KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Arto Lampila, Piraattipuolue, 117

Oma esittely

Jyväskyläläinen nuorisoalan ja kulttuurialan välissä tasapainoileva kulttuurituottaja. Toimin piraattipuolueen puoluesihteerinä. Politiikassa olen kiinnostunut erityisesti demokratian kehittämisestä, avoimesta hallinnosta ja vapaudesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Arto Lampila:

Nykymallista velkaantumista ei voi jatkaa. Nyt on hyvä aika tehdä investointeja, mutta palvelutason ylläpitämiseen velkaa ei voi ottaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Arto Lampila:

Ydinvoima on välttämätön tuki uusiutuville energiamuodoille mikäli haluamme päästä eroon hiilivoimasta riittävän nopeasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Arto Lampila:

Ydinvoima on välttämätön tuki uusiutuville energiamuodoille mikäli haluamme päästä eroon hiilivoimasta riittävän nopeasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Arto Lampila:

Toisen kotimaisen kielen opinnot voisi korvata vapaavalintaisilla kieliopinnoilla. Maan pitäminen kaksikielisenä ei vaadi pakollisia toisen kotimaisen opintoja - etenkin kun nykymallilla vaikuttavuus on kehnoa rannikkoa lukuunottamatta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Arto Lampila:

Sopimusvapauteen kuuluu vapaus olla tekemättä sopimusta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Arto Lampila:

Yhteiskunnan tarjoamat hoivapalvelut tulee taata kaikille varallisuudesta huolimatta. Yksityisesti hankittavat palvelut ovat tietenkin oma lukunsa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Arto Lampila:

Ehdottomasti. Piraattipuolue haluaa vapauttaa kaikkien liikkeiden ja palveluiden aukioloajat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Arto Lampila:

Kuntien määrä on loppujen lolpuksi epäolennainen kysymys. Ratkaisevaa on palveluiden järkevä tuottaminen ja toimiva vastuunjako valtion ja kuntien välillä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Arto Lampila:

Yleissitovuudeta voidaan luopua mikäli käyttöön otetaan perustulo.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Arto Lampila:

Vapaus valita asuinpaikkansa tarkoittaa myös valintoja eri paikkojen hyvien ja huonojen puolien välillä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Arto Lampila:

Ei palveluntuottajan toimintasektorilla ole asiakkaalle loppujen lopuksi väliä - vain palvelun toimivuudella ja hinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Arto Lampila:

Suomessa on tilaa erilaisille malleille, keskeistä on kuitenkin muistaa että vastuu päätöksistä on myös kunnilla itsellään. Liian pienet toimijat eivät voi taata tarpeeksi kattavaa palveluverkkoa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Arto Lampila:

Ehdottomasti. Tämä on yksi malliesimerkki sääntelystä jota piraatit haluavat purkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Arto Lampila:

Rahoitusmarkkinavero voi toimia ainoastaan globaalina kokonaisuutena, eli nyt valmisteltu malli ohjaa vain liiketoimintaa muualle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Arto Lampila:

Nykytila on huono kompromissi: käytetään resursseja yhdenmukaistamiseen, mutta jäädään sivuraiteille eduista. Eli joko oikeasti sisään tai oikeasti ulos, nato-optio on tyhjää lätinää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Arto Lampila:

Rahakasat eivät näitä haasteita ratkaise. Puolustuksen kehittämisessä keskiössä tulee olla uuden ilman asevelvollisuutta toteutettavan mallin luominen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Arto Lampila:

Tarveharkinta aiheuttaa vain omituisia tilanteita firmojen pyrkiessä palkkaamana haluamansa tekijän, tämän kaltainen protektionismi ei kuulu nykymaailmaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Arto Lampila:

Aivan käsittämätöntä että tästä vieläkin joudutaan vääntämään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Arto Lampila:

Tiukempi kuri ei ratkaise nykykoulun ongelmia - tarvitsemme aidosti uudistuvaa ja modernia koululaitosta joka tarjoaa monipuolisia tapoja kerryttää tietoja ja osaamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Arto Lampila:

Politiikan tulee perustua arvoihin. Isänmaa ja uskonto eivät arvopohjana kuitenkaa vie meitä maana eteenpäin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Arto Lampila:

Ei palveluntuottajan toimintasektorilla ole asiakkaalle loppujen lopuksi väliä - vain palvelun toimivuudella ja hinnalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Arto Lampila:

Verotaso on jo nyt korkea. Verojen korottaminen on lyhyen aikavälin ratkaisu jollaisiin ei ole enää varaa. Tarvitsemme rohkeutta uudistaa valtion ja kuntien toimintakulttuuria ja roolia yhteiskunnassa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Arto Lampila:

Tuloeroilla ei ole välttämättä mitään tekemistä lahjakkuuden kanssa. Ne eivät toisaalta ole myöskään ongelma. Keskeistä on varmistaa että köyhimmilläkin on varaa ihmisarvoiseen elämään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Arto Lampila:

Mikäli taloutta ei saada selkeään kasvuun joudumme miettimään palveluita ja sosiaalietuuksia uudestaan. Keskeistä ovat koulutus, sote ja turvallisuus.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Arto Lampila:

Talouskasvua voidaan vahvistaa ilman katastrofaalisia ympäristövaikutuksia. Kaikki on kuitenkin suhteellista ja tämä kysymys on oikeasti todella hölmösti muotoiltu vastakkainasettelu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Arto Lampila:

Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää. Järjen käyttö kuitenkin mukaan tässäkin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset