KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jyri Hämäläinen, Piraattipuolue, 116

Oma esittely

Olen piraatti ja kaikin tavoin vapaamielinen klassinen liberaali.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jyri Hämäläinen:

Elvyttäisin mielummin leikaamalla veroja. Koska tuleviin lamoihin ei kuitenkaan ole nousukausien aikana riittävästi varauduttu, nyt voi kuitenkin olla liian myöhäistä tehdä radikaaleja peliliikkeitä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jyri Hämäläinen:

Keskimääräinen veroaste suomessa on jo äärimmäisen tiukka.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jyri Hämäläinen:

Ydinvoima on paras välittömästi saatavilla oleva tapa vähentää energiantuotannosta seuraavia saasteita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jyri Hämäläinen:

Tämä on hyvä tavoite, mutta onnistuu kymmenessä vuodessa vain, jos muuhun energiantuotantoon myöhhetään runsaasti lupia hyvin nopeasti. Tämä liittyy oleellisesti edelliseen kysymykseen ydinvoimasta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jyri Hämäläinen:

Unelmieni utopiassa, julkinen sektori huolehtisi vain aivan välttämättömimmästä, ja ihmiset olisivat vapaita huolehtimaan muusta kuten parhaaksi näkevät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jyri Hämäläinen:

Valtion tulisi määrätä niin vähän pakollisia asioita, kuin vain mitenkään mahdollista. Samalla voisi poistaa pakkosuomen ainakin niiltä, joiden äidinkieli on ruotsi tai saame.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jyri Hämäläinen:

Tämä on kaikkien liberaalien arvojen vastaista. Työnteon ja kaupankäynnin tulee perustua molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jyri Hämäläinen:

Se, milloin joku haluaa tarjota asiakkailleen palveluita, ei kuulu minun eikä valtion päätettäväksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jyri Hämäläinen:

Suurimmassa osassa Suomea, kuntajako ei ole kovin suuri ongelma, mutta muutamiin ongelmatapauksiin, kuten esimerkiksi Vaasan ja Mustasaaren tilanteeseen voi olla välttämätöntä puuttua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jyri Hämäläinen:

Jos joku on vapaaehtoisesti valmis työskentelemään halvalla, ei häntä tulisi estää työllistymästä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jyri Hämäläinen:

En missään nimessä halua kieltää ketään asumasta missä haluaa, mutta muulla yhteiskunnalla ei mitenkään ole varaa eikä syytä rahoittaa yksittäisten ihmisten henkilökohtaisia valintoja. Tämä pätee sekä syrjäkyliin, että Helsingin keskustan asumistukiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jyri Hämäläinen:

Tämä voi tarkoittaa hyvin montaa eri asiaa. Esimerkiksi yksityisten terveyspalveluiden nostaminen monopoliasemaan ja valtion maksettavaksi ei hirveästi lohduta, vaikka kuinka paheksuisinkin virkamiesvoimin tuotettuja palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jyri Hämäläinen:

Kuntien päätäntävallan lisääminen tarkoittaa myös sitä, että kunnilla on valtaa ja vastuuta myös sen päättämisessä, että mitä tuotetaan tai ollaan tuottamatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jyri Hämäläinen:

Kannatan vapaita markkinoita.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jyri Hämäläinen:

Ihmisten, pääoman ja tiedon vapaa liikuvuus on niin merkittävä hyöty, että EU:n tuomat hallinnolliset ongelmat eivät paina vaakakupissa sitä enempää, ainakaan vielä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jyri Hämäläinen:

Sen mukaan, mitä ymmärrän taloustiedettä, rahoitusmarkkinavero ei ratkaise enempää ongelmia, kuin mitä se aiheuttaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jyri Hämäläinen:

Kannattaisin esimerkiksi Pohkoismaiden puplustusliittoa tai Euroopan Unionin yhteistä puolustusta mielummin kuin NATO:a, mutta koska näitä vaihtoehtoja ei ole saatavilla, pidän NATO:on liittymistä oikeana ratkaisuna Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn tukemiseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jyri Hämäläinen:

Maailmanpoliittinen tilanne edellyttää panostamista sotilaalliseen puolustuskykyyn, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki verovarat tulisi käyttää puolustusvoimien hankintoihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jyri Hämäläinen:

Vapaa liikkuvuus myös työmarkkinoilla on hyvä asia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jyri Hämäläinen:

Tämä on välttämätöntä yksilönvapauksien toteutumisen kannalta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jyri Hämäläinen:

Opettajilla on jo riittävät oikeudet tarpeelliseen kurinpitoon. Niitä ei vain uskalleta käyttää, koska hankalilla lapsilla on vielä hankalammat vanhemmat, joiden kanssa opettajat eivät halua joutua tekemisiin. Lainsäädäntö ei vaikuta tähän asiaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jyri Hämäläinen:

En usko jumaliin, enkä pidä perinteisiä arvoja muutenkaan tärkeinä lainsäädännölle. Haluan säätää lakeja suojellakseni yksilönvapauksia, enkä pakottaakseni omia tai kenenkään muun arvoja muille ihmisille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jyri Hämäläinen:

Julkisten monopolien muuttaminen kilpailuttamalla julkisen sektorin takaamiksi yksityisiksi monopoleiksi ei ole merkittävästi julkista monopolia parempi vaihtoehto, mutta palveluiden avaaminen vapaalle kilpailulle olisi oikein.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jyri Hämäläinen:

Suomalaisen keskimääräinen veroaste, kaikki verot ja maksut mukaan lukien, on jo viidenkymmenen prosentin luokkaa. Korottamisvaraa ei ole.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jyri Hämäläinen:

Jos joku haluaa vapaaehtoisesti maksaa jollekulle toiselle kohtuuttoman paljon, se on hänen oma taloudellinen riskinsä ja oma ongelmansa jos rahalle ei saa vastinetta. Palkkioiden suuruuksia ei tarvitse määrätä pakkokeinoin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jyri Hämäläinen:

Nykyisen kaltainen julkinen sektori on tehoton ja paisuu holtittomasti. Sen korvaaminen perustulolla on varmasti kannattavampaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jyri Hämäläinen:

Talouskasvu ja työpaikat eivät ole itseisarvoja vapaassa markkinataloudessa, eikä niiden nimissä tule rikkoa yksilönvapauksia eikä ihmisoikeuksia tai aiheuttaa vahinkoa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen ja elinympäristölleen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jyri Hämäläinen:

On aika itsestään selvää, että hankkeita jotka aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä, ei kannata toteuttaa. Ympäristövaikutuksien selvittämiseen ei kuitenkaan kannata haaskata aikaa sellaisissa päätöksissä, jotka eivät mitenkään liity ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset