KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juuso Lahtinen, Kokoomus, 38

Oma esittely

Olen 25-vuotias opiskelija ja yrittäjä Pihtiputaan kunnasta Keski-Suomesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juuso Lahtinen:

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun mahdollisimman pian, ja se edellyttää muunmuassa tuki ja etuusjärjestelmien täysremonttia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juuso Lahtinen:

Verotuksen kiristämistä täytyy välttää. Verotulot täytyy saada lisääntymään työtä lisäämällä!

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juuso Lahtinen:

Suomi on tällä hetkellä liiaksi tuontienergian varassa. Yksi hyvä keino lisätä energiaomavaraisuutta on ydinvoiman lisääminen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juuso Lahtinen:

Yleensäkin yritystoiminnan pikkutarkkaa sääntelyä tulee vähentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juuso Lahtinen:

Pakottamalla ei yleensä tule hyvää tulosta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juuso Lahtinen:

Työsopimuksiin täytyy saada, juuri mainitusta syystä, enemmän paikallista sopimista, koska yritykset ovat erilaisissa tilanteissa toisiinsa nähden ja saman alan yritykset voivat toimia hyvinkin erilailla. Paikallisella sopimisella saadaan helpommin molempia osapuolia tyydyttäviä työsopimuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juuso Lahtinen:

Koko Suomi täytyy Ehdottomasti pitää asuttuna!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juuso Lahtinen:

Valtion ei pidä rajoittaa yritystoimintaa kovin yksityiskohtaisesti. Toki pelisäännöt pitää luoda, mutta liika holhous pois!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juuso Lahtinen:

Täytyy tehdä huolellinen, riippumaton, selvitys miten Nato-jäsenyys vaikuttaisi mm. nykyiseen armeijaan/asevelvollisuuteen, sekä millaiset taloudelliset vaikutukset jäsenyydellä Suomelle olisi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juuso Lahtinen:

Suomella täytyy olla uskottava oma armeija!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juuso Lahtinen:

Minun mielestä emme voi lainsäädännöllä ohittaa luonnonlakeja! Kun kaksi miestä tai kaksi naista ei voi edes teoriassa saada omaa lasta, niin ei sitä ole tarpeen sallia lainsäädännössäkään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juuso Lahtinen:

Yksityistäminen ei ole itseistarkoitus, mutta avoin kilpailuttaminen on ehdottomasti paikallaan. Jos julkinen palveluntuotanto toimii yhtä tehokkaasti kuin yksityinen sektori, on yksityistäminen tarpeetonta, mutta jos yksityinen sektori tuottaa jonkun palvelun tehokkaamminen on yksityistäminen täysin perusteltua ja järkevää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juuso Lahtinen:

Sosiaalietuusjärjestelmä tulee joka tapauksessa remontoida enemmän työhön kannustavaksi. Säästöjen lisäksi se lisää verotuloja ilman veron korotusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juuso Lahtinen:

Ihmisten ahkeruus tulee ehdottomasti palkita ja omalla työllä ja yrittämisellä täytyy olla mahdollisuus myös menestyä. Myös tuloerot ovat kohtuullisuuden rajoissa hyväksyttyjä, mutta tuloerot eivät ole sama asia kuin erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juuso Lahtinen:

Sosiaalietuusjärjestelmä tulee remontoida siten, että se kannustaa nykyistä paremmin ottamaan vastaa ja tekemään töitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juuso Lahtinen:

Tähän on mahdoton sanoa yksiselitteinen vastaus. Kyseiset asiat tulee aina arvioida tapauskohtaisesti!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset