KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Samuli Mattila, Keskusta, 55

Oma esittely

Terve! Olen Samuli Mattila Lähihoitajaksi opiskeleva nuorisovaikuttaja. Olen todennäköisesti Suomen Nuorin eduskuntavaaliehdokas. Voit seurata matkaani Arkadianmäelle nettisivuiltani ja somessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Samuli Mattila:

Heikoimasssa asemassa olevia ihmisiä ei saa unohtaa, vaikka joudummekin tekemään leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Samuli Mattila:

Vallitsevassa taloustilanteessa paremmin ansaitsevien on mahdollista osallistua suhteessa isommalla panoksella yhteisien kulujemme hoitamiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Samuli Mattila:

Kehittämisessä painopiste täytyy jatkossa olla kotimaisella uusiutavalla energialla tuettuna kotimaisilla energiamuodoilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Samuli Mattila:

Turpeen käyttöä tulee jatkaa jo energiahuollon kotimaisuusasteen ylläpitämiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Samuli Mattila:

Yläportaan hallintoa voidaan supistaa, mutta auttavia käsiä pitää lisätä. Hallinnon työpaikkoja voidaan vähentää luonnollisella poistumisella, mutta suorittavan portaan auttavia käsiä täytyy lisätä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Samuli Mattila:

Ruotsin kielen lisäksi muita valinnaisia kieliä ja niiden opiskelumahdollisuuksia täytyy kehittää. Suomen itäosan kunnissa voisi harkita vaikkapa Venäjän kielen opiskelua Ruotsin tilalla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Samuli Mattila:

Korkeasti koulutettua työntekijää ei voi ensisijaisesti velvoittaa ottamaan vastaan hanttihommia. Lyhytaikaisissa työsuhteissa ei voida hyväksyä ylipitkiä työmatkoja. Nollatuntisopimusta on kehitettävä joustavampaan suuntaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Samuli Mattila:

Kohtuullinen maksukatto on järjestettävä, mutta tärkeämpänä pidän vähävaraisten palvelujen turvaamista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Samuli Mattila:

Valvotuissa olosuhteissa alkoholin tarjoaminen on parempi vaihtoehto, kuin kotona yksin tissutteleminen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Samuli Mattila:

Jos kuntaliitokseen löytyy kuntien yksimielisyys, niin asia on ok.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Samuli Mattila:

Palkamalttia on syytä jatkaa vaikeiden aikojen yli.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Samuli Mattila:

Elinkelpoisten kuntien kehittymismahdollisuuksia täytyy tukea. Yhteiskunnan toimintoja täytyy hajasijoittaa järkevällä tavalla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Samuli Mattila:

Kela-korvausten valuminnen yksityiselle sektorille ei saa syödä jukisen sektorin kehittämismahdollisuuksia. Soten järjestämisoikeutta ei saa ulkoistaa pelkästään yksityisille toimijoille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Samuli Mattila:

Sote-laki jäi pöydälle juuri tästä syystä. Kuntien itsemääräämisoikeus on sidottu perustuslakiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Samuli Mattila:

EU:n vapaan kilpailun periaatteen mukaisesti myös taksitoiminta Suomessa tulisi vapauttaa kilpailulle. Tällä saattaisiin kitkettyä, myös pimeiden taksien määrää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Samuli Mattila:

Tällä hetkellä Suomi ei hyödy EU:sta parhaalla mahdollisella tavalla. Direktiivitehtaasta on tullut sekä hyviä, että huonoja sääntöjä. Välillä tuntuu siltä, että olemme liian kilttejä EU:ssa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Samuli Mattila:

Rahoitusmarkkinaveroa tulee kehittää Suomen rahamarkkinoihin paremmin soveltuvaksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Samuli Mattila:

Tällä hetkellä puolustuksemme nojaa sotilaalliseen liitoutumattomuuteen. Jatkossa puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa voidaan syventää tarpeen mukaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Samuli Mattila:

Uskottava ja itsenäinen puolustus vaatii korkeaa tegnologiaa ja investointeja jatkossakin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Samuli Mattila:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan lisätä, koska se tuo Suomelle veroeuroja. Suomi on kansainvälistyvä maa ja pärjäämme jatkossa maailmanmarkkinoilla sitä paremmin, mitä kansainvälisempiä olemme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Samuli Mattila:

Avioliitto on instituuttina miehen ja naisen välinen liitto, jolla on Suomessa pitkät perinteet. Pitäisin Presidentti Niinistön ehdottamaa mallia pariliitosta perinteistä avioliittoa kannattavien etua paremmin ajavana.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Samuli Mattila:

Näen tässä pienille kunnille ennemmin mahdollisuuden, kuin uhkan. Tällä saamme kunnan mahdolliset tyhjät asunnot käyttöön ja samalla kuntiin koululaisia ja veronmaksajia. Jatkossa meidän täytyy suunnata panostukset integrointiohjelmiin paremmin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Samuli Mattila:

Lapsen kasvattaminen on parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyönä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kasvatustyötä ei kuitenkaan voida ulkoistaa koululle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Samuli Mattila:

Nämä arvot ovat minulle tärkeitä. Moniarvoisessa yhteiskunnassa näiden hyvien arvojen lisäksi löytyy myös muita hyviä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Samuli Mattila:

Yksityinen palvelu ei ole sinänsä itseisarvo, mutta mikäli ne ovat palvelunkäyttäjille hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisempiä, tämä on varteenotettava vaihtoehto.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Samuli Mattila:

Kannatan itse oppi- ja aateisä Santeri Alkion peräänkuuluttamaa kohtuullisuus ajattelua. Palveluista on kuitenkin ääritilanteissa pystyttävä tinkimään. Veroja voidaan korottaa, mutta niitäkin kohtuuden rajoissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Samuli Mattila:

Tuettu työllistäminen on oltava yhtenä keinovalikoimana. Ahkeruudesta täytyy myöskin palkita. Lahjakkuus ei voi olla este menestykselle, mutta kaikessa pitää olla kohtuus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Samuli Mattila:

Olemassa olevat resurssit pitää uudelleen kohdentaa siten, että saamme samalla rahamäärällä kustannustehokkaampaa palvelua tai pienemmällä rahamäärällä samaa palvelua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Samuli Mattila:

Yhteentörmäyksiä talouskavun ja ympäristöstä huolehtimisen kesken tulee välttää viimeiseen asti. Ympäristötegnologiassa näen jopa piileviä kasvuneväitä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Samuli Mattila:

Nykytegnologialla ja lainsäädännöllä on mahdollista välttää Talvivaaran tapaiset ympäristökatastrofit.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset