KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jonna Purojärvi, Piraattipuolue, 118

Oma esittely

Aktiivista itsenäistä opiskelua harrastava puolueaktiivi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jonna Purojärvi:

Velkaantuminen voidaan taittaa muun muassa sosiaali- ja terveyshuoltopalvelumalleja parantamalla niiden toimintaa muuttamalla (esim. Imatran malli, Etelä-Karjalan SHP:n malli), yhtenäistämällä ministeriöiden tietojärjestelmiä. Suoria leikkauksia ei tarvita, vain järkeviä toimia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jonna Purojärvi:

Palkkavero on jo nykyisillään kova, mutta muunlaisten ansaintamuotojen kuin puhtaan palkkatyön verotusta tulee tutkia ja tarpeen mukaan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jonna Purojärvi:

Jos tähtäämme energiaomavaraisuuteen, ydinvoima on hyvä ratkaisu. Olisi kuitenkin viisaampaa käyttää uudempia ydinvoimatuotannon muotoja, joissa energiatehokkuus on huomattavasti korkeampi ja hyötysuhde parempi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jonna Purojärvi:

Sikäli kun omavaraisuuteen energian suhteen pyritään, on ainakin maakaasusta pääosin päästävä eroon. Puhtaampiin energiamuotoihin, kuten ydinvoimaan ja yksilöiden aurinkoenergiapaneelien käytön helpottamiseen panostaminen on luonnollisesti järkevää puhtaamman huomisen tähden. Aikataulu jättää kuitenkin pohdittavaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jonna Purojärvi:

Valtion monopolit ovat turhia julkisen sektorin toimijoita, ainakin monopoliasemassaan. Hallintopuolella riittää myös karsittavia kuluja reilusti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jonna Purojärvi:

Ruotsin pakollinen opiskelu pitäisi saattaa vaihtoehdoksi joidenkin muiden paikallisesti tarvittavien kielien kanssa, vaikka paketista yksi olisikin pakollinen. Tämä antaisi joustavuutta pohtia, mitä kieltä todennäköisemmin tulee itse tarvitsemaan samalla kun antaa sen yleisen pohjan muidenkin kielten opiskelulle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jonna Purojärvi:

Huonossa asemassa olevan ihmisen tilaa ei pitäisi saada hyväksikäyttää tai entisestään hankaloittaa huonosta työsopimuksesta kieltäytymisen tähden.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jonna Purojärvi:

Kaikki aukioloajat on vapautettava, yrittäjät pystyvät itse määrittelemään parhaiten, minkälaisilla aukioloajoilla on järkevää toimia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jonna Purojärvi:

Kuntien määrää voi vähentää, sikäli kun niiden on mielekästä liittyä yhteen, mutta pakolla sen tekeminen tuottaa vain palveluiden epätasa-arvoa ja entisestään kuolettaa maaseutua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jonna Purojärvi:

Pelkästään työpaikkojen luonnin tähden palkanmaksua ei tule laiminlyödä, työn tulee myös olla tarpeellista ja tulisi olla ehdotonta näyttöä tarpeelle laiminlyödä näitä sopimuksia. Keskustelua sopimuksien sisällöistä on myös syytä pitää auki ja muuttaa tarpeen mukaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jonna Purojärvi:

Valtion ei tarvitse tukea tietoisesti syrjemmässä asumisen mahdollisuutta, mutta jo olemassaolevien palveluiden ja infrastruktuurin hoitamisen laiminlyömisellä ihmisten painostaminen kaupunkeihin on ehdottoman väärin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jonna Purojärvi:

Kunnat ovat ihanteellisessa tapauksessa paremmin tietoisia paikallisista tarpeista, eikä niiden valtaa tule siksi palveluiden järjestämisessä liikaa viedä pois. Tämä myös antaa mahdollisuuksia löytää sellaisia tapoja järjestää palveluita, jotka voivat vähentää kuluja ja parantaa hyvinvointia samanaikaisesti, kuten Imatran malli ja Etelä-Karjalan SHP:in malli on tehnyt.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jonna Purojärvi:

Näkisin tämän lähinnä turhana rajoituksena.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jonna Purojärvi:

Tällä hetkellä EU:sta on kaikille sen jäsenvaltioille enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta sinänsä EU ei ole siihen yksin syyllinen. Monilta osin EU on tarpeellinen päätöksentaso, mutta avoimuuden puute ja epädemokraattisesti valittujen toimijoiden olemassaolo vievät luottamuspohjaa niin EU:lta kuin kansallistasolla eduskunnaltakin. EU pitää sisällään samat ongelmat, kuin muutkin nykyiset päätäntäelimet, mutta mittakaavassaan EU:n ongelmat vaikuttavat suuremmilta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jonna Purojärvi:

NATO on sotilaallisen liiton lisäksi ennenkaikkea vahvan poliittinen liittouma, joka entisestään veisi demokraattista päätäntävaltaa kansalta kauemmas.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jonna Purojärvi:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa, ei ole mielekästä käyttää tästä työstä kertyneitä verorahoja huomattavasti suurempia määriä vain tarkkaillaksemme, ettei kukaan tulisi tänne töitä tekemään. Rajoitukset eivät tuota sitä tulosta, jota niillä on haettu, vaan ovat enemmänkn kuluerä ilman mielekästä syytä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jonna Purojärvi:

Keskellä Suomea on hyvä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jonna Purojärvi:

En näkisi esimerkiksi puhelinten poisottamista pahana kuritoimenpiteenä, mutta luokasta poistaminen tai oppilaaseen käsiksi käyminen on aina hieman harmaata aluetta. Luokasta poistaminen muuhun tilaan, kun se ehdottoman tarpeellista on, pitäisi kuitenkin onnistua, vaikka sitten fyysisesti oppilas pois taluttamalla. Koulujen parempaan toimintaan tarvittaisiin perheiden yhteistyötä, jotta keskusteluyhteys on paremmin auki. Koulu ei ole vain lapsien sijoituspaikka työpäivän ajaksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jonna Purojärvi:

Silloin, kun niiden pitkäkestoiset kustannukset olisivat edes samaa luokkaa julkiselle sektorille, niin näitä voidaan harkita. Jos ne tulevat halvemmaksi, on niihin hyvä tukeutua. Liian usein tuijotetaan kuitenkin lyhyen aikavälin ja riittämättömien tietojen valossa lukuja, jotka ajan mittaan ovat paikoittain kasvaneet suuremmiksi kuin mitä olisi ollut tuottaa julkisista varoista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jonna Purojärvi:

Jos maailma on mustavalkoinen ja kissat koiria niin vastaan kysymykseen "neljätoista". Nykyinen ajattelutapa poliittisessa ympäristössä toki on juuri näin mustavalkoista, mutta se varmaan selittäneekin, miksi mikään ei tahdo toimia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jonna Purojärvi:

Ihmisten lahjakkuutta ei pitäisi määrittää rahalla, kun lahjakkuuksia on niin monenkaltaisia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jonna Purojärvi:

Muutosta niihin tarvitaan, ennenkaikkea sen byrokratian tähden. Sosiaalietuuksissa pitäisi siirtyä esimerkiksi perustuloon.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jonna Purojärvi:

Talouskasvua ei voida asettaa sellaisten asioiden edelle, jotka ovat todellisia. Ympäristöä me tarvitsemme väistämättä elääksemme, talouskasvua emme. On keksittävä muitakin keinoja pitää yllä hyvinvointivaltiota, kuin luottamuksella abstraktiin ilmiöön.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jonna Purojärvi:

Sikäli kun on selvää, että päätöksessä on vaikutuksia ympäristöön, tulee ne vaikutukset tutkia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset