KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aila Paloniemi, Keskusta, 58

Oma esittely

Olen Keskustan kolmannen kauden kansanedustaja Jyväskylästä. Teen työtä ulkoasiainvaliokunnassa, puolustus- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnissa. Kehityspolitiikka, lastensuojelu, koulutus, vanhuspalvelut, siinä esimerkkejä sektoreista, joihin olen erityisen perehtynyt. Toimin Perhehoitoliiton, Sylvan ja Suomen Harrastajateatteriliiton pj:nä. Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n ja kehitysrahoittaja Finnfundin hallintoneuvoston pj sekä Opetushallituksen johtokunnan jäsen. Harrastan teatteria, elokuvia, kirjallisuutta, kirjoittamista ja laulamista. Olen kahden suurenmoisen pojan yksinhuoltaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aila Paloniemi:

Ensisijassa on panostettava kasvuun ja työllisyyteen luomalla uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, myös vientiin. Biotalous ja cleantech sekä koulutusvienti esimerkiksi tarjoavat paljon mahdollisuuksia. Työn vastaanottaminen on tehtävä helpommaksi kehittämällä sosiaaliturvaa. Yritysten toimintaedellytyksiä pitää parantaa vähentämällä byrokratiaa ja helpottamalla erityisesti pk-yritysten lainansaanti mahdollisuuksia. Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen on tultava tukea valtiolta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aila Paloniemi:

Ne joilla on varaa, voivat maksaa enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aila Paloniemi:

On panostettava uusiutuviin energiamuotoihin ja laajasti biotalouteen. Se tuo työtä ja kasvua myös maaseudulle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aila Paloniemi:

Tarvitsemme turvetta osana energiakokonaisuutta edelleen. Kivihiilestä on luovuttava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aila Paloniemi:

Tarvitsemme toimivan julkisen sektorin. Se taas tarvitsee riittävästi osaavia ammattilaisia. Tuottavuutta voidaan nostaa esimerkiksi tietotekniikkaa yhtenäistämällä ja sähköisillä palveluilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aila Paloniemi:

Suomi on kaksikielinen maa. Siitä huolimatta venäjän kieltä voitaisiin opettaa vahvemmin Itä-Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aila Paloniemi:

Pakko ei ole kovin hyvä motivointikeino. Osallistavaa sosiaaliturvaa voitaisiin kuitenkin kehittää. Perustuloa on kokeiltava kolmella erilaisella alueella. Sen avulla kannustettaisiin lyhyidenkin työpätkien vastaanottamiseen ja lisättäisiin työttömien aktiivisuutta, kun perustoimeentulo säilyisi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aila Paloniemi:

Omaa varallisuutta pitäisi voida käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi, kuitenkin niin että sitä jää myös muuhun elämiseen kuten virkistykseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aila Paloniemi:

Aukioloajoissa pitäisi käyttää väljempää harkintaa kuin nyt tehdään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aila Paloniemi:

Kuntien määrän vähentäminen pitää tapahtua vapaaehtoisesti. Suuruuden ekonomia ei automaattisesti takaa parempia tai edullisempia palveluita. Monet pienet kunnat ovat osanneet laittaa prosessinsa kuntoon paremmin kuin suuret. Myös pienet oppilaitokset, kuten lukiot voivat olla isoja laadukkaampia, tästäkin on näyttöä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aila Paloniemi:

En kannata kaksia työmarkkinoita Suomeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aila Paloniemi:

Politiikan on oltava sellaista, että maaseudulta ei vedetä pois kaikkia voimavaroja. Oppilaitosverkon on esimerkiksi oltava riittävän tiheä. Biotalouden raaka- aineet sijaitsevat maaseudulla, eivät kaupungeissa. Niitä on käytettävä koko maan, myös maaseudun kehityksen hyväksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aila Paloniemi:

Julkiset palvelut ovat sote-uudistuksen perusta, yksityiset palvelut ja järjestöjen tarjoamat palvelut täydentävät niitä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aila Paloniemi:

Kuntien pitää saada tuottaa lähipalveluita kuten varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä kulttuuripalveluita ja myös esimerkiksi kaavoitusta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aila Paloniemi:

En halua villejä takseja Suomeen. Nykyjärjestelmä on turvallinen ja toimiva.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aila Paloniemi:

Korkotaso on pysynyt matalana. Saamme myös etua yhteisistä sisämarkkinoista. Myös turvallisuuspolitiikassa yhteisestä EU:sta on hyötyä. Liikkuvuus koko EU:n alueella lisää mahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aila Paloniemi:

Voi viedä kehitystä väärään suuntaan rahoitusmarkkinoilla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aila Paloniemi:

Suoimen ei tule hakea Nato-jäsenyyttä. Liittoutumattomuudesta on ollut meille hyötyä, olemme hyviä ja luotettavia kumppaneita rauhanrakentamisessa. Natojäsenenä joutuisimme mukaan sellaisiinkin operaatioihin maailman konfliktipesäkkeissä, joihin emme halua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aila Paloniemi:

Suomella on oltava omat vahvat puolustusvoimat. Koko maata on voitava puolustaa jatkossakin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aila Paloniemi:

Tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Harmaannumme Euroopan nopeinta vauhtia eikä meillä tätä menoa riitä työntekijöitä eri aloille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aila Paloniemi:

Rekisteröidyissä parisuhteissa on likimain samat oikeudet kuin muissakin parisuhteissa. Adoptio-oikeudet tulevat laajenemaan, kun sukupuolineutraali avioliittolaki eduskunnan päätöksen perusteella etenee.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aila Paloniemi:

Miksi ei pitäisi hyväksyä ?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aila Paloniemi:

Rajoja tarvitaan. Paljon tehokkaampaa olisi kuitenkin koulukulttuurin kehittäminen, yhteisöllisyyden lisääminen, jokaisen oppijan vahvuuksien tunnistaminen, sisäisen motivaation herättäminen oppilaissa, koulukiusaamisen torjuminen koko koulun voimin ja ilon pedagogiikan lisääminen. Oppimisen pitäisi olla keskiössä, ei niinkään vanhakantaisen "kaadetaan tietoa päähän" tyylisen opettamisen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aila Paloniemi:

Pitäisi nostaa keskiöön myös sellaiset arvot kuin suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys, luovuus, perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sivistys, ja tasa- arvo

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aila Paloniemi:

Ulkoistaminen ei automaattisesti paranna palveluita tai tuo säästöjä. Pitää selvittää tapaus kerrallaan, missä ulkoistaminen tuottaa lisäarvoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aila Paloniemi:

Tarvitsemme toimivat ja laadukkaat julkiset palvelut ja niistä olemme valmiita myös maksamaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aila Paloniemi:

Suuret tuloerot syntyvät myös perimällä omaisuuksia, sillä ei ole kovinkaan paljon tekemistä lahjakkuuden tai ahkeruuden kanssa. Suuret tuloerot eivät kehitä yhteiskuntaa tasa-arvoisesti vaan lisäävät pahoinvointia ja osattomuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aila Paloniemi:

Joudumme katsomaan entistä tarkemmin julkisen talouden kantokykyä ja sitä, mitä palveluita pystymme tarjoamaan verovaroin, missä omavastuuta voitaisiin lisätä. Voimme myös kehittää palveluita joustavammiksi ja lisätä tuottavuutta. Perustulokokeilu olisi hyvä idea yhdistää nykyistä järkevämmin sosiaaliturva ja lyhyetkin työsuhteet.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aila Paloniemi:

On lyhytnäköistä tuhota luontoa talouskasvun tavoittelemisen nimissä. Nämä tavoitteet voidaan yhdistää kestävästi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aila Paloniemi:

Luontoa emme saa takaisin jos sen pilaamme. Kannatan kestävää kehitystä niin Suomessa kuin globaalisti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset