KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Merikivi, Muutos 2011, 31

Oma esittely

Suoremman demokratian ajaja. Tässä vaalikoneessa antamani vastaukset kertovat, miten äänestäisin ja mitä aloitteita allekirjoitan, mutta tyypillisesti en voi tehdä omia aloitteita niistä. Lisätietoja on vaaliteemoissani.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Merikivi:

Vielä on paljon tehtävissä sellaista, joka ei tarkoita leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. Vaaliteemoissani esittelen leikkauslistani.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Merikivi:

En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Merikivi:

En usko, että aikataulu on järkevä kaikille näille kolmelle sähköntuotantomuodolle. Ydinvoimalla tuskin ehdimme korvata noita, vesivoimalle ei hyviä paikkoja enää kunnolla löydy, biomassa tuottaa paljon päästöjä lyhyellä aikavälillä ja ilmastonmuutos pitäisi hoitaa "juuri nyt", ja muut uusiutuvat vaativat säätövoimaa ja ovat kalliita. Tavoitteeseen pitää toki pyrkiä, mutta epäilisin, että jo kivihiilestä luopuminen on tarpeeksi hankalaa tuolla aikataululla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Merikivi:

Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Merikivi:

En pidä tällaisesta holhousyhteiskunnasta. Pikemminkin pitäisi mennä perustulon suuntaan, mutta sen suuruus tietenkin määritellään sellaiseksi, että halukkaat töiden tekijät edelleen löytyvät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Merikivi:

Aukioloaikojen sääntelystä pitäisi mielestäni luopua kokonaan. Yrittäjät tietävät kyllä itse parhaiten, milloin liike kannattaa olla auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Merikivi:

Mielestäni kunnilla pitää olla tässä asiassa itsemääräämisoikeus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Merikivi:

Työpaikat eivät ole itseisarvo, kuten ei myöskään talouskasvu. Siitä en osaa sanoa tällä hetkellä mitään, miten ehdotus vaikuttaisi kansalaisten onnellisuuteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Merikivi:

Valtio saisi edelleen epäsuorasti vaikuttaa näihin hintoihin mm. säätämällä polttoaineiden verotuksesta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Merikivi:

Olen silti eron puolella, koska EU:ssa on niin paha demokratiavaje, että se ei ole arvopohjani mukainen ja sitä on hankala sen sisältä korjata. Aion ajaa erosta kansanäänestystä, mikäli pääsisin eduskuntaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Merikivi:

Mielestäni pörssikeinottelijat pitäisi saada aisoihin ja rahoitusmarkkinaveron uskon tätä edistävän.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Merikivi:

Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Merikivi:

Se voisi olla perusteltua maanpuolustuksellisista näkökulmista, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei vaan ole rahaa heitellä joka suuntaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Merikivi:

Eroa rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton välillä ei paljoa ole. Adoptoiminen vaatii jo pitkällisen arviointiprosessin adoptiovanhempien sopivuudesta. Lisäksi tutkimustieto ei vaikuttaisi tukevan haittavaikutuksia lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Sitä paitsi samaa sukupuolta olevilla on jo oikeus aikaisemmasta suhteesta tulleen lapsen adoptoimiseen, joten ulkoisen adoption salliminen samaa sukupuolta oleville pareille olisi pelkkää hienosäätöä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Merikivi:

Kannatan laajaa itsemääräämisoikeutta kunnille, joten heillä pitää olla sananvaltaa tässä asiassa. Valtio toki voisi tarjota jonkinlaisen korvauksen, niin hyväksyminen ei lisäisi kuntien kuluja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikko Merikivi:

Listattuja arvoja on vain nuo kolme, mutta ne ovatkin esimerkkejä. Näitä arvoja pitäisi mielestäni arvioida yksitellen, eikä antaa kimppuna. Esimerkiksi uskonto on nykypäivänä vanhentunut arvo ja valtio tulisikin erottaa kirkosta. Isänmaa on myös vähän kyseenalainen, sillä emmekö ole kaikki maapallon asukkaita? Miksi ihmisiä pitäisi näin eritellä? Tosin edelleen väittäisin sen olevan ainakin hieman ajankohtainen arvo kun emme ole vielä valmiita parempaan, eli sen itse säilyttäisin vielä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Merikivi:

Suuret on subjektiivinen käsite. Jonkinlaiset tuloerot ovat tosiaan hyödyllisiä, mutta ihmisarvoinen elintaso pitäisi olla jokaisella vähintään. Epäilisin, että Suomessa on nyt aika hyvässä tasapainossa tämä, mutta väliinputoajia pitäisi silti enemmän tukea perustulolla tai sen kaltaisella järjestelmällä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Merikivi:

Jonkin verran tässä on sitäkin, että ne on vaan toteutettu liian raskaasti, mutta voi kysymyksessä olla jotain ideaakin. "Liian raskas" tosin on vähän subjektiivinen käsite myös. Oli miten oli, emme tiedä vielä varmaksi näin lyhyellä kokeilujaksolla. Itse epäilisin, että keinot löydetään säilyttää hyvinvointivaltio, jos poliittista tahtoa löytyy.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Merikivi:

Aina voi löytää muuta mielekästä tekemistä ihmisille kuin talouden kasvattaminen, mutta toista maapalloa ei niin vain saada.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset