvoimien kehittämiseen ( mm. naisten vapaaehtoisuuteen innostamiseen, keskeyttämisprosentin alentamiseen)

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Raisa Kinnunen:

Suomalaiset ovat itsekin hakeutuneet paremman elämän perässä, miksi tätä ei sallittaisi myös muille?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Raisa Kinnunen:

Inhimilliseen hätään on vastattava ja annettava apua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Raisa Kinnunen:

Enemmän keskustelua ja yhteistyötä koulun, sosiaalitoimen ja vanhempien kanssa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Raisa Kinnunen:

Elämme globaalissa ja monikulttuurisessa maailmassa. Maassa maan tavalla on hyvä periaate, mutta laittomuuksiin ja väärinkäytöksiin pitää puuttua

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Raisa Kinnunen:

palveluseteli voi olla jossakin tilanteessa toimiva, vaan ei ainoa ratkaisu

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Raisa Kinnunen:

kaikki on suhteellista, miten lahjakkuus tai ahkeruus mitataan?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Raisa Kinnunen:

Cleantech ja muu ympäristöosaaminen tulee valjastaa talouskasvun ja työpaikkojen luomiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset