KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lauri Oinonen, Keskusta, 57

Oma esittely

kansanedustajakokemusta 12 vuotta ja1 kk, Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, pastori, syntymäkotinsa viljelijä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lauri Oinonen:

Verotus on korkeaa kaikilla tasoilla ja vaarana on joidenkin siirtyminen ulkomaille. Mutta silti supertulojen osalta kenties voisi harkita asiaa. Raja tarkastelulle voisi olla 100 000 eurosta ylöspäin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lauri Oinonen:

Vuosi 2025 tulee nopeasti ja vaikka kuinka tehostaisimme uusiutuvan bioenergian ja kotimaisen biokaasun tuotantoa, emme vielä 2025 voine luopua kuin ehkä kivihiilestä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lauri Oinonen:

Julkinen sektori on myös tarpeellinen, mutta järkevä byrokratian purkaminen palveluja huonontamatta tulee selvittää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lauri Oinonen:

Ruotsia on hyvä osata ja se on toinen kansalliskielemme, jonka osaaminen on moniin tehtäviin pakollinen. Joten voisi olla kohtalokasta, jos koulussa ei olisi opiskellutkaan ruotsia. Mutta on muistettava, että ruotsi peruskoulun myötä 1970-luvulla kaikille pakolliseksi. Siihen asti ruotsi oli ollut pakollinen vain oppikouluissa. Tasa-arvon nimissä nähtiin hyväksi välttämättömäksi, että kaikki oppisivat ruotsia. Nyt saattaisi kuitenkin olla tarkastelun paikka ruotsin kielen pakollisuuden osalta,

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lauri Oinonen:

Työllistyminen on aina parempi kuin työttömyys. Aina, kun jotakin tekee, niin jotakin saa. Tarjotun työpaikan torjumiseen tulisi olla vakava ja todellinen perustelu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Lauri Oinonen:

Jo nyt ihmisen varallisuustaso vaikuttaa suuresti hoivapalveluiden kustannuksiin. Eräissä tapauksissa nyt jopa koetaan tilanne vanhusten ryöstönä, että omia rahoja vanhukselle ei jää juuri postimerkkeihinkään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Lauri Oinonen:

Sääntelyllä on myös myönteiset puolensa, joten en olisi valmis rajattomaan aukioloaikojen vapauteen valmis. Kyse on ravintola-alan työntekijöiden työsuojelusta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lauri Oinonen:

Ei pakkoliitoksia. Kunnat itse tietävät parhaiten asiansa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lauri Oinonen:

Suomi on pidettävä asuttuna luonnollisin toimin. On kokonaisuutta ajatellen kyseenalaista väärin väittää, että Suomea pidetään verovaroin asuttuna. Jos joissakin on vanhusväestöä suhteessa enemmän kuin muualla ja tilastollisesti näyttäisi, että näitä tuetaan verovaroin, niin tosiasiassa vanhuksista olisi pidettävä huolta sitten muualla verovaroin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lauri Oinonen:

Kysymystä on harkittava hyvin tarkkaan ja paikalliset olosuhteet ja ihmisten perustarpeet huomioon ottaen. Palvelujen hyvän toteutuksen ja kustannustason vuoksi asioita on harkittava aina hyvin tarkkaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Lauri Oinonen:

Suomalainen taksijärjestelmä on toimiva. Jos hinnat menisivät vapaiksi Ruotsin mallin mukaan, tulisi meillekin paljon ongelmia, joita nyt ei ole. Esim. Tukholmassa matka satamasta kaupunkiin voi maksaa hyvinkin arvaamattomia summia rahaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Lauri Oinonen:

EU on tuonut byrokratiaa ja olemme nettomaksajat ja olemme sitoutuneet antamaan rahaa ongelmiin joutuneille maille. Lisäksi olemme pankkisopimuksilla EU:ssa yhteisvastuullisia ja pahimmissa tapauksissa vähät säästömmekin voisivat mennä EU-maiden pankkien rahoitukseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lauri Oinonen:

Natossa kuin kaikissa asioissa ovat velvoitteet ja maksut ja sitten se, mitä mahdollisesti saatettaisiin saada. Tällä hetkellä Suomi tulisi olemaan antava osapuoli Natolle sekä normaalioloissa että sotien aikana. Jos maailmalla olisi laajempi kriisi, voisivat joukkomme olla muualla ja avun saaminen Nato- mailta voisi olla enintään myötätuntoa. Jos kriisi kohdistuisi vain Suomeen, voisimme saada Natolta ilma-apua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lauri Oinonen:

Tietyt asejärjestelmät vanhenevat ja reservin kertausharjoituksiin tulee panostaa nykyistä enemmän. Suomen puolustuksen on oltava kunnossa, jotta kenellekään ei tule ajatustakaan tulla tänne pahoissa aikeissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lauri Oinonen:

Työperäinen maahanmuutto lähtökohdiltaan myönteinen asia. On monia aloja, joille on tarpeen saada koulutettuja osaajia ulkomailtakin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Lauri Oinonen:

Mielihyvin ottaisin meille vastaan tällaisen, koska meillä ovat valmiit ja vapaat tilat. Vastaanottokeskus toisi meille työpaikkoja. Tästä on ollut aiemmin positiivisia kokemuksia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lauri Oinonen:

Nämä arvot tulee nähdä suomaisen yhteiskunnan perustaksi jatkossakin. Ne ovat kestäneet aiemmin ja kestävät vastakin!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lauri Oinonen:

Autokatsastus on esimerkki, jossa ainakin kotipaikkakunnallani on hyvä kokemus yksityisestä yrityksestä julkisen palvelun sektorilla. Harkinnan perusteella voisi ulkoistamista jossakin määrin jatkaa. Mutta julkinen palvelu antaa myös tietyissä tehtävissä luotettavuutta ja kuuluu asiaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lauri Oinonen:

Jos työ ja ahkeruus ovat perusteet, tuloeroilla on perusteensa. Hyvästä työstä, hyvä palkka, on hyväksyttävää ja kannustavaa. Mutta en hyväksy kaikkein korkeimpia palkkoja huippujohtajille. tuskin he ovat niitä ansainneet, muut työntekijät ovat niiden takana työn tehneet.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset