KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Neittaanmäki, Keskusta, 56

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Neittaanmäki:

Leikkauksia on tehtävä, jotta valtiontalous saadaan tasapainoon, mutta ne on tehtävä oikeudenmukaisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Neittaanmäki:

Ansiotulojen verotusta ei tule lähtökohtaisesti kiristää enää missään tuloluokissa, mutta kaikista korkeimmissa tuloluokissa tätä voidaan harkita.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Neittaanmäki:

Nyt on panostettava kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Ne luovat työtä ja toimeentuloa koko Suomeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Neittaanmäki:

Kivihiilen ja maakaasun käyttö tulee ajaa alas, mutta turve on kotimainen polttoaine ja sitä tulee hyödyntää jatkossakin huomioiden ympäristökysymykset.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petri Neittaanmäki:

Toimintoja voidaan tehostaa ja päällekkäisyyksiä purkaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Neittaanmäki:

Vapaaehtoisuus lisäisi motivaatiota opiskella ruotsin kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petri Neittaanmäki:

Velvoitetta ottaa tarjottu työ vastaan on jo kiristetty. Nykyinen tilanne on riittävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petri Neittaanmäki:

Tulot otetaan huomioon jo nykyisin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petri Neittaanmäki:

Vapaammat aukioloajat lisäisivät ravintola-alan työllisyyttä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Neittaanmäki:

Kuntien määrä ei ole ratkaiseva, vaan se miten tehokkaasti palvelut tuotetaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petri Neittaanmäki:

Paikallista sopimista pitäisi lisätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petri Neittaanmäki:

Suomessa on runsaat luonnonvarat, jotka sijaitsevat pääosin haja-asutusalueilla. Niiden hyödyntäminen edellyttää koko maan asuttuna pitämistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petri Neittaanmäki:

On turhaa luoda vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välille. Molempia tarvitaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petri Neittaanmäki:

Parasta olisi, että sote-uudistus toteutettaisiin ns. kotikunta-maakuntamallilla, jossa maakuntien kokoiset alueet vastaisivat koko terveydenhuollosta omilla alueillaan. Palveluiden tuottajina toimisivat kunnat ja yksityinen sektori.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Neittaanmäki:

Nykyinen käytäntö on pääosin toimiva. Uusia taksilupia pitäisi kuitenkin saada nykyistä helpommin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Neittaanmäki:

Euroopan unioni on toteuttanut perustehtäväänsä rauhan ja vakauden ylläpitämisessä Euroopassa varsin hyvin. Sen sijaan se puuttuu edelleen liian yksityiskohtaisesti moniin sellaisiin asioihin, jotka voitaisiin hoitaa kansallisesti paremmin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petri Neittaanmäki:

Tähän ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Neittaanmäki:

Nyt on tärkeintä säilyttää vakaus Pohjois-Euroopassa. Se onnistuu parhaiten siten, että Suomi ja Ruotsi säilyttävät sotilaallisen liittoutumattomuutensa. Nato-optio on kuitenkin syytä säilyttää siltä varalta, että tilanne muuttuu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Neittaanmäki:

Itsenäisen, uskottavan puolustuskyvyn säilyttäminen edellyttää tätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Neittaanmäki:

Nykyinen käytäntö on hyvä ja se mahdollistaa myös työperäisen maahanmuuton.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petri Neittaanmäki:

Tämän kysymyksen eduskunta on jo alustavasti ratkaissut. Lapsen etu tulee olla keskeinen kaikissa adoptio-tapauksissa ja kysymystä tulee tarkastella ensisijaisesti tästä näkökulmasta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Neittaanmäki:

Päätöksen talous- ja työllisyysvaikutukset on arvioitava ja se jälkeen on kunnallisten päättäjien asia ratkaista tämä kysymys.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Neittaanmäki:

Kouluissa tehdään nykyisin hyvää kasvatustyötä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petri Neittaanmäki:

Tälle pohjalle on myös lainsäädäntömme rakennettu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petri Neittaanmäki:

Silloin kun tämä on tarkoituksenmukaista ja tuottaa parempia palveluita pienemmin kustannuksin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Neittaanmäki:

Suomen talous on niin huonossa kunnossa, että todennäköisesti tarvitaan molempia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Neittaanmäki:

Suomessa progressiivisella verotuksella tasataan jo tuloeroja merkittävästi. Tuloerojen kasvaminen ei ole kuitenkaan yhteiskunnallisesti hyvä kehityssuunta. Kaikkein pienituloisimpien kansalaisten asemaa tulisi parantaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Neittaanmäki:

Säästöjä tarvitaan julkisessa taloudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Neittaanmäki:

On turhaa luoda tällaista vastakkainasettelua. Ympäristökysymykset voidaan ja ne tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Neittaanmäki:

Viittaan edellisen vastaukseni perusteluihin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset