KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tommi Brander, Piraattipuolue, 112

  • Puolue:  Piraattipuolue
  • Vaalipiiri:  Keski-Suomi
  • Ehdokasnumero:  112
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  27
  • Koulutustaso:  Filosofian maisteri
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Teen väitöskirjaa lääketieteellisen kuvantamisen matemaattisesta teoriasta. Politiikassa tärkeitä asioita ovat yksityisyys ja lakiviidakon karsiminen, jotta ihmiset saavat enemmän liikkumatilaa elämässään. Perustulo helpottaa riskien ottamista ja yrittämistä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tommi Brander:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta tämä on parempi toteuttaa karsimalla esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa perustulon avulla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tommi Brander:

Verotusta tulee kiristää yhdentämällä palkkatulon ja osinkojen verotusta, jotta veronkierto ja verosuunnittelu ovat vähemmän kannattavia ja hankalampia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tommi Brander:

Ydinvoima vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä monipuolisemman energiapohjan takia vähentää riippuvuutta Venäjästä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tommi Brander:

Turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara, jonka käyttäminen uusiutumistahtiin on hyväksyttävää - muut uusiutuvat liian hitaasti jotta sillä olisi vaikutusta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tommi Brander:

Kieliopetusta ei tule vähentää, mutta vaihtoehtoja lisätä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tommi Brander:

Ihmisten tulee itse saada päättää, minkälaisen elintason haluavat työllään ansaita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tommi Brander:

Kyllä, kunhan perustulo toteutetaan samalla. Muuten työllisyysluvut parantuvat, mutta ihmiset joutuvat tekemään useaa työtä pärjätäkseen, eikä tilanne parane.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tommi Brander:

Valtion ei tule tukea verovaroin asutuksen levittymistä, mutta ei myöskään keskittää virastoja Helsinkiin ilman erittäin painavia perusteita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tommi Brander:

Kunnalle tulee antaa mahdollisuus tuottaa palvelut itse, jos se kokee siihen pystyvänsä suurempia yksiköitä tehokkaammin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tommi Brander:

Tilaisuus meni jo - tällä hetkellä tilanne on liian herkkä Venäjän provosoimiseksi. Kansanäänestys aiheesta on perusteltu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tommi Brander:

Lainsäädännön tulee olla sukupuolineutraalia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tommi Brander:

Kuri peittää ongelmia, ei paranna niitä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tommi Brander:

Perinteisiä arvoja pitää tarkastella nykypäivän tilanteessa, eikä asettaa jalustalle muiden vaihtoehtojen ylle. Arvot ovat työkaluja hyvän elämän saavuttamiseksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tommi Brander:

Vaihtelee palvelusta toiseen. Terveydenhuoltoa ei, joukkoliikennettä kyllä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tommi Brander:

Molemmat tiet on käyty loppuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tommi Brander:

Tilanne muuttuu jatkuvasti esimerkiksi automaation edetessä ja luonnonvarojen vähenemisen seurauksena.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tommi Brander:

Elämä on tärkeämpää kuin materiaalinen hyvinvointi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tommi Brander:

Kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille tulee antaa mahdollisuus vaatia perustellen arviointi mistä tahansa hankkeesta. Arviointia ei tule suorittaa ilman perusteltua epäilystä negatiivisista ympäristövaikutuksista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset