KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Satu Koskinen, Keskusta, 52

Oma esittely

maatalousyrittäjä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Satu Koskinen:

Jotta saadaan rahaa velan maksuun on joko vähennettävä menoja tai etsittävä lisää tuloja. Näyttää siltä, että kumpiakin keinoja joudutaan käyttämään, jotta velkamäärän kasvu saadaan pysäytetyksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Satu Koskinen:

En kannata ydinvoimaa siihen liittyvän hallitsemattoman riskin takia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Satu Koskinen:

En kannata kivihiilen käyttöä. Suomesta löytyy kotimaisia energianlähteitä, turve mukaan lukien, joiden käyttöä tulisi lisätä. Energiaomavaraisuuden nostaminen on yksi keino parantaa suomen taloudellista tilannetta. Hajautettu kotimainen energiantuotanto takaisi maan eri alueille työtä ja toimeentuloa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Satu Koskinen:

Suomi on kaksikielinen maa. On hyvä, että perusteet ruotsin kielestä tulevat kaikille tutuiksi. Pakottamalla oppii huonosti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Satu Koskinen:

Työn tekemisen pitää olla aina kannattavampaa ihmiselle kuin sen tekemättä jättäminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Satu Koskinen:

Pahan päivän varallehan sitä omaisuutta usein kerätään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Satu Koskinen:

Nykyjärjestelmä on riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Satu Koskinen:

Minusta kunnat ovat omien alueidensa toiminnan moottoreita. Karsimalla pakolla kuntia Suomesta karsitaan samalla elinvoimaa alueilta. Suomen vahvuus on toimivassa kuntien verkostossa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Satu Koskinen:

Paikallinen sopiminen palkoista voisi tuottaa työpaikkoja joita kipeästi kaipaamme. Työstä pitää saada kuitenkin asianmukainen palkka.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Satu Koskinen:

On tärkeää että meillä on toimivat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tällöin ne ovat kaikille kansalaisille saatavilla, asuinpaikasta ja varallisuustasosta riippumatta. Jos yksityiset palveluntuottajat toimisivat samoilla pelisäännöillä kuin julkiset palveluntuottajat olisivatko ne enää yksityisiä?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Satu Koskinen:

Kunnilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen minkälaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kunnan alueella tarjotaan. Minusta palvelujen tuottaminen itse ei ole välttämättömyys.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Satu Koskinen:

Tällä tietämyksellä nykyinen yhteistyö on minusta riittävää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Satu Koskinen:

Puolustusvoimien rahoitus tulee saada sille tasolle, että meillä on toimiva ajanmukainen kalusto, riittävästi koulutetut joukot ja osaava johto.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Satu Koskinen:

Työperäinen maahanmuutto on minusta kannatettava asia. Suomessa puhutaan joillain aloilla työvoimapulasta joka pahenee kun suuret ikäluokat eläköityvät. Tarveharkinta on minusta hyvä asia. Muutto Suomeen aivan erilaisesta kulttuurista ja ilmastosta voi olla jo sinällään shokki. On tärkeää, että työpaikka todella löytyy eivätkä maahanmuuttajat ajaudu sosiaalitoimen asiakkaiksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Satu Koskinen:

Avioliitto tarkoittaa sanana miehen ja naisen välistä liittoa. Minusta se on sellainen. Minusta lapsi tarvitsee sekä äidin että isän.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Satu Koskinen:

Asiaa pitää tarkasti harkita. Miettiä kustannukset ja sijoituspaikka sekä toiminnan kokonaisuus. Onko kunnassamme riittävästi osaavaa henkilöstöä niiden asioiden hoitamiseen, joita kriisin keskeltä turvaan tulevat ihmiset tarvitsevat. Pystymmekö me auttamaan heitä oikeasti elämässä eteenpäin?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Satu Koskinen:

Minusta opettajilla pitäisi olla enemmän valtaa puuttua koululaisten tekemisiin koulussa. Vastuullisina aikuisina he kyllä osaavat vetää rajan siihen että kuri ei muutu kuritukseksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Satu Koskinen:

Kaikki hienoja asioita joita pitää vaalia ja kehittää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Satu Koskinen:

Tarveharkintaa sille onko jotain mitä pitäisi tai voisi ulkoistaa ja miksi. Ei suinpäin ulkoistamaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Satu Koskinen:

Aina on harkittava ensin. Ei verojakaan voi loputtomiin korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Satu Koskinen:

Suuret tuloerot eivät ole hyväksyttäviä. On vaikea nähdä mihin ihminen tarvitsee satojen tuhansien vuosiansioita kun osa kansasta elää köyhyysrajan alapuolella. Lahjakasta kodinhoitajaa harvemmin palkitaan optioilla, mutta onnistuneesta yritysostosta on helppo korottaa palkkaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Satu Koskinen:

Uudistumista tarvitaan. Suomi on kuuluisa siitä että meillä hoidetaan raskaasti laitoksessa vanhuksia. Tätä järjestelmää tulee kehittää siten, että kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto. Kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta ovat avainasemassa tässä. Ne tarvitsevat lisää resurssia, sekä käsiä että rahaa, mutta ovat silti ihmisen ja kuntatalouden kannalta parempi vaihtoehto kuin laitoshoito.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Satu Koskinen:

Pelisäännöistä on pidettävä kiinni.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Satu Koskinen:

Byrokratian ja lupakarusellien lisääminen ei ole kannatettavaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset